Unia Europejska


2009-02-17: Tej zimy nie wyjeżdżaj z domu bez Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego!

Komisja Europejska inauguruje kampanię informacyjną w celu zwiększenia wiedzy na temat korzyści płynących z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Bezpłatna karta ułatwia obywatelom 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii dostęp do świadczeń zdrowotnych w wypadku choroby lub odniesienia obrażeń w trakcie czasowego pobytu za granicą(1). Kampania informacyjna w zabawny sposób przedstawia sytuacje, jakich dzięki karcie może uniknąć podróżny. Od czasu udanego wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w 2004 roku otrzymały ją już 173 miliony osób.

2009-02-13: Danuta Hübner zachęca regiony do współpracy

W poniedziałek, 16 lutego, Danuta Hübner, komisarz UE ds. polityki regionalnej, otworzy coroczną konferencję „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”, zorganizowaną po raz pierwszy przez Komisję w 2006 r. Dwudniowa konferencja będzie dla ponad 800 przedstawicieli europejskich regionów okazją do podzielenia się pomysłami i przedstawienia swojego wkładu w podnoszenie konkurencyjności, rozwój gospodarczy i zwiększanie zatrudnienia. Jednym z głównych wydarzeń konferencji, które będzie miało miejsce w poniedziałkowy wieczór, jest głoszenie laureatów nagrody „RegioStars”, przyznawanej najbardziej inspirującym i innowacyjnym projektom finansowanym ze środków polityki spójności UE.

2009-02-05: Rybołówstwo: Komisja chce chronić rekiny

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj pierwszy w swojej historii Plan działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami.

2009-02-10: Portale społecznościowe podpisują porozumienie na rzecz zapewnienia młodzieży bezpieczeństwa w sieci

W ramach zorganizowanego przez Komisję Europejską Dnia Bezpiecznego Internetu, przedstawiciele siedemnastu wiodących portali społecznościowych, w tym polskiego portalu Nasza-klasa.pl, podpisali dzisiaj w Luksemburgu pierwsze europejskie porozumienie na rzecz poprawy bezpieczeństwa nastolatków korzystających z tych usług.

2009-02-11: Polskie lotniska z pomocą państwa

Komisja Europejska zatwierdziła dziś program pomocy publicznej dla ośmiu polskich lotnisk. Program, współfinansowany z Funduszu Spójności w kwocie 251,5 mln euro, zakłada między innymi budowę nowych terminali oraz modernizację pasów startowych.

2009-02-02: Więcej materiałów dla mediów w audiowizualnym serwisie Komisji Europejskiej

W styczniu został wprowadzony nowy serwis EbS+, uzupełniający serwis Europe by Satellite (EbS), który dostarczy dziennikarzom i innym użytkownikom na całym świecie więcej materiałów audiowizualnych poświęconych sprawom unijnym.

2009-01-23: Rośnie innowacyjność w Europie

Opublikowana wczoraj europejska tablica wyników innowacyjności za rok 2008 wskazuje, że UE poczyniła znaczne postępy w zakresie innowacyjności. Względne różnice w dziedzinie innowacyjności w stosunku do Stanów Zjednoczonych i Japonii zostały zmniejszone, w szczególności dzięki znacznym postępom w wielu państwach członkowskich, takich jak Cypr, Rumunia i Bułgaria. W całej UE osiągnięto szczególny postęp w dziedzinie zasobów ludzkich i dostępności środków finansowych na innowacje. Innowacyjne inwestycje dokonywane przez przedsiębiorstwa są jednak wciąż względnie słabe, zwłaszcza w porównaniu do Stanów Zjednoczonych i Japonii.

2009-01-22: Decyzje Komisji Europejskiej dotyczące funduszy solidarności i zarządzania migracją

Komisja Europejska podjęła decyzje w sprawie uruchomienia trzech Funduszy dla Polski. Są to: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich 2007-2013, Fundusz Granic Zewnętrznych 2007-2013 oraz Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów.

2009-01-28: Komisja przeznaczy 5 mld EUR w infrastrukturę energetyczną i szerokopasmowe łącza internetowe w latach 2009-2011

Komisja przedstawiła dzisiaj wnioski dotyczące inwestycji w najważniejsze projekty infrastruktury energetycznej i szerokopasmowe łącza internetowe. Wnioski te przedstawiono w ramach realizowanego obecnie planu naprawczego UE, zatwierdzonego przez Radę Europejską w grudniu 2008 r.

2009-01-20: EUROBAROMETR 70

Eurobarometr Standard jest badaniem realizowanym dwa razy w roku na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej we wszystkich krajach UE, a także w Turcji, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i na terytorium Cypru Północnego.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir