Unia Europejska


2010-06-30: Europa zaprasza turystów

Wydłużenie sezonu turystycznego, dalsza rozbudowa europejskiego portalu turystycznego, zróżnicowanie oferty oraz podnoszenie jakości usług – to propozycje KE, mające na celu utrzymanie przez nasz kontynent pozycji najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie. W 2008 r. Europę odwiedziło 370 mln turystów, co stanowi ponad 40 proc. wszystkich odbytych podróży w skali całego globu.

2010-06-29: Od 1 lipca tańszy roaming

Od 1 lipca 2010 r. europejscy klienci nie muszą się już obawiać gigantycznych rachunków za korzystanie z internetu poprzez telefonię komórkową za granicą w obrębie UE. Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi roamingu, limit opłat za takie połączenia będzie wynosił 50 euro bez VAT, chyba że abonent wystąpi o ustalenie innego pułapu. Niższe będą także koszty połączeń głosowych.

2010-06-29: Belgia przedstawia priorytety

Belgia nie będzie forsować swojej własnej agendy podczas Prezydencji, ale agendę europejską – mówił ambasador Raoul Delcorde podczas prezentacji priorytetów Belgii w ramach Prezydencji grupowej w Radzie UE. Belgowie będą kierować unijnymi pracami od 1 lipca do 31 grudnia br. W spotkaniu zorganizowanym w piątek w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce wzięli udział głównie przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, administracji rządowej, think-tanków oraz mediów.

2010-06-29: Komisja poskarży się na Polskę

Komisja Europejska pozwie Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z nieprawidłowym wdrożeniem dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, takich jak mapy cyfrowe, informacje meteorologiczne, prawne, o ruchu drogowym, finansowe, gospodarcze itp. Są one wykorzystywane m.in. w samochodowych systemach nawigacyjnych czy prognozach pogody. Wartość takich informacji szacuje się na 27 mld euro rocznie.

2010-06-29: Upomnienie dla 12 krajów UE

Komisja Europejska apeluje do 12 państw członkowskich, w tym Polski, by pilnie zaktualizowały krajowe przepisy w dziedzinie usług nadawczych. Chodzi o dostosowanie ich do dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy upomniane państwa nie będą w stanie zgłosić pełnego wykonania dyrektywy, Komisja ma prawo wniesienia skargi do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

2010-06-29: Samoloty, konie, charty i… VAT

Komisja Europejska zwróciła się do Irlandii, Holandii, Polski i Austrii o zmianę przepisów, które są niezgodne z unijnymi regulacjami dotyczącymi VAT. Chodzi o zwolnienie lub stosowanie preferencyjnych stawek na niektóre towary lub usługi – w przypadku Polski są to samoloty, w Irlandii – konie i charty. Upomniane kraje mają dwa miesiące na przygotowanie zadowalających odpowiedzi – w przeciwnym razie KE może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

2010-06-24: KE o magazynach gazu w Polsce

Komisja Europejska wyraziła zgodę, na mocy unijnych regulacji dotyczących pomocy państwa, na przyznanie dotacji państwowych w wysokości 390 mln euro na budowę lub zwiększenie pojemności podziemnych magazynów gazu w Polsce. Jego magazynowanie zwiększa bezpieczeństwo dostaw i pozwala krajom reagować na przerwy w dostawach lub sezonowe zmiany konsumpcji.

2010-06-23: Priorytety belgijskiej prezydencji

Ambasada Królestwa Belgii w Polsce i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają na spotkanie z ambasadorem Raoulem Delcorde, który przedstawi priorytety i założenia prezydencji belgijskiej w Radzie UE, rozpoczynającej się 1 lipca br.

2010-06-23: Kryzys zbiera żniwo

Co szósty Europejczyk ma trudności z płaceniem rachunków, a trzech na czterech uważa, że w ciągu ostatniego roku problem ubóstwa w ich kraju powiększył się – wynika z badania Eurobarometru, dotyczącego społecznych skutków kryzysu. Przeprowadzono je w maju 2010 r., zaś publikacja wyników przypada w połowie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

2010-06-22: Rekordowy Erasmus

Prawie 200 tys. młodych ludzi wyjechało w ubiegłym roku akademickim na studia i staże za granicą w ramach unijnego programu Erasmus. To najlepszy wynik od 1987 roku! – „Pokolenie Erasmusa” potwierdza, że to doświadczenie pomaga w rozwoju naukowym i osobistym, a także ułatwia znalezienie pracy po studiach – podkreśla Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna