Unia Europejska


2010-03-31: Unia walczy z głodem

Komisja Europejska zamierza skuteczniej pomagać krajom rozwijającym się w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, zarówno w sytuacji nagłej potrzeby, jak i długofalowo. Chodzi o to, by eliminować ubóstwo i głód oraz zwiększyć skuteczność pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych, gdy brak żywności oznacza śmierć. W 2010 r. miliard ludzi nadal cierpi z powodu głodu i niedożywienia.

2010-03-31: Komisja ma plan

Komisja Europejska przyjęła program prac na rok 2010. Dokument ten odzwierciedla zaangażowanie KE w wyprowadzenie Europy z kryzysu gospodarczego i wypracowanie strategii przynoszącej bezpośrednie korzyści obywatelom. Komisja opracowała listę 34 priorytetów strategicznych, które zostaną wdrożone do końca tego roku. Uzgodniła również listę 280 najważniejszych planowanych wniosków na rok 2010 i później.

2010-03-30: Krok w stronę wspólnej polityki wizowej: wejście w życie kodeksu wizowego UE

5 kwietnia będzie pierwszym dniem stosowania kodeksu wizowego UE. Kodeks wizowy zbiera w jednym dokumencie wszystkie przepisy prawne regulujące wydawanie decyzji w sprawie wiz. Dzięki niemu wzrośnie przejrzystość, pewność prawa oraz zagwarantowane zostanie równe traktowanie osób składających wnioski wizowe poprzez ujednolicenie zasad i praktyk stosowanych przez państwa należące do strefy Schengen (22 państwa członkowskie i 3 państwa stowarzyszone), stosujących wspólną politykę wizową.

2010-03-29: Ludzie nie na sprzedaż!

Jak skuteczniej zwalczać handel ludźmi? Komisja Europejska przedstawia wniosek dotyczący nowych przepisów, które pozwolą lepiej radzić sobie z tym zjawiskiem. Zapewnia on spójność przepisów krajowych dotyczących przestępstw i kar, przewiduje lepszą pomoc dla ofiar oraz bardziej zdecydowane działania w zakresie ścigania przestępców odpowiedzialnych za handel ludźmi. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy na całym świecie co najmniej 2,45 mln osób pada ofiarą pracy przymusowej na skutek handlu ludźmi.

2010-03-29: Dzieci pod specjalnym nadzorem

Komisja Europejska chce, żeby państwa UE bardziej surowo karały osoby wykorzystujące seksualnie dzieci. KE proponuje też ściganie takich działań jak nagabywanie dzieci przez Internet w celu ich seksualnego wykorzystywania oraz „turystyki seksualnej”, nawet jeśli czyny te miały miejsce poza UE.

2010-03-29: Bezruch na południu Europy

40% obywateli UE uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu, a 65% podejmuje jakąś formę aktywności fizycznej. Ale jedna czwarta Europejczyków niemal zupełnie nie zażywa ruchu – tak wynika ze specjalnego badania Eurobarometru na temat sportu i aktywności fizycznej, opublikowanego dziś przez Komisję Europejską. Sport ma największe znaczenie dla mieszkańców Irlandii i krajów skandynawskich, na przeciwległym biegunie aktywności są Bułgarzy, Grecy i Włosi.

2010-03-26: Pisarze na skrzyżowaniu kultur

Pisarz emigracyjny czy po prostu pisarz? Dobra literatura nie potrzebuje kategorii – mówili naukowcy i twórcy podczas konferencji „Literatura i imigracja”, zorganizowanej przez EUNIC i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Nasi goście opowiadali o tożsamości współczesnej Europy, tworzeniu w języku innym niż ojczysty i poszukiwaniu przestrzeni dla wolności literackiej ponad sferą języka.

2010-03-25: Kobiety szansą dla gospodarki

Większa liczba kobiet na wysokich stanowiskach to klucz do wzrostu gospodarczego – uważa Komisja Europejska. Obecnie wszyscy szefowie banków centralnych w UE to mężczyźni i tylko jeden na 10 członków zarządów w największych europejskich firmach notowanych na giełdzie to kobieta. Dlatego KE przygotowuje strategię na rzecz równouprawnienia, która ma zostać przyjęta jeszcze w tym roku.

2010-03-25: UE Cię chce!

Unijne instytucje potrzebują młodych ludzi, którzy mają motywację, żeby pracować dla Europy, ludzi takich jak wy – mówił w Warszawie David Bearfield – dyrektor Europejskiego Biura Rekrutacji Kadr (EPSO). Bearfield przyjechał do Warszawy, żeby wyjaśnić na czym polegają zmiany w systemie rekrutacji do unijnych instytucji, które zaczęły obowiązywać od połowy marca.

2010-03-24: Przyłącz się! Wyłącz światło!

Godzina dla Ziemi to największa na świecie akcja na rzecz ograniczenia zmian klimatu. Trzeci już raz osoby indywidualne i władze miast na jedną godzinę zgaszą miliony świateł w symbolicznym apelu o działanie na rzecz Ziemi. W tym roku gasimy światła w sobotę, 27 marca o 20.30.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir