Unia Europejska


2017-05-19: Procedura negocjacyjna nr PN/2017-07/LEKCJE/WAR

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce planuje organizację procedury negocjacyjnej nr PN/2017-07/LEKCJE/WAR, której przedmiotem będą usługi „Organizacji akcji informacyjno-edukacyjnej „Lekcja na 12 gwiazdek”. „Lekcja na 12 gwiazdek” to cykl spotkań z młodzieżą szkolną poświęconych tematom dotyczącym Unii Europejskiej i członkostwa Polski w UE (z uwzględnieniem jego wpływu na codzienne życie obywateli). Celem akcji „Lekcja na 12 […]

2017-05-19: Procedura negocjacyjna nr PN/2017-06/WARSZTATY/WAR

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce planuje organizację procedury negocjacyjnej nr PN/2017-06/WARSZTATY/WAR, której przedmiotem będą usługi Organizacji warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli „Moja Europa”. Tematyka warsztatów obejmuje m.in. edukację antydyskryminacyjną, edukację o prawach obywateli UE oraz o programach Unii Europejskiej adresowanych do młodzieży, szkół i osób dorosłych. Celem warsztatów dla nauczycieli „Moja Europa” jest zwiększenie wiedzy, kompetencji […]

2017-05-11: Prognoza gospodarcza: przewidywany stały wzrost

Gospodarka europejska weszła w piąty rok ożywienia gospodarczego, którym cieszą się obecnie wszystkie państwa członkowskie UE. Tendencja ta, przy generalnie stałym tempie, ma się utrzymać w bieżącym i przyszłym roku. W opublikowanej dzisiaj wiosennej prognozie Komisja Europejska przewiduje wzrost PKB w strefie euro o 1,7 proc. w 2017 r. i 1,8 proc. w 2018 r.(1,6 […]

2017-05-10: Sprawozdanie końcowe z badania sektora handlu elektronicznego

Ochrona konkurencji: Komisja publikuje sprawozdanie końcowe z badania sektora handlu elektronicznego. W sprawozdaniu końcowym Komisji Europejskiej z badania sektora handlu elektronicznego wskazane zostały praktyki handlowe, które mogą wpłynąć na ograniczenie konkurencji. Dzięki temu Komisja będzie mogła skupić się na egzekwowaniu zasad ochrony konkurencji UE na rynkach handlu elektronicznego. Co więcej, badanie skłoniło już niektóre firmy […]

2017-05-05: Ponad 1 300 studentów ze stypendiami Erasmus Mundus

W 2017 r. ponad 1 300 studentów studiów magisterskich otrzyma stypendia Erasmus Mundus. 1 345 studentów z całego świata otrzymało niedawno dobrą wiadomość –przyznano im stypendium finansowane ze środków UE na rozpoczęcie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus tej jesieni. Stypendia te pokryją wszelkie koszty ich programów studiów w przynajmniej dwóch instytucjach szkolnictwa wyższego celem uzyskania […]

2017-04-27: Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w kwietniu

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw. W komunikacie MEMO/17/1045 przedstawiono najważniejsze decyzje […]

2017-04-26: Europejski filar praw socjalnych

Budowanie bardziej sprawiedliwej Europy oraz pogłębienie jej wymiaru społecznego to jeden z priorytetów obecnej Komisji. Dziś Komisja spełnia swoją obietnicę dotyczącą przyjęcia wniosku w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych. Filar obejmuje 20 głównych zasad i praw, na których mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Filar ma wskazywać kierunek […]

2017-04-26: Europa do 2025 r.

W nawiązaniu do debaty na temat przyszłości Europy rozpoczętej w dniu 1 marca br. Białą księgą w sprawie przyszłości Europy, Komisja skupia się dzisiaj na społecznym wymiarze Europy do 2025 r. Dzisiejszy dokument na temat społecznego wymiaru Europy daje początek debacie z obywatelami, partnerami społecznymi, instytucjami europejskimi i rządami, której celem jest znalezienie odpowiedzi na […]

2017-04-26: Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Wprowadzenie idei europejskiego filaru praw socjalnych w życie jest naszym wspólnym obowiązkiem. Większość narzędzi potrzebnych do realizacji tego celu znajduje się w rękach państw członkowskich, partnerów społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego, ale instytucje Unii Europejskiej, a zwłaszcza Komisja Europejska, mogą posłużyć pomocą, ustanawiając ramy działań i wyznaczając ich kierunek. Poza wnioskiem dotyczącym europejskiego filaru praw socjalnych […]

2017-04-24: Konkurs fotograficzny Europol 2017

Odkurz swój aparat, zrób zdjęcie na nasz konkurs fotograficzny  i wygraj wycieczkę dla dwóch osób do siedziby Europolu w Hadze! Konkurs przeznaczony jest dla amatorów lub profesjonalnych fotografów pracujących dla organizacji zajmujących się egzekwowaniem prawa oraz czasopism o tematyce związanej z egzekwowaniem prawa w krajach Unii Europejskiej oraz krajach, z którymi Europol podpisał umowę o […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir