Europe Direct – Olsztyn


12-05/30-06-2020: Konsultacje publiczne: Przystosowanie się do zmiany klimatu – strategia UE

Pomimo działań na rzecz łagodzenia skutków zmiany klimatu mają one już poważne konsekwencje w Europie i na świecie. W związku z tym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja ogłasza nową strategię, która ma pomóc UE w dostosowaniu się do tych skutków. Strategia ma następujące cele: wspieranie inwestycji w ekologiczne rozwiązania uodparnianie gospodarki na zmianę klimat […]

31-03/23-06-2020: Konsultacje publiczne: Plan w zakresie celów klimatycznych na 2030 r.

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest sprawienie, by Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. W związku z tym Komisja zamierza zwiększyć cel UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 50 %, a nawet o 55 % w porównaniu z poziomami z 1990 r. Zmiana obecnego celu na 2030 […]

04-03/17-06-2020: Konsultacje publiczne: Europejski Pakt na rzecz Klimatu

Zielony ład to nowa strategia UE na rzecz walki ze zmianą klimatu, która ma sprawić, że gospodarka europejska stanie się zrównoważona, czystsza, bezpieczniejsza i zdrowsza. Niezbędne jest przy tym zaangażowanie całego społeczeństwa, aby zaszczepić nową kulturę świadomości i zainicjować konkretne wspólne działania. Sposobem na promowanie takiej powszechnej mobilizacji społecznej jest „pakt na rzecz klimatu”, który […]

20-05-2020: Strategia na rzecz bioróżnorodności oraz strategia „od pola do stołu”

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj nową kompleksową strategię na rzecz bioróżnorodności, mającą przywrócić ważną rolę przyrody w naszym życiu, oraz strategię „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego. Te dwie strategie wzajemnie się uzupełniają, łącząc przyrodę, rolników, firmy i konsumentów we wspólnym wysiłku na rzecz zrównoważonej konkurencyjności w przyszłości. Strategie te – […]

30-03-2020: Dezinformacja o koronawirusie: jak ją rozpoznać i jak jej przeciwdziałać

Od plotek o rozprzestrzenianiu wirusa przez zupę z nietoperza po fałszywe doniesienia o bitwach o zapasy sprzętu medycznego – infosfera jest dziś zalewana nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi epidemii COVID-19. Według WHO fałszywe informacje “rozprzestrzeniają się szybciej niż wirus” i wywołują informacyjną pandemię na skalę światową. Jak rozpoznać dezinformację i jak jej przeciwdziałać? Co UE robi w […]

26-03-2020: COVID-19: Parlament zatwierdza kluczowe instrumenty wsparcia dla UE

W ramach wspólnej reakcji UE na wybuch epidemii COVID-19, posłowie, niemal jednomyślnie przyjęli, trzy wnioski w trybie pilnym, na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym w czwartek. Instrumenty mające niezwłocznie pomóc ludziom i przedsiębiorstwom w walce z kryzysem zostały przyjęte podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym w niecałe dwa tygodnie po złożeniu wniosków przez Komisję Europejską. Przyjęte wnioski: • […]

27-03-2020: COVID-19: Parlament zatwierdza kluczowe instrumenty wsparcia dla UE

W ramach wspólnej reakcji UE na wybuch epidemii COVID-19, posłowie, niemal jednomyślnie przyjęli, trzy wnioski w trybie pilnym, na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym w czwartek. Instrumenty mające niezwłocznie pomóc ludziom i przedsiębiorstwom w walce z kryzysem zostały przyjęte podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym w niecałe dwa tygodnie po złożeniu wniosków przez Komisję Europejską. Przyjęte wnioski: • […]

19-03-2020: COVID-19: Komisja gromadzi pierwsze w historii zapasy środków medycznych w ramach rescEU

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o utworzeniu w ramach rescEU strategicznych zapasów środków medycznych, takich jak respiratory i maski ochronne, aby pomóc państwom UE w walce z pandemią COVID-19. Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: Tworząc po raz pierwszy w historii wspólne europejskie nadzwyczajne zapasy środków medycznych, działamy w duchu unijnej solidarności. Przyniosą one korzyści wszystkim państwom członkowskim i wszystkim obywatelom Unii. Jedyne, […]

19-03-2020: Sassoli: Europa pokazuje siłę solidarności

Przewodniczący Davida Sassoli wydaje oświadczenie o działaniach Parlamentu Europejskiego w odpowiedzi na kryzys COVID-19 Po przeprowadzeniu wideokonferencji z przywódcami grup politycznych w Parlamencie Europejskim przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli zwołał na 26 marca nadzwyczajną sesję plenarną w celu zatwierdzenia środków przeciwdziałających kryzysowi wywołanemu przez COVID-19. Będzie to pierwsza sesja plenarna, podczas której posłowie będą mogli […]

18-03-2020: Koronawirus: wsparcie dla obywateli, regionów i krajów

Komisja Rozwoju Regionalnego PE uruchomiła specjalną procedurę by przyjąć plan inwestycyjny walki z epidemią koronawirusa (Corona Response Investment Initiative) Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Younous Omarjee zwrócił się o zastosowanie „trybu pilnego” prac (określonego w art. 163 Regulaminu), aby umożliwić jak najszybsze przyjęcie proponowanych środków. Komisja zgadza się w związku z tym przyspieszyć proces legislacyjny poprzez odesłanie […]

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna