Unia Europejska


2010-03-19: O energetyce w Warszawie

Polska jest krajem absolutnie kluczowym, jeśli chodzi o europejską politykę energetyczną – zapewniał w Warszawie Günther Oettinger, unijny komisarz ds. energii. Polskabyłapierwszym państwem członkowskim Unii, w którymskładał wizytę oficjalną po objęciu urzędu. Oettinger dwukrotnie spotykał się z odpowiedzialnym za gospodarkę wicepremierem Waldemarem Pawlakiem.

2010-03-19: Łatwiej z komórką na statku

Komisja Europejska przyjęła nowe przepisy ułatwiające pasażerom i członkom załogi na statkach kursujących po wodach terytorialnych UE korzystanie z telefonów komórkowych, gdy są one poza zasięgiem sieci na lądzie. Nowe przepisy ujednolicają techniczne i prawne warunki dotyczące usług komunikacji na pokładzie i torują drogę dla innowacyjnych usług.

2010-03-18: Nasza woda, nasze życie

„Czysta Woda dla Zdrowego Świata” – pod takim hasłem 22 marca obchodzony będzie 18. Światowy Dzień Wody. Z tej okazji Punkt Informacyjny Europe Direct w Pabianicach zaprasza do miejskiej stacji uzdatniania wody na dzień otwarty. Nasi goście będą mogli nie tylko dowiedzieć się jak działa pabianickie ujęcie, ale również wziąć udział w konkursach z nagrodami.

2010-03-17: Polska musi oddać 92 mln

Kraje UE będą musiały oddać w sumie 346,5 mln euro uzyskanych w ramach unijnych środków na rolnictwo. Pieniądze te powrócą do wspólnotowego budżetu z powodu nieprzestrzegania przepisów lub zastosowania złych procedur kontroli w zakresie wydatków. Polska będzie musiał zwrócić 92 mln euro za niedociągnięcia dotyczące dopłat obszarowych.

2010-03-17: Pieniądze dla przedsiębiorców – nabór wniosków

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa z zakresu osi priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013; Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.

2010-03-17: Komisja Europejska zabiega o wzmocnienie unijnego systemu ochrony praw podstawowych

Komisja Europejska złożyła dziś wniosek dotyczący dyrektyw negocjacyjnych w sprawie przystąpienia Unii do europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC). Traktat lizboński zawiera podstawę prawną przystąpienia UE do EKPC, która stanowi najważniejszy instrument ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w Europie. Przystąpienie UE do konwencji przyczyni się do dalszego wzmocnienia unijnego systemu ochrony praw podstawowych.

2010-03-15: 27 marca – Godzina Ziemi 2010

Ta akcja to globalne wezwanie skierowane do mieszkańców Ziemi, światowego biznesu i wszystkich społeczności – by w sobotę, 27 marca o 8.30 na godzinę zgasić światła. Ma to być manifestacja troski o zmieniający się klimat. Organizatorzy mają nadzieję, że światło wyłączą ludzie na całym świecie – włączając się w ten sposób w dyskusję na temat przyszłości naszej cennej planety.

2010-03-12: Literatura i imigracja

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „Literatura i imigracja”, organizowanej przez EUNIC i Komisję Europejską – Przedstawicielstwo w Polsce. Będzie ona poświęcona literaturze emigracyjnej w Europie XXI w. Chcemy przy okazji spróbować odkryć klucz do współczesnej tożsamości Europy wielu kultur. Konferencja odbędzie się 25 marca 2010 r., godz. 12:00, w Centrum Sztuki Współczesnej (Zamek Ujazdowski) w Warszawie.

2010-03-12: Środowisko dobrych projektów

15 projektów ze Słowenii, Węgier, Słowacji, Republiki Czeskiej i Polski zostało zaprezentowanych podczas spotkania inaugurującego projekty realizowane w ramach programu LIFE+, czyli europejskiego funduszu na rzecz środowiska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz beneficjenci programu z innych krajów naszego regionu.

2010-03-11: Pracuj dla Europy!

Pragniesz zostać pracownikiem instytucji europejskich? Od 16 marca Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) wprowadza uproszczoną procedurę naboru dla urzędników UE. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 25 marca na EPSO INFO DAY w Warszawie. Podczas sesji informacyjnej dyrektor EPSO David Bearfield przedstawi zmiany w procesie rekrutacji oraz harmonogram planowanych konkursów.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir