Unia Europejska


17-07-2018: UE – Japonia: największy na świecie obszar swobodnego przepływu danych

UE i Japonia pomyślnie zakończyły dziś rozmowy w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony. Uzgodniły wzajemne uznawanie swoich systemów ochrony danych za „równoważne”, co pozwoli na bezpieczny przepływ danych między UE a Japonią. Każda ze stron przystąpi teraz do wdrożenia stosownych procedur wewnętrznych w celu przyjęcia ustaleń w zakresie odpowiedniego stopnia ochrony. W przypadku UE wiąże się […]

17-07-2018: Szczyt UE–Japonia: przełomowy moment dla wymiany handlowej i współpracy

W dniu 17 lipca odbył się 25. szczyt UE-Japonia w Tokio. Podczas szczytu przywódcy podpisali dwie przełomowe umowy – umowę o partnerstwie strategicznym oraz umowę o partnerstwie gospodarczym – które nadadzą nową dynamikę stosunkom dwustronnym. Na szczycie Unię Europejską reprezentowali Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, i Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. Japonia była reprezentowana przez premiera […]

13-07-2018: Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie: przegląd z 2018 r.

Komisja opublikowała dziś swoje coroczne sprawozdanie dotyczące zatrudnienia i kwestii społecznych w Europie w wydaniu z 2018 r. Przegląd potwierdza pozytywne tendencje, ale zwraca uwagę na wyzwania związane w szczególności z automatyzacją i cyfryzacją. Tegoroczna edycja potwierdza pozytywne tendencje na rynku pracy oraz poprawę sytuacji społecznej. Liczba osób zatrudnionych osiągnęła nowy rekordowy poziom. Pracę ma […]

12-07-2018: UE: Stabilny wzrost gospodarczy w obliczu zwiększonej niepewności

Prognozuje się, że wzrost utrzyma się na obecnym, wysokim poziomie i w 2018 będzie on wynosił 2,1 proc., a w 2019 r. 2,0 proc. zarówno w UE, jak i w krajach strefy euro. Po pięciu kolejnych kwartałach energicznego wzrostu gospodarczego dynamika gospodarcza wyhamowała jednak w pierwszej połowie 2018 r. i wzrost zarówno w UE, jak i w […]

05-07-2018: Nowelizacja przepisów o prawach autorskich

Parlament Europejski odrzucił projekt mandatu do rozpoczęcia negocjacji w sprawie aktualizacji przepisów dotyczących „praw autorskich w erze cyfrowej”. Posłowie zajmą się ponownie nowelizacją przepisów o prawach autorskich prawdopodobnie we wrześniu. Na posiedzeniu plenarnym 278 posłów głosowało za przyjęciem poprawek przedłożonych 20 czerwca przez parlamentarną komisję prawną, 318 opowiedziało się za ich odrzuceniem, 31 osób wstrzymało […]

05-07-2018: Nowy system informacji i zezwoleń na podróż

Bezpieczne granice UE: pasażerowie zwolnieni z obowiązku wizowego będą poddawani kontroli. Podróżny uznany za stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa nie dostanie prawa wjazdu na terytorium UE. Formularz zezwolenia będzie zawierał pytania dotyczące karalności i pobytu w strefach konfliktu. Koszt upoważnienia wyniesie 7 EUR i będzie ono ważne przez 3 lata. Parlament Europejski przyjął w czwartek przepisy […]

20-06-2018: Dziś w PE głosowanie nad dyrektywą w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Dziś w Komisji Prawnej (JURI) Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie nad nad dyrektywą w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.   Transmisja z posiedzenia: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20180620-0900-COMMITTEE-JURI Technologie cyfrowe, powszechność łączy szerokopasmowych i korzystanie z internetu w codziennym życiu zmieniły sposób wytwarzania, dystrybucji i wykorzystywania treści twórczych w UE. Internet stał się głównym kanałem dystrybucji. Modele […]

19-06-2018: Polityka spójności po 2020 r.

Komisja przedłuża dziś inicjatywę „Schody do doskonałości”, dzięki której nadal będzie można zapewniać dostosowane wsparcie i specjalistyczną wiedzę regionom, które mają opóźnienia w zakresie innowacji. Wspomniana inicjatywa pomoże regionom rozwinąć, zaktualizować i udoskonalić ich strategie inteligentnej specjalizacji – tj. regionalne strategie innowacji oparte na niszowych obszarach, w których regiony mogą się wykazać konkurencyjną przewagą – na potrzeby […]

14-06-2018: PARLAMENT EUROPEJSKI wzywa Rosję do zakończenia okupacji terytoriów gruzińskich

PARLAMENT EUROPEJSKI wzywa Rosję do zakończenia okupacji terytoriów gruzińskich •    Parlament popiera integralność terytorialną Gruzji •    Wzywa Rosję do zaprzestania okupacji i wycofania sił zbrojnych •    Potwierdza gotowość UE do udzielenia pomocy w rozwiązaniu konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. Parlament Europejski wezwał w czwartek Rosję do wycofania się z okupowanych terytoriów gruzińskich Abchazji i Osetii Południowej oraz do […]

14-06-2018: PARLAMENT EUROPEJSKI poparł udzielenie Ukrainie miliarda euro pomocy finansowej na lata 2018-2019 przez UE

Parlament poparł udzielenie Ukrainie miliarda euro pomocy finansowej na lata 2018-2019 przez UE · Miliard euro pożyczki na pokrycie luki w finansowaniu zewnętrznym w latach 2018-2019 · Pomoc wypłacana w dwóch transzach przez 2,5 roku, pod warunkiem podjęcia przez Ukrainę określonych działań · Parlament oczekuje od Ukrainy zdecydowanej walki z korupcją, w tym powołania sądu […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir