Unia Europejska


13-06-2019: Pierwszy rok z RODO wg Eurobarometru

73 proc. Europejczyków słyszało co najmniej o jednym z przysługujących im praw Przy okazji spotkania podsumowującego pierwszy rok stosowania unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Komisja Europejska publikuje wyniki specjalnego badania Eurobarometr dotyczącego ochrony danych. Wyniki pokazują, że Europejczycy są stosunkowo dobrze poinformowani o nowych przepisach dotyczących ochrony danych, swoich prawach i istnieniu krajowych organów ochrony danych, […]

31-05-2019: Światowy Dzień bez Papierosa

Oświadczenie Vytenisa Andriukaitisa, komisarza do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, z okazji Światowego Dnia bez Papierosa: Działajmy wspólnie, aby palenie odeszło do przeszłości. W dniu 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa, szerząc wiedzę na temat szkodliwych i śmiertelnych skutków palenia oraz używania wyrobów tytoniowych. W skali globalnej liczby są zatrważające – każdego roku na […]

29-05-2019: Komisja ogłasza wskazówki w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj nowe wskazówki, które dotyczą powiązań między unijnymi przepisami o swobodnym przepływie danych nieosobowych a przepisami o ochronie danych. Nowe rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych, które zaczęło obowiązywać w państwach członkowskich, umożliwi przechowywanie i przetwarzanie danych w całej UE bez nieuzasadnionych ograniczeń. Jest to część strategii jednolitego rynku cyfrowego. Wskazówki, które dziś […]

27-05-2019: Wybory 2019: Aktualizacja prognozy podziału miejsc w PE

Nowa, zaktualizowana prognoza podziału miejsc w nowym Parlamencie Europejskim, w oparciu o ostateczne i wstępne wyniki w 26 krajach oraz szacunki w dwóch kolejnych. Nowa prognoza opiera się na: Ostatecznych rezultatach z Chorwacji, Cypru, Czech, Finlandii, Francji, Niemiec, Słowacji Wstępnych rezultatach z 19 państw członkowskich: Austrii, Belgi, Bułgarii, Danii, Estonii, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, […]

23-05-2019: Wybory Europejskie 2019: informacje o kampanii wyborczej

Pomagając mediom w śledzeniu europejskich kampanii wyborczych, serwis prasowy PE dostarcza codziennie informacji o wydarzeniach i debatach we wszystkich państwach członkowskich. Zastrzeżenie: są to nieformalne informacje, których celem jest pomoc dziennikarzom w relacjonowaniu pracy Parlamentu Europejskiego. Nie jest to ani oficjalny komunikat prasowy, ani wyczerpujący zapis przebiegu zdarzeń. 23 Maja UWAGA. Od dziś filmy i […]

22-05-2019: Sprawiedliwy łańcuch dostaw żywności: bardziej przejrzyste ceny

Komisja Europejska, która wprowadziła zakaz nieuczciwych praktyk handlowych oraz zacieśniła współpracę między producentami, przedstawia dzisiaj trzeci element, który ma sprawić, że łańcuch dostaw żywności będzie sprawiedliwszy – dzięki bardziej przejrzystemu przekazywaniu danych o cenach na wszystkich etapach.  Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj wniosek, dzięki któremu będą dostępne najważniejsze informacje o ustalaniu cen produktów rolno-spożywczych na kolejnych etapach łańcucha dostaw […]

22-05-2019: RODO ma rok

25 maja 2019 r. mija rok od wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Z tej okazji Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego oraz Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, wydali następujące oświadczenie: 25 maja mija rok od wprowadzenia nowych europejskich przepisów o ochronie danych, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie […]

21-05-2019: Nowe przepisy dotyczące tworzyw sztucznych jednorazowego użytku zostały przyjęte przez Radę

Rada UE przyjęła dziś ambitne środki zaproponowane przez Komisję w celu rozwiązania problemu odpadów morskich pochodzących z 10 produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych najczęściej znajdowanych na europejskich plażach, a także z porzuconych narzędzi połowowych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych. Przepisy dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i narzędzi połowowych przewidują różne środki mające zastosowanie do różnych […]

21-05-2019: UE organizuje pierwszą flotę do gaszenia pożarów lasów z powietrza na nadchodzący sezon

Jako element przygotowań na ryzyko pożarów lasów w nadchodzącym sezonie letnim Komisja uruchamia dzisiaj pierwszą flotę powietrzną do walki z klęskami żywiołowymi w ramach nowego systemu rescEU. W początkowym okresie flota rescEU będzie się składała wstępnie z siedmiu samolotów gaśniczych i sześciu śmigłowców, ale Komisja współpracuje z uczestniczącymi krajami, by zwiększyć tę flotę w najbliższych […]

21-05-2019: Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna: Pierwsza w historii wspólna operacja poza UE

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej rozpoczyna dziś we współpracy z władzami albańskimi pierwszą w historii wspólną operację na terytorium sąsiedniego państwa nienależącego do UE. Od 22 maja zespoły z Agencji zostaną rozmieszczone wraz z albańskimi funkcjonariuszami straży granicznej na granicy grecko-albańskiej, aby wzmocnić zarządzanie granicami i zwiększyć bezpieczeństwo na zewnętrznych granicach UE, w pełnym […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir