Unia Europejska


2017-09-22: Zaproszenie na specjalne spotkanie z Pavlem Tychtlem, przedstawicielem Komisji Europejskiej, dot. programu „Europa dla obywateli”

Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli” oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na specjalne spotkanie o programie „Europa dla obywateli” z udziałem Pavla Tychtla z Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej, reprezentującym program „Europa […]

2017-09-21: UE inwestuje w gazociąg w Polsce w ramach polityki spójności

Kwota 79 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pokryje część kosztów budowy 130-kilometrowego gazociągu Zdzieszowice-Wrocław w południowo-zachodniej Polsce. Ta nowa instalacja wzmocni istniejący regionalny system przesyłu gazu i zwiększy jego przepustowość. Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu  powiedziała: „Ten projekt z zakresu polityki spójności, mający na celu poprawę połączeń gazowych w Europie Wschodniej, jest konkretnym przykładem unijnej […]

2017-09-20: Komisja tworzy forum ekspertów, którzy pomogą przezwyciężać przeszkody transgraniczne

Komisja tworzy dziś Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych, aby wykorzystywać cały potencjał gospodarczy regionów przygranicznych w UE zamieszkiwanych przez 150 mln obywateli. Dzięki temu regiony otrzymają wsparcie dostosowane do swoich potrzeb i pomoc w przełamywaniu barier utrudniających dostęp do miejsc pracy i inwestycje. Dla przedsiębiorców, pracowników i studentów korzystanie z różnych systemów prawnych i administracyjnych jest […]

2017-09-20: Wejście w życie umowy handlowej między UE a Kanadą

W czwartek 21 września wchodzi w życie tymczasowo kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą. Przyjmując z zadowoleniem ten niezwykle ważny krok w unijnej polityce handlowej, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: Niniejsza umowa odzwierciedla oczekiwany przez nas obraz naszej polityki handlowej – jest to instrument na rzecz wzrostu gospodarczego, zapewniający korzyści europejskim przedsiębiorstwom i obywatelom, ale […]

2017-09-20: Fundacja Schumana poszukuje ekspertów do debaty z udziałem obywateli

Debata odbędzie się w piątek, 27 października w Warszawie, w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, w godzinach 10.00-15.00. Udział w niej weźmie około 40 mieszkańców Polski, zróżnicowanych pod względem miejsca zamieszkania, wieku, wykształcenia, płci, pozycji społecznej i zawodu. Zadaniem ekspertów będzie przystępne zaprezentowanie działań podejmowanych przez Unię Europejską (w tym aktualnych prac w instytucjach UE) w następujących […]

2017-09-20: II Debata obywatelska: Praca, środowisko, ochrona europejskich wartości Warszawa, 27 października 2017 r.

SPOTKANIE 27.10.2017 Praca, środowisko, ochrona europejskich wartości II Debata obywatelska   Program roboczy 10.00-11.00 Rejestracja/kawa 11.00-11.10 Powitanie 11.10-11.55 CZĘŚĆ I Co Unia robi i co mogłaby zrobić w dziedzinie edukacji oraz zatrudnienia? Prezentacja eksperta + dyskusja 11.55-12.40 CZĘŚĆ II Jak Unia próbuje chronić środowisko naturalne? Prezentacja eksperta + dyskusja 12.40-12.55 Przerwa 12.55-13.40 CZĘŚĆ III Komisja […]

2017-09-19: Komisja zapewnia wsparcie finansowe dla polskich hodowców trzody chlewnej dotkniętych afrykańskim pomorem świń

Komisja Europejska przeznaczy 9,3 miliona euro z funduszy UE na pomoc polskim hodowcom trzody chlewnej, którzy będą musieli zakończyć działalność w związku z afrykańskim pomorem świń. Decyzja Komisji dotyczy hodowców z Polski, posiadających nie więcej niż 50 świń i/lub prosiąt i prowadzących hodowlę na obszarach o wysokim poziomie ryzyka wystąpienia tej jednej z najbardziej zakaźnych chorób […]

2017-09-19: Orędzie o stanie Unii 2017: Ramy dotyczące swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE

Aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z unijnej gospodarki opartej na danych, Komisja proponuje nowy zestaw przepisów regulujących swobodny przepływ danych nieosobowych w UE. Wraz z obowiązującymi już przepisami dotyczącymi danych osobowych nowe środki umożliwią przechowywanie i przetwarzanie danych nieosobowych w całej Unii, co ma doprowadzić do podniesienia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw oraz modernizacji usług publicznych na rzeczywistym […]

2017-09-19: Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – cyberbezpieczeństwo: Komisja zwiększa zdolności reagowania UE na ataki cybernetyczne

13 września w dorocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: W ostatnich trzech latach poczyniliśmy postępy w zapewnianiu Europejczykom bezpieczeństwa w sieci. Jednak Europa nadal nie jest właściwie przygotowana na cyberataki. Dlatego Komisja proponuje dzisiaj nowe narzędzia, m. in. Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego, byśmy mogli skuteczniej się bronić przed takimi atakami. Europejczycy mają […]

2017-09-18: Orędzie o stanie Unii 2017 – strategia dotycząca polityki przemysłowej

Dnia 13 września w swym corocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker stwierdził: Chcę, aby nasz przemysł stał się silniejszy i bardziej konkurencyjny. Prezentowana dzisiaj nowa strategia dotycząca polityki przemysłowej pomoże naszemu przemysłowi utrzymać lub wysunąć się na czołową pozycję, jeśli chodzi o innowacyjność, cyfryzację i dekarbonizację. Odnowiona strategia dotycząca polityki przemysłowej UE łączy wszystkie istniejące i nowe […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir