Europe Direct – Olsztyn


16-07-2020: UE inwestuje ponad 2 mld euro w 140 kluczowych projektów transportowych

UE wspiera odbudowę gospodarki we wszystkich państwach członkowskich, przekazując 2,2 mld euro na 140 kluczowych projektów transportowych. Projekty te pomogą zbudować brakujące połączenia transportowe na całym kontynencie, wesprzeć zrównoważony transport i utworzyć miejsca pracy. Projekty otrzymają finansowanie za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę”, który jest unijnym programem dotacji na rzecz infrastruktury transportowej. Budżet ten przyczyni się do […]

Konkurs grantowy na prowadzenie Punktów Europe Direct

Komisja Europejska za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu wybrania partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT w latach 2021–2025. Partnerzy otrzymają dotację na działalność jako punkty EUROPE DIRECT, która umożliwi prowadzenie szeregu działań informacyjnych dotyczących UE i służących zaangażowaniu obywateli. Termin składania wniosków: 15.10.2020 r. do godziny 17:00 CET Punkty EUROPE DIRECT stale […]

26-06-2020: Redukcja emisji zanieczyszczeń na rok 2030 zagrożona

Zanieczyszczenie powietrza: większości państw członkowskich UE nie uda się zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza i jego skutków dla zdrowia do 2030 r. Z oceny pierwszych programów działań państw członkowskich w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń powietrza wynika, że wdrażanie nowych europejskich przepisów dotyczących czystego powietrza wymaga poprawy. Państwa członkowskie muszą znacznie zintensyfikować działania we wszystkich sektorach w celu zapewnienia obywatelom […]

24-06-2020: Unijne przepisy o ochronie danych wzmacniają pozycję obywateli

Dzisiaj, nieco ponad dwa lata po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z oceny jego stosowania. W sprawozdaniu stwierdzono, że RODO spełnia większość swoich celów, a w szczególności zapewnia obywatelom solidny zestaw możliwych do wyegzekwowania praw oraz tworzy nowy europejski system zarządzania i egzekwowania przepisów. RODO okazało się elastyczne […]

24-06-2020: Prawa ofiar: Nowa strategia na rzecz wzmocnienia pozycji ofiar

Komisja Europejska przedstawiła dziś swoją pierwszą w historii unijną strategię na rzecz praw ofiar, aby zapewnić wszystkim ofiarom przestępstw możliwość pełnego korzystania z przysługujących im praw, bez względu na to, gdzie w UE zostało popełnione przestępstwo. W strategii określono działania na najbliższe pięć lat, skupiając się na dwóch następujących celach: po pierwsze – wzmocnieniu pozycji […]

24-06-2020: Budżet UE na 2021 r.: Roczny budżet dla odbudowy gospodarczej w Europie

Komisja zaproponowała dzisiaj budżet UE na 2021 r. w wysokości 166,7 mld euro, uzupełniony o 211 mld euro w formie dotacji i ok. 133 mld euro w formie pożyczek udzielanych w ramach Next Generation EU — tymczasowego instrumentu odbudowy mającego pobudzić inwestycje i całą europejską gospodarkę. Łącznie, roczny budżet i Next Generation EU przyniosą znaczące inwestycje w 2021 r. […]

20-06-2020: COVID-19 – Większa pomoc dla rolników z funduszu rozwoju obszarów wiejskich UE

Do €7 000 dla rolników indywidualnych, do €50 000 dla MŚP z sektora rolno-spożywczego. Kwota ryczałtowa płatna do 30 czerwca 2021 roku, wnioski mają zostać zatwierdzone do 31 grudnia 2020 r. Podniesienie pułapu pomocy do 2 % puli środków na programy rozwoju obszarów wiejskich W piątek posłowie zwiększyli wsparcie kryzysowe, które państwa UE powinny wkrótce […]

12-05/30-06-2020: Konsultacje publiczne: Przystosowanie się do zmiany klimatu – strategia UE

Pomimo działań na rzecz łagodzenia skutków zmiany klimatu mają one już poważne konsekwencje w Europie i na świecie. W związku z tym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja ogłasza nową strategię, która ma pomóc UE w dostosowaniu się do tych skutków. Strategia ma następujące cele: wspieranie inwestycji w ekologiczne rozwiązania uodparnianie gospodarki na zmianę klimat […]

31-03/23-06-2020: Konsultacje publiczne: Plan w zakresie celów klimatycznych na 2030 r.

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest sprawienie, by Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. W związku z tym Komisja zamierza zwiększyć cel UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 50 %, a nawet o 55 % w porównaniu z poziomami z 1990 r. Zmiana obecnego celu na 2030 […]

04-03/17-06-2020: Konsultacje publiczne: Europejski Pakt na rzecz Klimatu

Zielony ład to nowa strategia UE na rzecz walki ze zmianą klimatu, która ma sprawić, że gospodarka europejska stanie się zrównoważona, czystsza, bezpieczniejsza i zdrowsza. Niezbędne jest przy tym zaangażowanie całego społeczeństwa, aby zaszczepić nową kulturę świadomości i zainicjować konkretne wspólne działania. Sposobem na promowanie takiej powszechnej mobilizacji społecznej jest „pakt na rzecz klimatu”, który […]

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna