Unia Europejska


2009-11-12: Manifest kreatywności i innowacji w Europie

Jednym z głównych produktów Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 jest „Manifest kreatywności i innowacji w Europie”. Dokument jest wynikiem współpracy Ambasadorów Roku – ważnych osobowości w dziedzinie kultury, nauki, gospodarki, edukacji i projektowania w Europie. Ze swoimi „siedmioma przykazaniami” Manifest pomoże ukształtować strategię UE na rzecz promowania kreatywności i innowacji w najbliższym dziesięcioleciu.

2009-10-14: Kosowo* – realizacja perspektywy europejskiej

Komisja Europejska ogłasza dziś początek nowego etapu w stosunkach UE z Kosowem. Proponuje rozpoczęcie procesu prowadzącego do zwolnienia obywateli Kosowa z obowiązku wizowego oraz prac przygotowawczych nad kompleksową umową w sprawie handlu, która miałaby zostać podpisana, gdy Kosowo zacznie spełniać określone wymogi.

2009-11-09: Efekt domina: UE obchodzi rocznicę zburzenia muru berlińskiego

Przewodniczący Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz szefowie państw i rządów, a także setki tysięcy obywateli wspólnie obchodzą dzisiaj 20. rocznicę upadku muru berlińskiego, który był punktem zwrotnym w historii współczesnej oraz kamieniem milowym na drodze ku integracji europejskiej.

2009-10-22: Komisja Europejska ogranicza biurokrację

W oparciu o wniosek Komisji z 2007 r. Unia Europejska postawiła sobie ambitny cel ograniczenia kosztów administracyjnych generowanych przez unijne przepisy o 25% do 2012 r. W dniu dzisiejszym Komisja opublikowała zestawienie informacji o dotychczasowych postępach w tej mierze oraz o sektorowych planach ograniczania kosztów w 13 priorytetowych obszarach. Środki zaproponowane i przygotowywane obecnie przez Komisję umożliwiłyby przedsiębiorstwom zaoszczędzenie łącznie od 40,4 do 123,8 mld euro wydawanych na czynności administracyjne wynikające z 72 aktów prawnych UE oraz związanych z nimi krajowych środków transponujących i wykonawczych.

2009-10-26: Warszawa "dołożyła" swoją cegiełkę do symbolicznego berlińskiego muru

Dzieci i młodzież z warszawskich szkół pomalowały dziś ostatnią z tysiąca kostek domina, które runą 9 listopada br., podobnie jak 20 lat temu padł mur berliński – dawny symbol podziału Europy. Inspiracją dla tych 10, 15 i 17-latków stały się słowa refrenu pieśni Jacka Kaczmarskiego „Mury” … „Wyrwij murom zęby krat! Zerwij kajdany, połam bat! A mury runą, runą, runą, I pogrzebią stary świat!”

2009-10-27: 9 na 10 Europejczyków oczekuje podjęcia szybkich działań wobec problemu ubóstwa

73% Europejczyków uważa, że bieda dotyka w ich kraju znaczną część społeczeństwa, a 89% oczekuje od swoich rządów podjęcia szybkich działań wobec tego problemu. Właśnie takie są najważniejsze rezultaty przedstawionego dziś przez Komisję Europejską nowego badania Eurobarometru dotyczącego postaw wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Prezentacja badania poprzedza zbliżający się rok 2010: Europejski Rok Walki z Ubóstwem.

2009-10-27: Antynikotynowa kampania Komisji Europejskiej "HELP dla życia bez tytoniu"

Rusza ostatni etap kampanii finansowanej przez Komisję Europejską „HELP dla życia bez tytoniu”. Jej celem jest nakłonienie Europejczyków palących papierosy do zerwania z nałogiem oraz chronienie przed biernym paleniem. W 2010 r. kampania antynikotynowa Komisji Europejskiej będzie skierowana przede wszystkim do młodych ludzi, zaś jej twarzami będą HELPERSI – trójka bohaterów 12 filmów animowanych.

2009-10-29: Komisja przeznaczy 200 mln euro na prawie 200 nowych projektów LIFE+, w tym 6 z Polski

Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie 196 nowych projektów w ramach drugiego zaproszenia do składania wniosków związanego z programem LIFE+ (2007-2013) – europejskim funduszem na rzecz środowiska. Projekty pochodzą z całej UE i obejmują działania w zakresie ochrony przyrody, polityki ochrony środowiska, a także działania informacyjno-komunikacyjne. Ogółem stanowią one inwestycję sięgającą 431 mln euro, z czego 207,5 mln euro zapewni UE. Z Polski zakwalifikowało się 6 projektów, otrzymają łącznie 12,6 mln euro.

2009-10-29: Media mogą odegrać istotną rolę w zwalczaniu ubóstwa

Komisja Europejska, w przededniu Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem, który zostanie zainaugurowany w Madrycie 21 stycznia 2010 r., wzywa prasę i media do przyłączenia się do w walki z ubóstwem. Z tej okazji w Brukseli odbędzie się seminarium „Ubóstwo a media” oraz konferencja „Ubóstwo: rzeczywistość i percepcja – wyzwanie dla sektora komunikacji” z udziałem najważniejszych przedstawicieli mediów i innych zainteresowanych stron, którzy rozmawiać będą o tym, jak media i sektor komunikacji mogą przyczynić się do walki z ubóstwem i wykluczeniem.

2009-11-03: Jesienna prognoza na lata 2009-2011: gospodarka UE na drodze do stopniowego ożywienia

Zgodnie z jesienną prognozą służb Komisji gospodarka UE wyjdzie z recesji w drugiej połowie tego roku, choć w ciągu całego 2009 r. PKB spadnie o około 4 proc. Spodziewane jest stopniowe ożywienie przy wzroście PKB o ¾ proc. w 2010 r. i około 1½ proc. w 2011 r. Ożywienie działalności gospodarczej w najbliższej przyszłości wynika z poprawy w otoczeniu zewnętrznym i lepszych warunków finansowych, jak również z wprowadzenia ważnych instrumentów polityki fiskalnej i monetarnej.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir