Europe Direct – Olsztyn


„Wielkanocne frykasy” – konkurs na najlepsze tradycyjne produkty i potrawy wielkanocne

Żurek, biała kiełbasa i babka, czy może barszcz biały, kaczka i mazurek? Jakie tradycyjne frykasy goszczą na Waszych wielkanocnych stołach? Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn oraz Europe Direct – Olecko działające przy W-MIR serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na najlepsze tradycyjne produkty i potrawy wielkanocne pn. „Wielkanocne frykasy” . Konkurs, […]

14-12-2020: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie programu „Cyfrowa Europa” o wartości 7,5 mld euro

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie programu „Cyfrowa Europa” o wartości 7,5 mld euro Komisja z zadowoleniem przyjęła dzisiaj porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi w sprawie pierwszego programu UE, którego celem jest przyspieszenie ożywienia gospodarczego i pobudzanie transformacji cyfrowej w Europie. Negocjacje trójstronne zostały zakończone, w oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie […]

13-12-2020: Zielony Ład – jak inwestować unijne pieniądze w zrównoważoną działalność

• Wszystkie państwa członkowskie muszą stać się bardziej konkurencyjne pod względem gospodarczym i ekologicznym • Inwestycjom powinna przyświecać zasada niewyrządzania poważnych szkód • Inwestycje publiczne i prywatne muszą się uzupełniać – pozwoli to wypełnić lukę inwestycyjną Parlament proponuje, jak najlepiej sfinansować przejście na zrównoważoną, ekologiczną i neutralną pod względem emisji CO2 działalność gospodarczą. W niewiążącej […]

Biuletyn, sesja plenarna 14 – 17 grudnia 2020

Biuletyn, sesja plenarna 14-17 grudnia 2020, Bruksela Opozycja demokratyczna na Białorusi otrzyma Nagrodę im. Sacharowa 2020 Nagroda im. Sacharowa 2020 za Wolność Myśli zostanie wręczona przedstawicielom opozycji demokratycznej na Białorusi, podczas ceremonii w środę, o 12.00. PE gotowy do głosowania nad przyszłym pakietem finansowym UE i budżetem 2021 Jeżeli Radzie Europejskiej uda się przełamać impas […]

10-12-2020: Europejski Zielony Ład: Zrównoważone baterie

Zielony Ład: Zrównoważone baterie krokiem w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki neutralnej dla klimatu Komisja Europejska proponuje dziś modernizację przepisów UE dotyczących baterii. W związku z tym angażuje się w realizację inicjatywy będącej pierwszym spośród działań zapowiedzianych w planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Baterie, które są bardziej zrównoważone przez cały cykl ich […]

09-12-2020: Europejski Pakt na rzecz Klimatu: zwiększenie roli obywateli w kształtowaniu bardziej ekologicznej Europy

Komisja Europejska zainicjowała dziś Europejski Pakt na rzecz Klimatu – ogólnounijną inicjatywę zachęcającą obywateli, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy. Pakt na rzecz klimatu – stanowiący element Europejskiego Zielonego Ładu – stwarza przestrzeń, w której wszyscy zainteresowani mogą wymieniać się informacjami, prowadzić debaty oraz podejmować działania związane z kryzysem klimatycznym. […]

09-12-2020: Komisja przedstawia plan na rzecz zielonej, inteligentnej i przystępnej cenowo mobilności

Komisja Europejska przedstawiła dziś swoją strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności wraz z planem działania składającym się z 82 inicjatyw, który będzie ukierunkowywał prace w ciągu najbliższych czterech lat. Strategia ta stanowi podstawę transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększenia odporności unijnego systemu transportu na przyszłe kryzysy. Jak wskazano w Europejskim Zielonym Ładzie dzięki inteligentnemu, konkurencyjnemu, bezpiecznemu, dostępnemu i […]

09-12-2020: Porozumienie w sprawie unijnych funduszy regionalnych i spójności na lata 2021-2027

Co najmniej 30% funduszy regionalnych zarezerwowanych na walkę ze zmianami klimatycznymi Wsparcie dostosowane do potrzeb regionów peryferyjnych, wysp i obszarów wyludnionych Większy nacisk na zrównoważony rozwój w miastach We wtorek osiągnięto tymczasowe porozumienie w sprawie funduszy regionalnych i spójności, których zadaniem jest poprawa gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności Unii Europejskiej. Tymczasowe porozumienie osiągnięte przez negocjatorów […]

03-12-2020: Plan działania na rzecz odbudowy i transformacji unijnego sektora medialnego i audiowizualnego

Cyfrowa dekada: Komisja uruchamia plan działania na rzecz odbudowy i transformacji unijnego sektora medialnego i audiowizualnego Komisja przyjęła dzisiaj plan działania na rzecz odbudowy i transformacji unijnego sektora medialnego i audiowizualnego. Sektory te, szczególnie dotknięte kryzysem związanym z koronawirusem, mają zasadnicze znaczenie dla demokracji, różnorodności kulturowej Europy i jej autonomii cyfrowej. Plan działania koncentruje się na trzech […]

03-12-2020: Europejski plan działania na rzecz demokracji: jak wzmocnić demokrację w UE

Europejski plan działania na rzecz demokracji: jak wzmocnić demokrację w UE Komisja Europejska zaprezentowała europejski plan działania na rzecz demokracji, aby móc za jego pomocą wzmacniać pozycję obywateli i budować bardziej odporne demokracje w całej UE. Plan działania stanowi odpowiedź na wyzwania, z którymi borykają się systemy demokratyczne w UE, takie jak rosnący ekstremizm czy poczucie […]

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna