Unia Europejska


2017-07-26: Komisja Europejska podejmuje działania w obronie praworządności w Polsce

Komisja Europejska podjęła dziś szereg działań, aby chronić praworządność w Polsce. Komisja uzasadniła swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w Polsce w zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz. W jej ocenie rzeczona reforma prowadzi do zwiększenia systemowego zagrożenia praworządności w Polsce, zidentyfikowanego w trakcie odnośnej procedury wszczętej przez Komisję w styczniu 2016 r. Komisja wzywa władze polskie do rozwiązania wskazanych problemów […]

2017-07-25: Wśród konsumentów w UE rośnie zainteresowanie zagranicznymi zakupami przez internet

Z opublikowanej w 2017 r. tablicy wyników sytuacji konsumentów wynika, że coraz więcej konsumentów robi zakupy przez internet, przy czym rośnie również ich zaufanie do handlu elektronicznego, zwłaszcza do sprzedawców z innych krajów UE. Sprzedawcy detaliczni nadal jednak niechętnie rozszerzają zakres swojej działalności i niepewnie podchodzą do otwarcia sprzedaży internetowej dla klientów z innych państw […]

2017-07-13: Komisja wzywa Polskę do niezwłocznego wstrzymania wycinek w Puszczy Białowieskiej

Komisja pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE i wnosi o wprowadzenie środków tymczasowych, aby zatrzymać wycinki w jednej z ostatnich pierwotnych puszcz w Europie. Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze zwiększonym pozyskiwaniem drewna w Puszczy Białowieskiej, która jest obszarem chronionym Natura 2000. Jako że rozpoczęto już wyrąb na znaczną […]

2017-07-13: Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – główne decyzje podjęte w lipcu

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw. Niektóre decyzje dotyczą Polski (z […]

2017-07-11: Przyszłość finansów UE: uproszczeniu dostępu do funduszy europejskich

Przyszłość finansów UE: grupa wysokiego szczebla przedstawia rozwiązania służące uproszczeniu dostępu do funduszy europejskich Grupa niezależnych ekspertów zajmujących się polityką spójności UE przedstawiła dziś ostateczne sprawozdanie w sprawie uproszczenia przepisów dotyczących unijnych funduszy począwszy od 2020 r. Chociaż osiągnięcia unijnej polityki spójności są niewątpliwie imponujące, liczba obecnie obowiązujących przepisów nie ułatwia zadania lokalnym organom zarządzającym środkami unijnymi […]

2017-07-11: Przyszłość finansów UE: uproszczeniu dostępu do funduszy europejskich

Przyszłość finansów UE: grupa wysokiego szczebla przedstawia rozwiązania służące uproszczeniu dostępu do funduszy europejskich Grupa niezależnych ekspertów zajmujących się polityką spójności UE przedstawiła dziś ostateczne sprawozdanie w sprawie uproszczenia przepisów dotyczących unijnych funduszy począwszy od 2020 r. Chociaż osiągnięcia unijnej polityki spójności są niewątpliwie imponujące, liczba obecnie obowiązujących przepisów nie ułatwia zadania lokalnym organom zarządzającym środkami unijnymi […]

2017-07-10: Europejski Korpus Solidarności: ruszają miejsca pracy i staże

Pół roku po tym, jak Komisja Europejska uruchomiła Europejski Korpus Solidarności i rozpoczął się proces informowania wolontariuszy o oferowanych miejscach, rusza akcja obsadzania wolnych miejsc pracy i staży. Komisja wspiera zatem dwa projekty wdrażane pod kierunkiem włoskich i francuskich służb zatrudnienia, które mogą zaoferować młodym Europejczykom nawet 6 tys. miejsc pracy i staży związanych z […]

2017-07-06:Przestrzeganie prawa UE przez państwa członkowskie: jeszcze niewystarczające

W opublikowanym dziś sprawozdaniu rocznym z kontroli stosowania prawa UE opisano, w jaki sposób Komisja monitorowała i egzekwowała prawo unijne w 2016 r. [1] .Natomiast z tabeli wyników rynku wewnętrznego, również opublikowanej dziś, wynika, że chociaż czynione są starania, by wyeliminować większość barier dla swobodnego przepływu osób, usług, towarów i kapitału, w niektórych obszarach sytuacja nie uległa […]

2017-07-06: KE publikuje pierwsze wydanie Monitora miast kultury i kreatywności

Jak kultura i kreatywność zmieniają oblicze miasta Komisja Europejska opublikowała dzisiaj pierwsze wydanie Monitora miast kultury i kreatywności. Przedstawiono w nim wyniki, jakie osiągają europejskie miasta w dziewięciu kategoriach obejmujących kulturę i kreatywność, przyczyniające się do rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy. Monitor opracowany przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej ma pomóc […]

2017-07-06: UE i Japonia osiągnęły porozumienie co do zasady w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym

Unia Europejska i Japonia osiągnęły dziś porozumienie co do zasady w sprawie najważniejszych elementów umowy o partnerstwie gospodarczym. Będzie to najważniejsza dwustronna umowa handlowa zawarta dotychczas przez UE i pierwsza umowa handlowa, która obejmie konkretne zobowiązanie do wdrożenia porozumienia klimatycznego z Paryża. Dla UE i jej państw członkowskich umowa o partnerstwie gospodarczym oznacza zniesienie znacznej […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir