Unia Europejska


15-11-2019: Unia Europejska wszczyna spór handlowy w ramach WTO przeciwko nieuczciwym kolumbijskim cłom na mrożone frytki

UE wszczęła dziś spór w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) przeciwko niezgodnym z prawem środkom antydumpingowym wprowadzonym przez Kolumbię wobec mrożonych frytek z Belgii, Niemiec i Holandii. Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: Mimo licznych interwencji u władz Kolumbii w celu zniesienia nieuzasadnionych środków nie otrzymaliśmy zadowalającej odpowiedzi. Dlatego podejmujemy teraz kolejne kroki i wszczynamy postępowanie na forum […]

14-11-2019: Komisja i OECD przedstawiają zalecenia mające pomóc państwom i regionom UE w przeprowadzeniu transformacji przemysłowej

Komisja i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiły dzisiaj sprawozdanie na temat inicjatywy rozpoczętej w 2017 r., mającej pomóc 12 regionom i państwom członkowskim UE w przeprowadzeniu transformacji przemysłowej i radzeniu sobie w zglobalizowanej gospodarce. Zespół ekspertów OECD i Komisji we współpracy z regionami i dwoma państwami członkowskimi próbował ustalić, co utrudniało tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost […]

14-11-2019: Rocznica upadku muru berlińskiego: „Bez zjednoczenia Europy nie byłoby zjednoczenia Niemiec” (Schäuble)

Przewodniczący Parlamentu Europejksiego David Sassoli i przewodniczący niemieckiego Bundestagu Wolfgang Schäuble upamiętnili upadek muru berlińskiego 9 listopada 1989 r. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, David Sassoli, złożył hołd odwadze Europejczyków, „którzy pokojowo, bez przemocy, jedynie siłą swojej woli, byli w stanie zrzucić jarzmo, które zniewalało ich przez dziesięciolecia”. Ostrzegł jednak, że „demokracja europejska oraz wartości i zasady, […]

14-11-2019: PARLAMENT EUROPEJSKI – Posłowie potępiają kryminalizację edukacji seksualnej w Polsce

• Parlament wzywa do odrzucenia ustawy • Brak odpowiedniej edukacji seksualnej wystawia młodych ludzi na ryzyko • Posłowie wzywają do zwiększenia funduszy dla organizacji społecznych zajmujących się edukacją seksualną W rezolucji poddanej pod głosowanie w czwartek, posłowie wyrażają głębokie zaniepokojenie projektem polskich przepisów, grożących nauczycielom edukacji seksualnej więzieniem. W tekście przyjętym 471 głosami do 128, […]

Warsztaty dla dziennikarzy informacyjnych portali internetowych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza na warsztaty dla dziennikarzy informacyjnych portali internetowych. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 9 grudnia 2019 w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie przy ulicy Jasnej 14/16a w godzinach 9:00-14:00. W programie m.in.: jak wyszukiwać informacje o działaniach Parlamentu Europejskiego i aktywności posłów, gdzie szukać zdjęć, materiałów audio i video dotyczących Parlamentu […]

11-07-2019: Europejski Instytut Innowacji i Technologii: Komisja proponuje strategię na lata 2021 – 2027

Komisja Europejska zaproponowała dziś aktualizację podstawy prawnej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także nowy strategiczny plan innowacji na lata 2021 – 2027. EIT jest niezależnym organem unijnym, utworzonym w 2008 r. z myślą o zwiększeniu zdolności innowacyjnych Europy. Przyjęte dzisiaj wnioski mają w zamierzeniu dostosować EIT do kolejnego programu UE w dziedzinie badań […]

XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna w Krakowie

Zapraszamy do udziału w największym ewaluacyjnym wydarzeniu w Polsce, które odbędzie się 9-10 grudnia 2019 roku w Krakowie – XIII Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej, organizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Tegoroczny temat konferencji to: „Innowacje, włączenie społeczne i spójność terytorialna – przygotowanie do perspektywy 2021-2027”. Konferencja skupi się na kwestiach związanych […]

08-11-2019: Umowa między UE a Singapurem wchodzi w życie 21 listopada 2019 r.

Państwa członkowskie UE zatwierdziły dzisiaj umowę handlową z Singapurem. Oznacza to, że umowa wejdzie w życie 21 listopada. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył: Jest to pierwsza dwustronna umowa handlowa Unii Europejskiej z krajem Azji Południowo-Wschodniej i będzie ona podstawą bliższych stosunków między Europą a jednym z najbardziej dynamicznych regionów na świecie. Wieńczy ona wysiłki obecnej Komisji na rzecz […]

08-11-2019: Unijny system VAT zyska większe możliwości zwalczania oszustw w e-handlu i pomocy małym firmom w rozwoju

Dzięki nowym przepisom uzgodnionym dziś przez państwa członkowskie unijny system VAT zyska większe możliwości zwalczania oszustw w sektorze handlu elektronicznego. Dzisiejsze porozumienie oznacza, że organy zwalczania nadużyć finansowych uzyskają dostęp do odpowiednich danych na temat zakupów w internecie, co pomoże im w zwalczaniu oszustw związanych z VAT w tym sektorze, których skalę w UE szacuje […]

07-11-2019: Prognoza gospodarcza z jesieni 2019 r.: czekają nas liczne wyzwania

Od siedmiu lat w gospodarce europejskiej panuje wzrost i przewiduje się, że w 2020 i 2021 r. stan ten utrzyma się. Sytuacja na rynkach pracy jest dobra, a bezrobocie dalej spada. Otoczenie zewnętrzne stało się jednak znacznie mniej korzystne i coraz bardziej niepewne. Dotyczy to w szczególności przemysłu wytwórczego, w którym następują oprócz tego strukturalne […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir