Unia Europejska


18-04-2018: Integracja imigrantów: Komisja i OECD opublikowały listę kontrolną, która pomoże władzom lokalnym, regionalnym i krajowym w realizacji działań integracyjnych

Komisja Europejska i OECD opublikowały dzisiaj sprawozdanie, w którym podsumowano najważniejsze wyzwania związane z integracją imigrantów oraz sformułowano zalecenia dotyczące działań, jakie należy podjąć w tej sprawie. W sprawozdaniu opisano rozwiązania, które sprawdziły się w dużych europejskich miastach: Amsterdamie, Atenach, Berlinie, Paryżu i Rzymie. Zalecenia dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie i wdrażanie polityki, które zajmują […]

18-04-2018: Pakiet „rozszerzenie”: Komisja publikuje sprawozdania na temat partnerów z Bałkanów Zachodnich i Turcji

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj roczny pakiet „rozszerzenie” obejmujący siedem sprawozdań krajowych zawierających ocenę realizacji polityki rozszerzenia Unii Europejskiej w oparciu o ustalone kryteria oraz sprawiedliwe i rygorystyczne warunki. Postęp na drodze do Europy jest procesem obiektywnym i opartym na kryteriach merytorycznych – zależy od konkretnych wyników osiągniętych przez poszczególne kraje, przy czym najwyższy priorytet mają […]

18-04-2018: Handel: Komisja Europejska przedstawia wniosek w sprawie podpisania i zawarcia umów z Japonią i Singapurem

Komisja przedstawiła dziś Radzie wyniki negocjacji w sprawie Umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią oraz umów w sprawie handlu i inwestycji z Singapurem. To pierwszy etap na drodze do podpisania i zawarcia tych umów. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i premier Japonii Shinzo Abe osobiście zobowiązali się do sprawnego zakończenia prac i szybkiego […]

18-04-2018: Zaproszenie na debatę „Z Widokiem na edukację. Od dyskryminacji do ludobójstwa” – 26.04. w Domu Europy we Wrocławiu

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zapraszają na debatę z cyklu „Z Widokiem na Europę”. Podczas otwartego spotkania „Z Widokiem na edukację. Od dyskryminacji do ludobójstwa” zaproszeni goście będą rozmawiać o edukacji antydyskryminacyjnej w praktyce oraz o tym, jak działać przeciwko uprzedzeniom i wpływać na otwartość postaw. Debata odbędzie się w […]

18-04-2018: Delegowanie pracowników w transporcie – szanse i zagrożenia nowych regulacji. Konferencja prasowa posła-kontrsprawozdawcy Grupy EKR Kosmy Złotowskiego

Delegowanie pracowników w transporcie – szanse i zagrożenia nowych regulacji. Konferencja prasowa posła-kontrsprawozdawcy Kosmy Złotowskiego Czy objęcie transportu przepisami o delegowaniu pracowników stworzy nowe bariery w świadczeniu usług? Jakie rodzaje transportu będą podlegać nowym regulacjom, a jakie będą z nich wyłączone? Jakie nadużycia w transporcie mają zostać wyeliminowane przez nowe przepisy? Biuro Parlamentu Europejskiego w […]

17-04-2018: Reforma zasad finansowania partii politycznych: Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcie porozumienia przez unijnych prawodawców

Komisja z zadowoleniem przyjęła dziś wynik głosowania w Parlamencie Europejskim nad jej propozycjami przedstawionymi w orędziu o stanie Unii w 2017 r., dotyczącymi reformy zasad funkcjonowania europejskich partii i fundacji politycznych. Zmiany te zwiększą przejrzystość, tak aby obywatele wiedzieli, za czym opowiadają się w wyborach europejskich, wzmocnią legitymację demokratyczną poprzez finansowanie w większym stopniu odzwierciedlające preferencje wyborców oraz zwiększą skuteczność […]

17-04-2018: Unia bezpieczeństwa: Komisja przedstawia nowe środki pozbawiające terrorystów i przestępców możliwości i przestrzeni do działania

Komisja Europejska podejmuje dziś kolejne kroki, które pozwolą ograniczyć terrorystom i przestępcom pole działania, pozbawiając ich możliwości planowania, finansowania i dokonywania przestępstw. Sześć miesięcy po wprowadzeniu pakietu środków antyterrorystycznych z października 2017 r. Komisja proponuje środki mające na celu: poprawę bezpieczeństwa dokumentów tożsamości i ograniczenie fałszowania dokumentów; zapewnienie organom ścigania i organom sądowym dostępu do elektronicznych materiałów […]

12-04-2018: Komisja Europejska dąży do wprowadzenia zakazu nieuczciwych praktyk handlowych dotyczących łańcucha dostaw żywności

Komisja pragnie ograniczyć najbardziej szkodliwe praktyki handlowe i zapewnić rolnikom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom większą pewność działania oraz ograniczyć konieczność zarządzania przez nich ryzykiem, nad którym mają niewielką kontrolę lub nie mają jej wcale. Komisja przedstawiła dziś wniosek w sprawie wprowadzenia zakazu najbardziej szkodliwych nieuczciwych praktyk handlowych dotyczących łańcucha dostaw żywności, aby zapewnić bardziej […]

11-04-2018: Literatura na Jasnej – 17 kwietnia

W imieniu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejny wieczór literacki z cyklu Literatura na Jasnej. Naszym gościem będzie tym razem grecki pisarz Makis Tsitas, laureat Europejskiej Nagrody Literackiej, a tematem spotkania jego książka „Bóg mi świadkiem” wydana nakładem wydawnictwa Książkowe Klimaty – gorzka, choć niepozbawiona humoru, opowieść o bohaterze, którego […]

11-04-2018: Komisja podejmuje działania, aby zwiększyć zaufanie do badań naukowych na temat bezpieczeństwa żywności

Komisja odpowiada dzisiaj na obawy wyrażone przez obywateli w udanej europejskiej inicjatywie obywatelskiej i przedstawia wniosek mający na celu poprawę przejrzystości badań naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności. Wniosek, oparty również na przeprowadzonej przez Komisję ocenie adekwatności ogólnego prawa żywnościowego, które pochodzi z 2002 r., a więc wymaga uaktualnienia, ma na celu: zapewnienie obywatelom lepszego dostępu do informacji […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir