Unia Europejska


2009-12-02: Zielone światło Komisji dla pomocy na budowę i utrzymanie autostrady A2 w Polsce

Komisja Europejska wyraziła dziś zgodę na realizację projektu pomocy przedstawionego przez władze polskie na rzecz spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. Dotyczy on budowy i utrzymania odcinka autostrady A2 między Świeckiem a Nowym Tomyślem.

2009-11-30: KE rezerwuje numery telefoniczne dla ofiar przestępstw i dla osób potrzebujących porady medycznej w przypadkach niezagrażających życiu

W jaki sposób ofiary przestępstw mogą uzyskać pomoc w UE? Gdzie obywatele UE mogą zadzwonić, jeżeli potrzebują pomocy lub porady medycznej w wypadkach niewymagających pilnej interwencji medycznej? Już wkrótce, dzięki decyzji podjętej w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską, powstaną nowe infolinie, dla których zarezerwowano dwa nowe numery zaczynające się od 116, przeznaczone na usługi o charakterze ogólnospołecznym.

2009-12-01: Traktat z Lizbony wchodzi w życie

1 grudnia 2009 r. to pierwszy dzień obowiązywania traktatu z Lizbony. Na jego mocy Unia Europejska po raz pierwszy będzie miała wspólnego szefa dyplomacji oraz stałego przewodniczącego Rady Europejskiej, zaś obywatele UE będą mogli proponować Komisji Europejskiej nowe rozwiązania prawne. KE liczy, że traktat z Lizbony pomoże w szybkim wyjściu z kryzysu oraz we wdrażaniu niskoemisyjnej strategii wzrostu gospodarczego.

2009-11-30: Wystąpienie komisarza Sameckiego na konferencji w sprawie oceny polityki spójności UE

Paweł Samecki, komisarz UE ds. polityki regionalnej, w swoim wystąpieniu na szóstej europejskiej konferencji w sprawie oceny polityki spójności UE, która odbędzie się w poniedziałek 30 listopada w Warszawie, wezwie do zwrócenia większej uwagi na cele, skuteczność i wyniki tej polityki.

2009-11-27: KE aktualizuje czarną listę linii lotniczych

Komisja Europejska opublikowała dziś dwunastą aktualizację wspólnotowej listy linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w Unii Europejskiej. Lista poszerzyła się o przewoźników z trzech kolejnych krajów, w przypadku których czynności kontrolne wykazały uchybienia w zakresie bezpieczeństwa.

2009-11-26: UE zamierza rozszerzyć ochronę w zakresie podróży wakacyjnych

Zgodnie z planami przedłożonymi dzisiaj przez Komisję Europejską do konsultacji, miliony podróżnych rezerwujących pakiety podróży wakacyjnych, obejmujące przeloty, hotele, wynajem samochodów itp., będą mogły skorzystać ze wzmocnionej ochrony finansowej w przypadku wystąpienia problemów.

2009-11-25: Reforma oświaty w UE: wiele już osiągnięto, ale wiele pozostało jeszcze do zrobienia

Pomimo ogólnej poprawy wyników w zakresie kształcenia i szkolenia w UE, postęp jest zbyt wolny, co oznacza, że większość celów reformy wyznaczonych na 2010 r. nie zostanie osiągnięta. Pogorszenie koniunktury gospodarczej uwydatnia pilność reform i ciągłych ukierunkowanych inwestycji w systemy kształcenia i szkolenia, by sprostać głównym wyzwaniom gospodarczym i społecznym.

2009-11-24: Nowe prawa konsumentów na europejskim rynku telekomunikacji

Parlament Europejski zatwierdził dziś formalnie unijny pakiet reform sektora telekomunikacji przedstawiony przez Komisję w listopadzie 2007 r. Głosowanie odbyło się podczas sesji plenarnej w Strasburgu, a za przyjęciem pakietu była zdecydowana większość posłów, niezależnie od przynależności partyjnej. Reformy te oznaczają dla 500 milionów obywateli UE większą możliwość wyboru wynikającą ze wzrostu konkurencyjności, większy zasięg szybszych szerokopasmowych sieci internetowych w całej Europie oraz umocnienie prawa do prywatności w stosunkach z operatorami telekomunikacyjnymi.

2009-11-27: Nowa Komisja Europejska

Mamy program dla Europy i mamy europejską drużynę – powiedział José Manuel Barroso prezentując nowy skład Komisji Europejskiej. Portugalczyk pokieruje nią po raz drugi z rzędu. Komisarzem ds. budżetowych ma zostać Polak Janusz Lewandowski. Funkcje w „unijnym rządzie” otrzyma także 13 dotychczasowych komisarzy m.in. Hiszpan Joaquin Almunia, Fin Ollie Rehn i Holenderka Neelie Kroes. Nowością jest funkcja komisarza ds. zmian klimatycznych, którą obejmie Dunka Connie Hedegaard.

2009-11-29: Polacy o klimacie – najnowszy sondaż OBOP

Przeważająca większość Polaków (84%) uważa, że zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie, któremu trzeba aktywnie przeciwdziałać, jednak poparcie dla walki ze zmianami klimatu w porównaniu z jesienią ubiegłego roku spadło o 8 % – wynika z najnowszego sondażu TNS OBOP, zamówionego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir