Unia Europejska


2010-07-01: Belgia przejmuje stery UE

– Jesteśmy gotowi ograniczyć naszą własną rolę jako prezydencji, by dać więcej miejsca przewodniczącemu Rady Europejskiej oraz szefowej unijnej dyplomacji – zadeklarował premier Yves Leterme inaugurując półroczne przewodnictwo Belgii w Radzie Unii Europejskiej. Belgia, która była współzałożycielem wspólnoty, będzie kierować pracami Unii już po raz dwunasty.

2010-07-01: Przegląd dyrektywy o usługach

Ruszyły ogólnoeuropejskie konsultacje dotyczące adaptacji dyrektywy o usługach do prawa krajowego. Po raz pierwszy w tym celu zastosowano tzw. procedurę wzajemnej oceny. Dyrektywa o usługach zobowiązuje państwa UE do usunięcia nieuzasadnionych lub nieproporcjonalnych przeszkód natury prawnej lub administracyjnej, utrudniających otwieranie działalności gospodarczej lub transgraniczne świadczenie usług w Unii.

2010-07-01: Zabraknie tłumaczy?

Na rynku pracy może wkrótce zabraknąć wykwalifikowanych tłumaczy pisemnych i ustnych oraz innych specjalistów w dziedzinie języków, co dla części organizacji międzynarodowych oznaczałoby ryzyko utraty zdolności do działania – ostrzegli przedstawiciele ponad siedemdziesięciu międzynarodowych organizacji, podczas czerwcowego spotkania w Paryżu. Zaapelowali oni do władz poszczególnych krajów i organizacji o zapewnienie niezbędnych środków budżetowych, które pozwoliłyby skutecznie uzupełniać kadrę lingwistów.

2010-06-30: Prawa pasażera w zasięgu ręki

Odwołano Twój samolot, bagaż dotarł uszkodzony, a pociąg, którym podróżowałeś, spóźnił się kilka godzin? Sprawdź, jakie przysługują Ci prawa. Komisja Europejska rozpoczęła ogólnoeuropejską kampanię informacyjną skierowaną do pasażerów podróżujących samolotem lub koleją. Informacje będą dostępne w 23 urzędowych językach UE.

2010-06-30: Europa zaprasza turystów

Wydłużenie sezonu turystycznego, dalsza rozbudowa europejskiego portalu turystycznego, zróżnicowanie oferty oraz podnoszenie jakości usług – to propozycje KE, mające na celu utrzymanie przez nasz kontynent pozycji najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie. W 2008 r. Europę odwiedziło 370 mln turystów, co stanowi ponad 40 proc. wszystkich odbytych podróży w skali całego globu.

2010-06-29: Od 1 lipca tańszy roaming

Od 1 lipca 2010 r. europejscy klienci nie muszą się już obawiać gigantycznych rachunków za korzystanie z internetu poprzez telefonię komórkową za granicą w obrębie UE. Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi roamingu, limit opłat za takie połączenia będzie wynosił 50 euro bez VAT, chyba że abonent wystąpi o ustalenie innego pułapu. Niższe będą także koszty połączeń głosowych.

2010-06-29: Belgia przedstawia priorytety

Belgia nie będzie forsować swojej własnej agendy podczas Prezydencji, ale agendę europejską – mówił ambasador Raoul Delcorde podczas prezentacji priorytetów Belgii w ramach Prezydencji grupowej w Radzie UE. Belgowie będą kierować unijnymi pracami od 1 lipca do 31 grudnia br. W spotkaniu zorganizowanym w piątek w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce wzięli udział głównie przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, administracji rządowej, think-tanków oraz mediów.

2010-06-29: Komisja poskarży się na Polskę

Komisja Europejska pozwie Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z nieprawidłowym wdrożeniem dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, takich jak mapy cyfrowe, informacje meteorologiczne, prawne, o ruchu drogowym, finansowe, gospodarcze itp. Są one wykorzystywane m.in. w samochodowych systemach nawigacyjnych czy prognozach pogody. Wartość takich informacji szacuje się na 27 mld euro rocznie.

2010-06-29: Upomnienie dla 12 krajów UE

Komisja Europejska apeluje do 12 państw członkowskich, w tym Polski, by pilnie zaktualizowały krajowe przepisy w dziedzinie usług nadawczych. Chodzi o dostosowanie ich do dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy upomniane państwa nie będą w stanie zgłosić pełnego wykonania dyrektywy, Komisja ma prawo wniesienia skargi do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

2010-06-29: Samoloty, konie, charty i… VAT

Komisja Europejska zwróciła się do Irlandii, Holandii, Polski i Austrii o zmianę przepisów, które są niezgodne z unijnymi regulacjami dotyczącymi VAT. Chodzi o zwolnienie lub stosowanie preferencyjnych stawek na niektóre towary lub usługi – w przypadku Polski są to samoloty, w Irlandii – konie i charty. Upomniane kraje mają dwa miesiące na przygotowanie zadowalających odpowiedzi – w przeciwnym razie KE może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir