Unia Europejska


21-03-2018: UE w 2017 r.

Dowiedz się wszystkiego na temat osiągnięć Unii Europejskiej w 2017 r. i 60. rocznicy podpisania traktatów założycielskich, czyli traktatów rzymskich. Sprawozdanie ogólne zawiera aktualne informacje na temat dotychczasowych postępów UE w realizacji jej dziesięciu priorytetów, w tym działań, jakie podjęto, aby pobudzić zatrudnienie i wzrost gospodarczy, oraz umów handlowych z Kanadą i Japonią. Dowiedz się […]

20-03-2018: WiFi4EU: ruszyła rejestracja gmin ubiegających się o finansowanie przez UE hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej

Komisja Europejska uruchomiła dzisiaj portal internetowy WiFi4EU. Gminy z całej Europy zachęca się teraz do wpisywania do rejestru swoich danych w oczekiwaniu na pierwsze zaproszenie do składania projektów, które zostanie opublikowane w połowie maja. Udział w programie jest dla gmin szansą na otrzymanie środków unijnych na sfinansowanie instalacji publicznie dostępnych hotspotów Wi-Fi, w których korzystanie […]

20-03-2018: Warsztaty dla sołtysów i sołtysek w Przedstawicielstwie KE 18.04

Kiedy konsultacje społeczne mogą wpłynąć na sytuację sołectwa? W jaki sposób wykorzystać to narzędzie, aby wpływać na decyzje władz? Na te i inne pytania odpowiedź znajdą Państwo podczas warsztatów: „Korzystanie przez sołtysów i sołtyski z konsultacji społecznych” zorganizowanych przez Komisję Europejską w Polsce w dniu 18 kwietnia 2018 r., godz. 10.00-17.00 w Warszawie. Zainteresowanych udziałem […]

20-03-2018: Publikacja Przedstawicielstwa KE w Polsce – Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystosowało do Rady Europejskiej notyfikację informującą o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Tym samym zapoczątkowano, po raz pierwszy w historii jednoczącej się Europy, proces wystąpienia państwa członkowskiego z unijnych struktur. Na skutek wielu problemów wewnętrznych (kryzys gospodarczy, […]

20-03-2018: Otwarta druga tura przyjmowania wniosków o partnerstwo z PE w dziedzinie mediów

Komunikat prasowy – 20/03/2018 Otwarta druga tura przyjmowania wniosków o partnerstwo z PE w dziedzinie mediów Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego do spraw Komunikacji rozpoczęła przyjmowanie wniosków o partnerstwo w ramach drugiej tury. Partnerzy wyłonieni w ramach tej procedury będą mogli ubiegać się o granty na działania medialne. Termin składania wniosków upływa 20 sierpnia 2018. Celem […]

20-03-2018: Zaproszenie na warsztaty regionalne programu ERASMUS+, 05 kwietnia 2018r. godz. 09:00, Dom Europy we Wrocławiu

Jakie możliwości daje udział w programie Erasmus+? Kto może z niego skorzystać? W jaki sposób aplikować? Jakie formalności należy spełnić? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas warsztatów regionalnych programu Erasmus+, organizowanych we Wrocławiu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Warsztaty odbędą się 5 kwietnia w siedzibie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej. Więcej informacji na stronie  https://ec.europa.eu/poland/events/180405_erasmus_workshops_pl

15-03-2018: Oświadczenie komisarz Marianne Thyssen w związku z porozumieniem w sprawie europejskich ram w zakresie jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego

Oświadczenie komisarz Marianne Thyssen w związku z porozumieniem w sprawie europejskich ram w zakresie jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego W następstwie dzisiejszego porozumienia państw członkowskich w sprawie europejskich ram w zakresie jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego, Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, powiedziała: Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze […]

15-03-2018: Program UE zapewnia milionom europejskich dzieci w wieku szkolnym dostęp do zdrowej żywności

Dzięki unijnej inicjatywie ponad 30 mln dzieci w szkołach w całej UE dostaje mleko, owoce i warzywa. Jak pokazują ostatnie sprawozdania z monitoringu w roku szkolnym 2016–2017 ponad 12,2 mln dzieci w 79 tys. szkół wzięło udział w unijnym programie „Owoce i warzywa w szkole”, natomiast około 18 mln dzieci uczestniczyło w programie „Mleko w szkole”. Stanowi […]

15-03-2018: Erasmus+ w sieci

Erasmus+, jeden z najbardziej znanych i cieszących się największą popularnością programów UE, uruchamia dzisiaj w internecie nową, wirtualną wersję swoich działań na rzecz mobilności, aby skontaktować ze sobą większą liczbę studentów i młodych ludzi z krajów Europy i krajów południowego sąsiedztwa UE. Komisja Europejska zapoczątkowała dzisiaj projekt Wirtualne wymiany Erasmusa+, który w ciągu następnych dwóch lat […]

14-03-2018: Europejski program w zakresie migracji – spadek liczby nielegalnych migrantów

W ramach przygotowań do marcowego szczytu Rady Europejskiej Komisja przedstawia dziś sprawozdanie z postępów w realizacji Europejskiego programu w zakresie migracji i dalsze kluczowe działania, jakie należy podjąć, w tym działania określone w politycznym planie Komisji z grudnia 2017 r. mające zapewnić osiągnięcie do czerwca 2018 r. kompleksowego porozumienia w sprawie migracji. W 2017 i […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir