Unia Europejska


2010-02-04: "Walka z przemocą wobec kobiet – perspektywa europejska" – seminarium w Brukseli 15.03.2010

Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego zaprasza na seminarium dla dziennikarzy poświęcone przemocy wobec kobiet. Wezmą w nim udział m.in. hiszpańska minister do spraw równouprawnienia Bibiana Aido, szefowa komisji praw kobiet PE posłanka Eva Britt Svensson oraz autorka sprawozdania Parlamentu Europejskiego posłanka Carmen Romero.

2010-02-04: Najnowsze sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące sytuacji społecznej

Europejczycy są przeważnie dość zadowoleni ze swojego życia osobistego, natomiast mniej satysfakcjonuje ich sytuacja gospodarcza, usługi użyteczności publicznej i polityka społeczna w kraju zamieszkania – ujawnia opublikowane dziś badanie opinii publicznej. Badanie Eurobarometr dotyczące klimatu społecznego w UE ujawniło także duże różnice między poszczególnymi krajami, przy czym najbardziej zadowoleni ze swojej sytuacji osobistej są z reguły mieszkańcy krajów nordyckich oraz Holandii.

2010-02-02: Polka zwyciężczynią konkursu KE na plakat z okazji Dnia Europy

Maria Mileńko, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, wygrała konkurs Komisji Europejskiej na plakat, który w tym roku będzie promował obchody Dnia Europy. Jej praca pokonała 9 innych projektów, które znalazły się w finałowej dziesiątce wyłonionej przez międzynarodowe jury spośród 1700 zgłoszonych do konkursu projektów. O zwycięstwie Polki zadecydowali internauci, którzy mogli głosować do końca stycznia.

2010-02-02: Przepisy dotyczące równego traktowania w zakresie zatrudnienia: uzasadniona opinia dla Polski

Komisja Europejska przesłała dziś Polsce uzasadnioną opinię w sprawie nieprawidłowego stosowania przepisów UE zakazujących dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy (dyrektywa 2000/78/WE, zob. również MEMO/08/69). Zdecydowała także o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczącego tej samej dyrektywy w odniesieniu do Węgier, ponieważ prawodawstwo tego kraju zostało dostosowane do wymogów UE.

2010-02-02: Konieczne jest powołanie specjalnego organu unijnego, którego zadaniem byłoby egzekwowanie europejskiego prawodawstwa dotyczącego odpadów – oto wniosek z analizy Komisji

Opublikowane dzisiaj badanie Komisji zaleca powołanie specjalnego organu unijnego w celu nadzorowania wdrażania i egzekwowania prawodawstwa UE dotyczącego odpadów. Badanie to stanowi jeden z szeregu kroków podjętych przez Komisję, zmierzających do poprawy zarządzania odpadami oraz do zagwarantowania, że spełnia ono normy ustanowione w prawodawstwie UE w celu ochrony obywateli i środowiska naturalnego. Nielegalne składowanie odpadów jest wciąż zjawiskiem występującym na dużą skalę, wiele składowisk odpadów nie odpowiada normom, a w niektórych państwach członkowskich wciąż brakuje podstawowej infrastruktury gospodarowania odpadami. Obawy budzi również nielegalne przemieszczanie odpadów. Opublikowany dzisiaj drugi raport w tej sprawie wykazuje, że przynajmniej jedna piąta składowisk odpadów, które kontrolowano w ramach wzmocnionych ostatnio działań państw członkowskich, była nielegalna.

2010-01-25: Eurobarometr o Polakach i kryzysie

Polacy uważają, że Unia Europejska może skutecznie łagodzić skutki obecnego kryzysu, są też niezmiennie zadowoleni z członkostwa w UE – wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Większość wierzy również, że szczyt załamania gospodarczego już minął, ale co trzeci wątpi, że przyjęcie wspólnej waluty poprawiłoby kondycję kraju wobec problemów, jakie przyniósł kryzys.

2010-01-22: "We are the world" – czyli EUROBUS 2010 w Barczewie

„We are the world, we are the children” – ta piosenka w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego rozpoczęła IX edycję konkursu EUROBUS.
Eurobus – to konkurs wiedzy o Unii Europejskiej organizowany co roku w Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie, w którego przygotowanie od ubiegłego roku zaangażowany jest Europe Direct Warmia i Mazury.

2010-01-12: Europejskie stolice kultury

Essen – położone w niemieckim Zagłębiu Ruhry, Pecz – leżące na południu Węgier oraz turecki Stambuł – te trzy miasta zostały w tym roku europejskimi stolicami kultury. Będą się tam odbywać liczne wystawy, koncerty i przedstawienia teatralne, które z pewnością przyciągną rzesze turystów. W ubiegłym roku europejskimi stolicami kultury były Linz w Austrii oraz stolica Litwy – Wilno.

2010-01-11: Ruszyły przesłuchania komisarzy

Rozpoczęły się przesłuchania kandydatów do nowej Komisji Europejskiej. Jako pierwsi na pytania posłów Parlamentu Europejskiego odpowiadali ubiegający się o stanowisko komisarza UE ds. budżetu Janusz Lewandowski oraz Brytyjka Catherine Ashton, która ma pokierować unijną dyplomacją. Pełny skład nowej KE ma zostać zaakceptowany przez europosłów 26 stycznia na specjalnej sesji plenarnej w Brukseli.

2010-01-14: Unijna pomoc dla Haiti

Komisja Europejska przeznacza 3 miliony euro na humanitarną pomoc dla Haiti, dotkniętego najtragiczniejszym od dwustu lat trzęsieniem ziemi. Pieniądze te mają umożliwić doraźną pomoc medyczną dla ofiar kataklizmu oraz budowę tymczasowych schronień. Według wstępnych szacunków, trzęsienie ziemi mogło pochłonąć życie nawet kilkudziesięciu tysięcy Haitańczyków.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir