Unia Europejska


14-10-2019: Czwarty Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w 2019 r. odbędzie się w Helsinkach w dniach 14–18 października. Podczas tej czwartej edycji, organizowanej przez Komisję Europejską w partnerstwie z fińską prezydencją Rady UE, Unia będzie w dalszym ciągu zachęcać osoby w każdym wieku do „odkrywania swoich talentów” poprzez kształcenie i szkolenie zawodowe. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Kształcenie i […]

21-09-2019: UE organizuje rekordową liczbę akcji sprzątania na całym świecie

Pracownicy instytucji UE dołączają do lokalnych społeczności w Europie i na świecie, aby pomagać w sprzątaniu plaż z odpadów morskich w ramach kampanii #EUBeachCleanUp. Tegoroczna kampania, którą rozpoczęto 19 sierpnia, potrwa do października włącznie, a jej kulminację stanowić będzie Międzynarodowy Dzień Sprzątania Wybrzeża, zaplanowany na sobotę 21 września i obejmujący działania prowadzone w ponad 80 […]

20-09-2019: Sojusz na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzyw sztucznych

Sojusz na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzyw sztucznych: ponad 100 sygnatariuszy zobowiązało się do stosowania w nowych produktach 10 milionów ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do 2025 r. Ponad 100 partnerów publicznych i prywatnych, obejmujących cały łańcuch wartości w sektorze tworzyw sztucznych, podpisze dziś deklarację uczestnictwa w sojuszu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym […]

19-09-2019: By zbudować swoją przyszłość, Europa musi pamiętać o swojej przeszłości

• 25 maja zostanie ustanowiony Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem • Potępienie wszystkich form negowania Holokaustu, mowy nienawiści i przemocy • Analiza konsekwencji reżimów totalitarnych uwzględnionych w szkolnych programach nauczania i podręcznikach W 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej Parlament podkreśla znaczenie pamięci o tragicznej europejskiej przeszłości dla przyszłości Europy. Parlament Europejski złożył hołd […]

18-09-2019: Dziś w W PE: Brexit, co dalej ? Horyzont 2020 oraz Erasmus+

Co z Brexitem? Dyskusja posłów z Michelem Barniere W środę 18 września Parlament odbędzie debatę i przyjmie rezolucję na temat postępów w procesie występowania Wielkiej Brytanii z UE. W świetle konkluzji nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej 10 kwietnia 2019 r., Wielka Brytania przestanie być członkiem UE najpóźniej 31 października. Aby umowa między Unią Europejską a Wielką […]

18-09-2019: Posłowie zwiększyli wsparcie dla programów badawczych UE i Erasmusa

• Młodzież oraz badania naukowe są priorytetami Parlamentu Europejskiego • Parlament zatwierdził zwrot 1,8 mld euro nadwyżki budżetowej za 2018 państwom członkowskim W środę posłowie zatwierdzili dodatkowe 100 mln euro na programy badawcze UE (80 mln euro na program „Horyzont 2020”) i mobilność młodzieży (20 mln euro na program Erasmus+). Posłowie przyjęli 614 głosami do […]

18-09-2019: Brexit: nowy Parlament Europejski potwierdza pełne poparcie dla stanowiska UE

• Parlament ostrzega, że odrzuci umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, jeśli nie będzie w niej „mechanizmu ochronnego”. • Wyłączną odpowiedzialność za odstąpienie od umowy ponosi Wielka Brytania. • Przedłużenie terminu brexitu jest możliwe na mocy art. 50, jeżeli Wielka Brytania o to wystąpi. Porozumienie o wystąpieniu jest uczciwe, wyważone i gwarantuje przewidywalność prawa […]

17-09-2019: PE: Debata poselska na temat pożarów w puszczy amazońskiej

Kondycja oraz niszczenie lasów na całym świecie zostanie dziś po południu omówione z fińskim ministrem ds. europejskich reprezentującym Radę i komisarzem Vellą. W lipcu Komisja Europejska przyjęła komunikat określający nowe ramy działań, chroniących światowe lasy oraz prowadzących do ich odtworzenia. Lasy te przechowują 80% różnorodności biologicznej na lądzie, wspierają źródła utrzymania około jednej czwartej ludności […]

17-09-2019: Parlament Europejski daje zielone światło Christine Lagarde

Christine Lagarde uzyskała poparcie Parlamentu na objęcie funkcji prezesa EBC, podczas głosowania plenarnego we wtorek. W tajnym głosowaniu posłowie oddali 394 głosy za, 206 przeciw, przy 49 wstrzymujących się od głosu, rekomendując Christine Lagarde na stanowisko kolejnej prezes Europejskiego Banku Centralnego. Parlament Europejski wydaje opinię na temat tego, czy kandydat jest odpowiedni do pełnienia roli […]

14-09-2019: Europejski Korpus Solidarności ma trzy lata

14 września minęły trzy lata, od kiedy przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zapowiedział w swoim orędziu o stanie Unii w 2016 r. utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności, który umożliwia młodym ludziom udział w różnorodnych działaniach solidarnościowych w całej UE. Od tamtej pory ponad 161 tys. osób w wieku 18–30 lat dołączyło do korpusu. Inicjatywa ta odmieniła życie wielu ludzi. Większość finansowanych […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir