Unia Europejska


14-11-2018: PE definiuje priorytety budżetowe na okres po 2020 r.

Posłowie chcą większych środków finansowych na rzecz młodzieży, badań, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz przeciwdziałania zmianom klimatu Chcą zapewnienia adekwatnych do celu środków finansowych by poradzić sobie z takimi wyzwaniami jak migracja, obrona czy bezpieczeństwo Są przeciwni zmniejszeniu środków finansowych na długofalową politykę rolną i politykę spójności. Uważają, że nowe źródła dochodów bezpośrednich powinny częściowo […]

07-11-2018: Euroscola 2018

Rusza Euroscola 2018! Euroscola umożliwia uczniom odwiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i zapoznanie się z jego pracą. Spotkanie Euroscoli trwa jeden dzień w godz. 8 – 17. W programie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w wieku 16- 18 lat. Więcej: http://euroscola.pl/euroscola-2018-rozpoczynamy-nowy-konkurs/

03-11-2018: Dzień Równości Wynagrodzeń

Kobiety w Unii Europejskiej nadal zarabiają średnio 16,2% mniej niż mężczyźni. W tym roku Dzień Równości Wynagrodzeń przypada na 3 listopada. Dzień ten oznacza symboliczny moment, w którym kobiety przestają otrzymywać wynagrodzenie w porównaniu z ich kolegami z pracy, a do przepracowania pozostaje 16% rocznego czasu pracy. W perspektywie tego dnia pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans, komisarz Marianne […]

25-10-2018: Posłowie za zwiększeniem zobowiązań klimatycznych UE

Wszystkie polityki UE powinny być ściśle powiązane z długoterminowymi celami klimatycznymi określonymi w porozumieniu paryskim. Wpływ wzrostu temperatury o 2°C byłby głęboki i najprawdopodobniej nieodwracalny Posłowie chcą osiągnięcia ambitniejszego celu 1,5°C Wezwanie do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. Posłowie podkreślili, że obecne zobowiązania podjęte przez strony UNFCCC „ograniczyłyby globalne ocieplenie jedynie […]

26-10-2018: Zasady konkurencji w rolnictwie

Komisja Europejska opublikowała pierwsze sprawozdanie na temat stosowania zasad konkurencji w sektorze rolnym. Ze sprawozdania wynika, że działania europejskich organów ochrony konkurencji mogą pomóc rolnikom w uzyskaniu lepszych warunków w transakcjach sprzedaży swoich produktów dużym nabywcom lub spółdzielniom. Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: Sprawozdanie wyraźnie udowadnia, jak cenne są działania prowadzone przez europejskie organy […]

25-10-2018: Ograniczanie używania antybiotyków w rolnictwie

Plany ograniczania używania antybiotyków w rolnictwie, w celu utrzymania odpornych na leki bakterii z dala od żywności, zostały przyjęte przez Parlament Europejski. Ograniczanie antybiotyków używanych w gospodarstwach aby utrzymać lekoodporne bakterie z dala od żywności Wyselekcjonowane antybiotyki tylko dla ludzi Mechanizmy zachęcania do innowacyjności Importowana żywność zgodna ze standardami UE Zgodnie z nowymi przepisami, leki […]

25-10-2018: Oleg Sencow laureatem Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli

Ołeh Sencow laureatem #NagrodaSacharowa za Wolność Myśli 2018! Sencow to ukraiński reżyser skazany na 20 lat łagru za “terrorystyczny spisek” przeciwko de facto rosyjskiej władzy na Krymie.

25-10-2018: Zakazu działalności grup neofaszystowskich i neonazistowskich w UE

Parlament jest zaniepokojony banalizacją faszyzmu, rasizmu i ksenofobii i wzywa państwa członkowskie UE do wprowadzenia zakazu działalności grup neofaszystowskich i neonazistowskich. Posłowie przestrzegają przed skutkami bezkarności, z jaką neofaszyści działają w niektórych państwach członkowskich Wskazują na doniesienia o współdziałaniu polityków i organów ścigania z neofaszystami i neonazistami z niektórych krajach Wzywają do przeciwdziałania pladze rasizmu, […]

25-10-2018: Facebook-Cambridge Analytica: Posłowie chcą lepszej ochrony danych obywateli

Posłowie wzywają do pełnego audytu Facebooka w odpowiedzi na skandal Facebook-Cambridge Analytica oraz do wprowadzenia mechanizmów przeciw manipulacjom wyborczym. Pełen audyt Facebooka przez unijne organy Nowelizacja prawa wyborczego uwzględniająca rzeczywistość cyfrową Państwa członkowskie powinny zbadać możliwą działalność obcych służb na platformach społecznościowych W przyjętej rezolucji posłowie wzywają Facebook do umożliwienia unijnym organom przeprowadzenia pełnego audytu […]

25-10-2018: Nowości w systemie Schengen

Schengen: wspólny system informacji wzmocni bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. – Nowy system powiadomień o przestępcach i o decyzjach o powrocie obywateli spoza UE – Lepsza wykrywalność zagrożeń terrorystycznych – Lepsza ochrona dzieci w sytuacji zagrożenia uprowadzeniem Dzięki udoskonalonemu systemowi informacyjnemu Schengen łatwiej będzie zwalczać terroryzm, przestępczość transgraniczną i nielegalną migrację w UE. Parlament Europejski przyjął […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir