Unia Europejska


19-01-2018: Zwalczanie nielegalnej mowy nienawiści w internecie

Zwalczanie nielegalnej mowy nienawiści w internecie – inicjatywa Komisji przynosi stałą poprawę sytuacji, kolejne platformy przystępują do inicjatywy Opublikowane dzisiaj wyniki trzeciej oceny kodeksu postępowania w zakresie zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie, przeprowadzonej przez organizacje pozarządowe i organy publiczne, pokazują, że przedsiębiorstwa z branży IT usuwały średnio 70 proc. zgłaszanych im przypadków nielegalnej […]

19-01-2018: Sprawozdanie: unijne programy handlu wspierają rozwój gospodarczy i prawa człowieka

W opublikowanym dziś wspólnie przez Komisję Europejską i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych sprawozdaniu przedstawiono pozytywne oddziaływanie unijnych programów obniżających cło na sytuację w krajach rozwijających się. Wymiana handlowa pełni rolę siły napędowej wzrostu i pomaga w promowaniu praw człowieka i praw pracowniczych, dobrych rządów oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Od kiedy w 2014 r. w życie […]

18-01-2018: Unia bankowa – pierwsze sprawozdanie z postępów w rozwiązywaniu kwestii zagrożonych kredytów

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła postępy poczynione w pracach nad rozwiązaniem problemu kredytów zagrożonych w UE. Prace te stanowią część podejmowanych na szczeblu krajowym i unijnym działań na rzecz zmniejszenia ryzyka nadal obecnego w pewnych obszarach europejskiego sektora bankowego. W pierwszym sprawozdaniu z postępu prac od czasu przyjęcia przez ministrów finansów planu działania w sprawie […]

18-01-2018: 130 nowych autobusów elektrycznych w Warszawie dzięki unijnej polityce spójności

Komisja Europejska przyjęła decyzję o przyznaniu 41 mln euro z Funduszu Spójności na zakup 130 autobusów elektrycznych na potrzeby systemu komunikacji w stolicy Polski. Każdy autobus zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się i wyposażony w klimatyzację oraz urządzenia do przekazywania pasażerom informacji dźwiękowych i wizualnych. – Ta nowa europejska inwestycja wyraźnie […]

18-01-2018: Większa elastyczność w zakresie stawek VAT i ograniczenie biurokracji dla małych firm

Komisja Europejska zaproponowała dziś nowe przepisy, które mają zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w ustalaniu stawek VAT i stworzyć lepsze otoczenie podatkowe, korzystne dla prężnego rozwoju MŚP. Dzisiejsze wnioski legislacyjne, stanowiące ostatni etap prac Komisji nad nowelizacją przepisów dotyczących podatku VAT, służą stworzeniu jednolitego unijnego obszaru VAT w celu wyraźnego zmniejszenia liczby oszustw związanych z […]

17-01-2018: Nowe środki na rzecz poprawy kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz podkreślenia europejskiego wymiaru kształcenia

W następstwie szczytu w Göteborgu Komisja Europejska przyjęła nowe inicjatywy mające na celu poprawę kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych obywateli europejskich, promowanie wspólnych wartości i podnoszenie świadomości uczniów na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Nowe propozycje zostały przedłożone zaledwie dwa miesiące po tym jak europejscy szefowie państw i rządów omawiali edukację, szkolenie oraz kulturę na szczycie […]

15-01-2018: Pomoc państwa: Komisja zatwierdza pomoc inwestycyjną dla MŚP w sektorze stoczniowym w Polsce

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła udzielone przez Polskę wsparcie dla MŚP w sektorze stoczniowym. Środek ten będzie wspierać nowe inwestycje i rozwój regionalny w Polsce. Komisja osobno wszczęła szczegółowe dochodzenie w sprawie systemu opodatkowania stoczni w Polsce. Obawia się ona, że system opodatkowania dawałby niektórym stoczniom selektywną przewagę nad konkurentami. Pomoc […]

12-01-2018: Promowanie europejskich produktów rolnych: Komisja zwiększa finansowanie

Komisja Europejska zapewni na promocję produktów rolnych na całym świecie dodatkowe fundusze w wysokości 169 mln euro, a więc o 27 mln euro więcej niż w 2017 r. Komisja Europejska ogłosiła dziś zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów promowania europejskich produktów rolnych zarówno w UE, jak i na całym świecie. Na współfinansowanie programów przeznaczono łącznie […]

11-01-2018: Komisja proponuje zainwestowanie 1 mld euro w europejskie superkomputery światowej klasy

Komisja Europejska przedstawiła dziś swoje plany zainwestowania wspólnie z państwami członkowskimi w stworzenie w Europie infrastruktury superkomputerów światowej klasy. Superkomputery są potrzebne do przetwarzania zwiększającej się ciągle ilości danych, a ich wykorzystanie przynosi społeczeństwu korzyści w wielu obszarach, od opieki zdrowotnej i odnawialnych źródeł energii po bezpieczeństwo samochodów i cyberbezpieczeństwo. Dzisiejszy krok ma kluczowe znaczenie […]

11-01-2018: Sesja plenarna 15-18 stycznia 2018 w Strasburgu.

Biuletyn sesji plenarnej 15-18 stycznia 2018, Strasburg   Tematy obrad: Pobierz briefing w formacie PDF  Premier Irlandii Leo Varadkar weźmie udział w debacie o przyszłości UE   Irlandzki premier Leo Varadkar będzie pierwszym z europejskich liderów, który weźmie udział w poselskiej debacie o przyszłości Europy, w środę rano. Debata na temat rezultatów grudniowego szczytu UE oraz Brexitu […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir