Unia Europejska


2010-02-10: Nowe logo dla unijnych produktów ekologicznych

Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła zwycięzcę konkursu na logo dla produktów ekologicznych UE. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy około 130.000 osób głosowało online, wybierając z trójki finalistów nowy ekologiczny symbol. Autorem zwycięskiego projektu jest Dusan Milenkovic, student z Niemiec, którego „euro liść” zdobył 63 proc. wszystkich głosów.

2010-02-10: Żywność regionalna? Tak! Ale tylko legalna!

Europe Direct Warmia i Mazury oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wspólnie z Samorządem Województwa organizując między innymi konkurs „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”, już od wielu lat promuje i zabiega o zachowanie charakterystycznych dla naszego regionu produktów żywnościowych o specyficznym smaku i wartościach odżywczych.

2010-02-10: Komisja Europejska wzywa operatorów portali społecznościowych do większej troski o bezpieczeństwo dzieci

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez UE, 50 procent europejskich nastolatków podaje w Internecie swoje dane osobowe. Mogą one pozostać tam na zawsze i być powszechnie dostępne. Z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Bezpiecznego Internetu Komisja Europejska kieruje apel do nastolatków: „Zastanów się, zanim umieścisz coś w sieci!”

2010-02-04: Najnowsze sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące sytuacji społecznej

Europejczycy są przeważnie dość zadowoleni ze swojego życia osobistego, natomiast mniej satysfakcjonuje ich sytuacja gospodarcza, usługi użyteczności publicznej i polityka społeczna w kraju zamieszkania – ujawnia opublikowane dziś badanie opinii publicznej. Badanie Eurobarometr dotyczące klimatu społecznego w UE ujawniło także duże różnice między poszczególnymi krajami, przy czym najbardziej zadowoleni ze swojej sytuacji osobistej są z reguły mieszkańcy krajów nordyckich oraz Holandii.

2010-02-04: "Walka z przemocą wobec kobiet – perspektywa europejska" – seminarium w Brukseli 15.03.2010

Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego zaprasza na seminarium dla dziennikarzy poświęcone przemocy wobec kobiet. Wezmą w nim udział m.in. hiszpańska minister do spraw równouprawnienia Bibiana Aido, szefowa komisji praw kobiet PE posłanka Eva Britt Svensson oraz autorka sprawozdania Parlamentu Europejskiego posłanka Carmen Romero.

2010-02-02: Polka zwyciężczynią konkursu KE na plakat z okazji Dnia Europy

Maria Mileńko, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, wygrała konkurs Komisji Europejskiej na plakat, który w tym roku będzie promował obchody Dnia Europy. Jej praca pokonała 9 innych projektów, które znalazły się w finałowej dziesiątce wyłonionej przez międzynarodowe jury spośród 1700 zgłoszonych do konkursu projektów. O zwycięstwie Polki zadecydowali internauci, którzy mogli głosować do końca stycznia.

2010-02-02: Przepisy dotyczące równego traktowania w zakresie zatrudnienia: uzasadniona opinia dla Polski

Komisja Europejska przesłała dziś Polsce uzasadnioną opinię w sprawie nieprawidłowego stosowania przepisów UE zakazujących dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy (dyrektywa 2000/78/WE, zob. również MEMO/08/69). Zdecydowała także o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczącego tej samej dyrektywy w odniesieniu do Węgier, ponieważ prawodawstwo tego kraju zostało dostosowane do wymogów UE.

2010-02-02: Konieczne jest powołanie specjalnego organu unijnego, którego zadaniem byłoby egzekwowanie europejskiego prawodawstwa dotyczącego odpadów – oto wniosek z analizy Komisji

Opublikowane dzisiaj badanie Komisji zaleca powołanie specjalnego organu unijnego w celu nadzorowania wdrażania i egzekwowania prawodawstwa UE dotyczącego odpadów. Badanie to stanowi jeden z szeregu kroków podjętych przez Komisję, zmierzających do poprawy zarządzania odpadami oraz do zagwarantowania, że spełnia ono normy ustanowione w prawodawstwie UE w celu ochrony obywateli i środowiska naturalnego. Nielegalne składowanie odpadów jest wciąż zjawiskiem występującym na dużą skalę, wiele składowisk odpadów nie odpowiada normom, a w niektórych państwach członkowskich wciąż brakuje podstawowej infrastruktury gospodarowania odpadami. Obawy budzi również nielegalne przemieszczanie odpadów. Opublikowany dzisiaj drugi raport w tej sprawie wykazuje, że przynajmniej jedna piąta składowisk odpadów, które kontrolowano w ramach wzmocnionych ostatnio działań państw członkowskich, była nielegalna.

2010-01-25: Eurobarometr o Polakach i kryzysie

Polacy uważają, że Unia Europejska może skutecznie łagodzić skutki obecnego kryzysu, są też niezmiennie zadowoleni z członkostwa w UE – wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Większość wierzy również, że szczyt załamania gospodarczego już minął, ale co trzeci wątpi, że przyjęcie wspólnej waluty poprawiłoby kondycję kraju wobec problemów, jakie przyniósł kryzys.

2010-01-22: "We are the world" – czyli EUROBUS 2010 w Barczewie

„We are the world, we are the children” – ta piosenka w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego rozpoczęła IX edycję konkursu EUROBUS.
Eurobus – to konkurs wiedzy o Unii Europejskiej organizowany co roku w Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie, w którego przygotowanie od ubiegłego roku zaangażowany jest Europe Direct Warmia i Mazury.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir