Unia Europejska


2010-04-27: Kulturalne konsultacje

Komisja Europejska rozpoczyna internetowe konsultacje społeczne, których celem jest uwolnienie pełnego potencjału sektora kultury i twórczości. Nawiązują one do nowej zielonej księgi, w której podkreślono, że dynamiczny rozwój tych obszarów zależy od poprawy dostępności finansowania, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw. Jest to także element zrównoważonego rozwoju, co z kolei sprzyja włączeniu społecznemu.

2010-04-27: Budżet 2011 – przyszłość po kryzysie

Ożywienie gospodarki, inwestycje w młodych ludzi oraz infrastruktury przyszłości to główne założenia projektu budżetu na 2011 r., który został przyjęty przez Komisję Europejską. Z 142,6 miliardów euro niemal połowę przeznaczono na działania związane z ożywieniem gospodarki. – Ten budżet stanowi dla Europy i jej obywateli bodziec do stworzenia gospodarki przyszłości – mówił komisarz Janusz Lewandowski.

2010-04-21: Oni chcą pracować dla Unii

Ponad 51 000 osób zapisało się na pierwszy konkurs, który ma wyłonić urzędników UE według nowego systemu wprowadzonego przez Europejski Urząd Doboru Kadr. Organizowane na zmodyfikowanych zasadach testy trwają od 6 kwietnia do 21 maja. Testy wstępne zostaną przeprowadzone w ośrodkach na terenie całej UE, a także poza nią – w Nowym Jorku zgłosiło się 389 kandydatów, 137 w Chinach i 55 w Australii.

2010-04-21: Towary pod kontrolą

Systematycznie rośnie ilość wadliwych produktów konsumenckich zgłoszonych za pośrednictwem unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych RAPEX. Najczęściej wady wskazywano w zabawkach, odzieży, tekstyliach oraz pojazdach silnikowych.
W 2009 r. liczba niebezpiecznych produktów wzrosła o 7 proc. w porównaniu do 2008 r. (1866 w 2008 r. i 1993 w roku ubiegłym). Dowodzi to, że możliwości systemu RAPEX zwiększyły się w następstwie skuteczniejszego nadzoru rynku przez państwa członkowskie.

2010-04-21: Komisja przeciw monopolom

Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych dla porozumień między wytwórcami i dystrybutorami dotyczących sprzedaży produktów i usług. Oznacza to m.in. że wytwórcy nie mogą ograniczać ilości towarów sprzedawanych przez internet ani żądać wyższej ceny za produkty oferowane on-line.

2010-04-20: Warsztaty ED w Brukseli

Cztery konsultantki z Polski uczestniczyły w zorganizowanym w Brukseli szkoleniu dla pracowników sieci Europe Direct. Podczas trzydniowych warsztatów od 14 do 16 kwietnia można było poszerzać wiedzę na temat akcji i działań podejmowanych przez UE na rzecz walki z bóstwem i wykluczeniem społecznym, Strategii UE 2020 oraz Traktatu Lizbońskiego.

2010-04-20: Unia sprawiedliwa i bezpieczna

Komisja Europejska przystępuje do realizacji tzw. programu sztokholmskiego, którego celem jest budowa bezpiecznej Europy, gdzie każdy obywatel ma równy dostęp do instytucji prawa. Chodzi nie tylko o skuteczniejszą walką z przestępczością, ale również m.in. o zmniejszenie biurokracji oraz skuteczną ochronę danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

2010-04-20: Biznes kolejowy – nowe szanse

Railport 2010: Biznes kolejowy – firmy prywatne na wspólnym europejskim rynku transportu kolejowego – to tytuł konferencji, która odbędzie się w Warszawie, w dniach 19-20 maja br. Proces liberalizacji i deregulacji transportu kolejowego w Europie dobiegł końca. Wspólny rynek stwarza nowe szanse dla operatorów kolei, zarówno w przestrzennym, jak i organizacyjnym zakresie. Dowiedz się więcej!

2010-04-19: Koniec sporu o CO2

Komisja Europejska zaakceptowała zgłoszony przez Warszawę plan rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 w ramach unijnego systemu. Polskie propozycje zostały przyjęte bez zastrzeżeń. Decyzja kończy trwający od 2007 roku spór między KE a władzami w Warszawie.

2010-04-19: Miliard euro dla Polski, Czech i Słowacji

Polska dostanie w latach 2011-2013 z funduszy strukturalnych dodatkowe 633 mln euro, Republika Czeska 237 mln a Słowacja 138 mln. To bezpośredni wynik wyższego niż przewidywano wzrostu gospodarczego w tych krajach. – Przyznane środki powinny posłużyć do dalszej modernizacji gospodarek, by były one gotowe na wyzwania przyszłości – oceniał komisarz ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir