Unia Europejska


2010-04-29: "Owoce w szkole" – 9,2 mln euro dla Polski

Komisja Europejska podjęła ostateczną decyzję o podziale unijnych środków w ramach programu „Owoce w szkole” (School Fruit Scheme) na rok szkolny 2010/11. Polska na drugi rok akcji otrzyma 9,2 mln euro. Celem kampanii jest krzewienie zdrowego trybu życia i prawidłowej diety wśród dzieci w wieku szkolnym. Na udział w akcji zdecydowało się 25 z 27 państw członkowskich UE.

2010-04-29: Plakaty o prawach dziecka

Zespół „Zgrana paczka” z Zespołu Szkół nr 1 w Kętrzynie, w kategorii wiekowej 10-14 lat oraz „Asy z II klasy” z Liceum Plastycznego w Supraślu, w kategorii wiekowej 15-18 lat – to zwycięzcy ogólnopolskiego konkursu „Narysuj mi prawo”. Konkurs na najlepszy plakat organizuje Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej, a tegoroczna edycja dotyczyła 20-stej rocznicy podpisania Konwencji o prawach dziecka.

2010-04-29: Ułatwienia dla naukowców

Komisja Europejska zamierza uprościć procedury regulujące udział w projektach badawczych finansowanych przez UE. Dzięki temu zasady uczestnictwa mają być przejrzyste i atrakcyjne dla najlepszych naukowców i innowacyjnych przedsiębiorstw z Europy a także spoza niej. Realizacja pełnego potencjału badań europejskich ma zasadnicze znaczenie dla unijnej strategii „Europa 2020”.

2010-04-28: Europa dla obywateli – szkolenie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu na temat programu „Europa dla Obywateli”, które odbędzie się dn. 19 maja 2010 r. w godzinach 11.00 – 16.30 w Olsztynie – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Emilii Plater 1.

2010-04-27: Kulturalne konsultacje

Komisja Europejska rozpoczyna internetowe konsultacje społeczne, których celem jest uwolnienie pełnego potencjału sektora kultury i twórczości. Nawiązują one do nowej zielonej księgi, w której podkreślono, że dynamiczny rozwój tych obszarów zależy od poprawy dostępności finansowania, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw. Jest to także element zrównoważonego rozwoju, co z kolei sprzyja włączeniu społecznemu.

2010-04-27: Budżet 2011 – przyszłość po kryzysie

Ożywienie gospodarki, inwestycje w młodych ludzi oraz infrastruktury przyszłości to główne założenia projektu budżetu na 2011 r., który został przyjęty przez Komisję Europejską. Z 142,6 miliardów euro niemal połowę przeznaczono na działania związane z ożywieniem gospodarki. – Ten budżet stanowi dla Europy i jej obywateli bodziec do stworzenia gospodarki przyszłości – mówił komisarz Janusz Lewandowski.

2010-04-21: Oni chcą pracować dla Unii

Ponad 51 000 osób zapisało się na pierwszy konkurs, który ma wyłonić urzędników UE według nowego systemu wprowadzonego przez Europejski Urząd Doboru Kadr. Organizowane na zmodyfikowanych zasadach testy trwają od 6 kwietnia do 21 maja. Testy wstępne zostaną przeprowadzone w ośrodkach na terenie całej UE, a także poza nią – w Nowym Jorku zgłosiło się 389 kandydatów, 137 w Chinach i 55 w Australii.

2010-04-21: Towary pod kontrolą

Systematycznie rośnie ilość wadliwych produktów konsumenckich zgłoszonych za pośrednictwem unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych RAPEX. Najczęściej wady wskazywano w zabawkach, odzieży, tekstyliach oraz pojazdach silnikowych.
W 2009 r. liczba niebezpiecznych produktów wzrosła o 7 proc. w porównaniu do 2008 r. (1866 w 2008 r. i 1993 w roku ubiegłym). Dowodzi to, że możliwości systemu RAPEX zwiększyły się w następstwie skuteczniejszego nadzoru rynku przez państwa członkowskie.

2010-04-21: Komisja przeciw monopolom

Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych dla porozumień między wytwórcami i dystrybutorami dotyczących sprzedaży produktów i usług. Oznacza to m.in. że wytwórcy nie mogą ograniczać ilości towarów sprzedawanych przez internet ani żądać wyższej ceny za produkty oferowane on-line.

2010-04-20: Warsztaty ED w Brukseli

Cztery konsultantki z Polski uczestniczyły w zorganizowanym w Brukseli szkoleniu dla pracowników sieci Europe Direct. Podczas trzydniowych warsztatów od 14 do 16 kwietnia można było poszerzać wiedzę na temat akcji i działań podejmowanych przez UE na rzecz walki z bóstwem i wykluczeniem społecznym, Strategii UE 2020 oraz Traktatu Lizbońskiego.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir