Unia Europejska


16-01-2020: Praworządność w Polsce i na Węgrzech: sytuacja pogarsza się

Potrzebne są bardziej regularne i ustrukturyzowane wysłuchania, a następnie konkretne zalecenia Parlament chce być formalnie zaangażowany w wysłuchania z udziałem władz krajowych Wezwanie do wprowadzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych Rozmowy UE z Polską i Węgrami nie doprowadziły jeszcze do tego, by kraje te powróciły do wartości założycielskich UE, ostrzegał Parlament w […]

15-01-2020: DiscoverEU: w podróż po Europie w 2020 r. wyruszy kolejnych 20 tys. młodych Europejczyków

Około 20 tys. 18-latków otrzyma bilety wieloprzejazdowe w ramach czwartej i ostatniej edycji konkursu DiscoverEU, w której wzięło udział prawie 75 tys. młodych ludzi z całej Europy. Ci młodzi Europejczycy, wybrani na podstawie ustalonych kryteriów konkursowych i z uwzględnieniem limitów biletów na każdy kraj UE, będą mogli odbyć maksymalnie 30-dniową podróż między 1 kwietnia a 31 października 2020 r. […]

15-01-2020: Brexit: obawy Parlamentu o prawa obywateli

Obawy związane z brytyjskim Systemem osiedleńczym oraz powołaniem niezależnego organu Swoboda przemieszczania się, długość okresu przejściowego i ograniczenie szkód w życiu obywateli UE i Zjednoczonego Królestwa w centrum debaty Parlament podkreśla, że potrzebne są gwarancje w zakresie ochrony praw obywateli, aby zapewnić jego zgodę na Umowę o Wystąpieniu. W przyjętej w środę rezolucji posłowie podsumowują […]

15-01-2020: Parlament popiera Zielony Ład i wzywa do jeszcze ambitniejszych celów

Eurodeputowani popierają plan UE dotyczący neutralności klimatycznej do 2050 Wymaga to wyższego celu redukcji emisji: o 55 % do 2030 roku Poparcie dla ambitnego, zrównoważonego planu inwestycyjnego, którego celem jest osiągnięcie Zielonego Ładu Posłowie popierają Europejski Zielony Ład, ale podkreślają wyzwania, w tym zapewnienie sprawiedliwej i sprzyjającej integracji społecznej transformacji oraz wysokie cele pośrednie. Parlament […]

15-01-2020: Udział obywateli najważniejszym elementem Konferencji o przyszłości Europy

• Tematyczne agory angażujące obywateli z różnych środowisk z całej Europy • Impuls dla oddolnych reform, przejrzyste, integrujące oraz zróżnicowane uczestnictwo • Umożliwienie zmiany traktatu i ustanowienie stałego mechanizmu udziału obywateli Spotkania obywateli i młodzieży powinny nadać ton reformom UE, zgodnie z przyjętą w środę rezolucją. Po debacie z Dubravką Šuicą, wiceprzewodniczącą Komisji ds. demokracji […]

14-01-2020: Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu

Do 2050 r. Unia Europejska jest zdecydowana stać się pierwszym na świecie blokiem państw neutralnych dla klimatu. Wymaga to znacznych inwestycji zarówno ze strony UE i krajowego sektora publicznego, jak i sektora prywatnego. Przedstawiony dzisiaj plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy – zmobilizuje inwestycje publiczne i pomoże […]

14-01-2020: Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji

Komisja przedstawia pierwsze idee dotyczące zbudowania silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji Komisja przedstawia dzisiaj komunikat dotyczący zbudowania silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji. W komunikacie określono, w jaki sposób polityka społeczna pomoże w pokonywaniu wyzwań i w wykorzystywaniu istniejących możliwości. Zaproponowano w nim działania na szczeblu UE, które zostaną podjęte w nadchodzących […]

13-01-2020: Mniej niż połowa podróżnych z UE zna prawa pasażerów w UE

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj wyniki badania Eurobarometr na temat praw pasażerów w Unii Europejskiej (UE). Z badania wynika, że 43 proc. obywateli UE korzystających w ciągu ostatnich 12 miesięcy z transportu lotniczego, kolejowego transportu pasażerskiego na duże odległości, autokarowego/autobusowego, morskiego (statek lub prom) wie, że UE ustanowiła prawa pasażerów. Komisarz ds. transportu Adina Vălean powiedziała: Unia Europejska to […]

28-11-2019: Konsumenci zwracają uwagę na wpływ swoich zakupów na środowisko

Nowe badanie wykazało, że ponad połowa unijnych konsumentów zwraca uwagę na wpływ swoich zakupów na środowisko Komisja Europejska opublikowała dzisiaj tablicę wyników sytuacji konsumentów za 2019 r. Pokazuje ona, że dysproporcje w sytuacji konsumentów w poszczególnych regionach UE zmniejszają się, konsumenci są bardziej świadomi swojego śladu środowiskowego, a przepisy chroniące konsumentów zwiększają zaufanie do rynku. […]

18-12-2019: Parlament zdecydowanie potępia „strefy wolne od LGBTI” w Polsce

• Ponad 80 polskich władz miejskich lub samorządowych ogłosiło się jako „wolne od ideologii LGBTI”. • Posłowie podkreślają, że fundusze europejskie nie mogą być wykorzystywane do celów dyskryminacyjnych. • Szkoły powinny mieć możliwość promowania praw podstawowych i ochrony osób LGBTI Posłowie do PE wzywają Komisję Europejską do potępienia wszelkich publicznych aktów dyskryminacji osób LGBTI, w […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir