Unia Europejska


2017-11-20: Europa równych: Komisja Europejska wspiera prawa kobiet w dzisiejszych trudnych czasach

Komisja Europejska inauguruje dziś ważne wydarzenie pod hasłem „prawa kobiet w dzisiejszych trudnych czasach”, które wybrano jako temat przewodni tegorocznego sympozjum praw podstawowych. Opublikowane dziś nowe badanie Eurobarometru podkreśla, że w państwach członkowskich UE równość kobiet i mężczyzn nadal nie została osiągnięta. Komisja zapowiedziała konkretne działania w celu zlikwidowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć za […]

2017-11-20: Postępy w kwestii Europejskiego filaru praw socjalnych: Komisja chce promować powszechną ochronę socjalną

Komisja rozpoczęła dzisiaj drugą turę rozmów z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców na szczeblu UE na temat sposobów rozszerzenia dostępu osób zatrudnionych i samozatrudnionych do ochrony socjalnej. Jest to kolejny ważny krok naprzód mający na celu urzeczywistnienie Europejskiego filaru praw socjalnych, zaledwie kilka dni po jego proklamowaniu przez Parlament Europejski, Radę i Komisję podczas Szczytu Społecznego […]

2017-11-20: Skorzystaj z dotacji w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego!

W programie Interreg Region Morza Bałtyckiego trwa prawdopodobnie ostatni nabór wniosków o dofinansowanie. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z osobowością prawną. Mogą się o nie ubiegać podmioty z całej Polski. Program Interreg Region Morza Bałtyckiego umożliwia współpracę z państwami skandynawskimi, republikami nadbałtyckimi oraz północno-wschodnimi Niemcami. Polskie instytucje mają […]

2017-11-17: Oświadczenie przewodniczącego Junckera w sprawie proklamacji Europejskiego filaru praw socjalnych

Przywódcy Unii Europejskiej uroczyście ogłosili dzisiaj utworzenie Europejskiego filaru praw socjalnych podczas Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu w Szwecji. Europejski filar praw socjalnych został zapowiedziany przez przewodniczącego Junckera w orędziu o stanie Unii z 2015 r. i przedstawiony przez Komisję w kwietniu 2017 r. W dniu dzisiejszym podpisy pod tym projektem złożyli: przewodniczący Jean-Claude Juncker w imieniu […]

2017-11-15: Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 2017 – oświadczenie unijnych komisarzy

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 2017 – oświadczenie komisarza do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa i komisarza do spraw badań, nauki i innowacji Carlosa Moedasa Świętujemy dziś 10. Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach i dlatego po raz kolejny mówimy o oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, która jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia na […]

2017-11-14: Przyszłość Europy: Przewodniczący Juncker tworzy grupę zadaniową na potrzeby realizacji scenariusza „Robić mniej, ale efektywniej”

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powołał dzisiaj oficjalnie „Grupę zadaniową ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i »robić mniej, ale efektywniej«”. Grupa zadaniowa przedłoży przewodniczącemu w terminie do 15 lipca 2018 r. sprawozdanie, w którym przedstawi zalecenia dotyczące usprawnienia stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności oraz określi obszary polityki, w których można by oddelegować lub ostatecznie przekazać państwom […]

2017-11-14: Przyszłość Europy: utworzenie europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.

W kontekście trwającej debaty na temat przyszłości Europy Komisja Europejska nakreśla dzisiaj swoją wizję dotyczącą utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. Przedstawione koncepcje będą stanowiły wkład w dyskusję na temat przyszłości edukacji i kultury, którą przywódcy UE podejmą w ramach szczytu społecznego 17 listopada 2017 r. w Göteborgu. Komisja uważa, że wykorzystanie w pełni […]

2017-11-13: Zaproszenie na spotkanie: Z Widokiem na budżet dla zmieniającej się Europy

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu zapraszają na kolejne wydarzenie z cyklu „Z Widokiem na Europę”, które odbędzie się 20 listopada o godz. 9:30 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Spotkanie „Z Widokiem na budżet dla zmieniającej się Europy” będzie miało wyjątkowy, warsztatowy charakter.

2017-11-13: Wirtualne targi pracy EPSO

Zapraszamy na wirtualne targi pracy EPSO, które odbędą się dniu 28 listopada 2017 r. w godz. 16:00-20:00. To świetna okazja do uzyskania informacji dotyczących procedur konkursowych, szans na znalezienie przez Polaków zatrudnienia w strukturach UE, jak też zadania pytań pracownikom EPSO. Więcej informacji i rejestracja uczestników pod linkiem: https://www.globalcareersfair.com/campaign/eu-careers/

2017-11-09: Kształcenie ogólne i zawodowe w Europie: wyzwaniem pozostają nadal nierówności

Według tegorocznego wydania Monitora Kształcenia i Szkolenia, opublikowanego dziś przez Komisję, krajowe systemy kształcenia coraz bardziej sprzyjają włączeniu społecznemu i stają się skuteczniejsze. Potwierdza się jednak teza, iż poziom wykształcenia w dużej mierze zależy od środowiska społeczno-ekonomicznego, z którego pochodzą uczennice i uczniowie. Komisja Europejska wspiera państwa członkowskie w zapewnianiu odpowiedniego poziomu ich systemów kształcenia: […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir