Unia Europejska


2010-07-20: Komisja za prawem do informacji w postępowaniach karnych

We Włoszech, po awanturze w barze, policja aresztuje niemieckiego turystę. Turysta nie zna języka włoskiego. Nie rozumie dlaczego został zatrzymany i o co się go oskarża. Następnie policjant wręcza mu dokument – już w jego własnym języku – z informacją o prawach: prawie do kontaktu z adwokatem, prawie do informacji o zarzutach i prawie do tłumacza ustnego. Telewizyjny kryminał? Nie. Wkrótce będzie to rzeczywistość w całej Unii. Dzisiaj Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy…

2010-07-19: Pomoc prawna? Wystarczy kliknąć!

Włoch podróżujący do Niemiec potrzebuje prawnika. Francuski przedsiębiorca szuka informacji z węgierskiego rejestru gruntów. Estoński sędzia ma pytanie dotyczące hiszpańskiego systemu sądowego. Na uzyskanie tych informacji nie trzeba już czekać tygodniami! Od teraz są w zasięgu jednego kliknięcia na unijnym portalu „e-Sprawiedliwość”. Jest on prowadzony w 22 językach UE.

2010-07-19: Jaka przyszłość rolnictwa w UE?

Około 600 gości z całej UE spotka się w dniach 19-20 lipca w Brukseli, aby rozmawiać o przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013 r. Konferencja ma służyć omówieniu zainicjowanej przez Komisję w kwietniu debaty publicznej na temat przyszłości WPR, a także sformułowaniu wniosków w oparciu o podstawowe zagadnienia: Dlaczego WPR potrzebna jest? Dlaczego warto ją reformować? Jakie są oczekiwania obywateli wobec rolnictwa? Jakich narzędzi potrzebuje przyszła polityka rolna UE?

2010-07-19: 1 stycznia Estonia wejdzie do strefy euro

Po pozytywnej decyzji parlamentu, banków centralnych oraz instytucji UE ministrowie finansów ostatecznie zatwierdzili decyzję o przyjęciu republiki bałtyckiej do strefy euro. Decyzja ta wieńczy proces, który rozpoczął się w maju, kiedy to Komisja uznała, że Estonia spełnia wszystkie warunki niezbędne do wprowadzenia wspólnej waluty. Z dniem 1 stycznia Estonia stanie się 17. członkiem strefy euro.

2010-07-16: Żeby łatwiej odzyskiwać VAT

Komisja przyjęła wniosek dotyczący przesunięcia terminu składania podań o zwrot podatku VAT za rok 2009. Biorąc pod uwagę opóźnienia we wdrożeniu przez państwa członkowskie nowej procedury, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r., Komisja proponuje wydłużenie okresu składania wniosków o zwrot podatku. Chodzi m.in. o odzyskanie VAT za wydatki poniesione z tytułu działalności gospodarczej w inny kraju UE.

2010-07-16: Jak pomagać ofiarom przestępstw?

W UE co roku zgłaszanych jest 30 mln poważnych przestępstw. Unia wspiera współpracę mającą na celu pociąganie do odpowiedzialności sprawców, ale co dzieje się z milionami ofiar przestępstw? Komisja Europejska rozpoczyna publiczne konsultacje, których celem będzie ustalenie jak ochronione są prawa ofiar, jakiego rodzaju wsparcie otrzymują i czy jest ono wystarczające.

2010-07-16: Pociągiem bez opóźnień

Dzięki projektowi badawczemu, któremu przyznano 2,6 miliona euro dofinansowania unijnego, Europejczycy korzystają podczas tegorocznych wakacji z bardziej płynnego ruchu kolejowego. W ramach projektu ARRIVAL opracowano zaawansowane oprogramowanie, które pozwala na wydajniejsze planowanie rozkładów jazdy i efektywniejsze eliminowanie zakłóceń w ruchu przy zachowaniu tego samego poziomu bezpieczeństwa.

2010-07-16: Razem przeciw kontrabandzie

Komisja Europejska podpisała wieloletnie porozumienie z British American Tobacco (BAT) w sprawie wspólnej walki z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi. W jego ramach grupa BAT będzie współpracować z KE, Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF oraz organami ścigania państw członkowskich, aby przyczynić się do zwalczania przemytu i podrabiania papierosów.

2010-07-16: Granty na produkcję programów telewizyjnych i radiowych oraz inicjatyw internetowych w 2011 roku

Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego ds. Komunikacji ogłosiła warunki ubiegania się o dotacje (granty) na produkcję programów telewizyjnych i radiowych oraz inicjatyw internetowych w 2011 roku. Termin składania wniosków upływa 18 października 2010 roku.

2010-07-15: Kto odpowiada za GMO?

Komisja zaproponowała przyznanie państwom UE swobody w zakresie zezwalania, ograniczania lub zakazywania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium lub jego części. Pozostawiając bez zmian unijny system zatwierdzania GMO na podstawie badań naukowych, przyjęty pakiet zawiera nowe zalecenie w sprawie współistnienia upraw GMO z uprawami tradycyjnymi lub ekologicznymi oraz projekt rozporządzenia w sprawie zmiany prawodawstwa.

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna