Unia Europejska


25-10-2018: Platforma SELFIE dla edukacji szkolnej

Komisja Europejska zaprezentowała dziś nowe narzędzie, które ma pomóc szkołom w UE, jak również w Rosji, Gruzji i Serbii, ocenić wykorzystanie przez nie technologii cyfrowych w uczeniu się i nauczaniu. 76,7 miliona chętnych uczniów i nauczycieli w 250 tysiącach szkół w UE otrzyma dostęp do platformy SELFIE (ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of […]

24-10-2018: Posłowie za zakazem używania plastiku jednorazowego użytku od 2021

Plastikowe przedmioty jednorazowego użytku, takie jak talerzyki, słomki, patyki do balonów, patyczki do uszu, zostaną zakazane zgodnie z planami przyjętymi przez Parlament. Plastikowe przedmioty jednorazowe takie jak sztućce, patyczki do uszu, słomki mają być zakazane od 2021 Posłowie dodali do listy produkty zrobione z plastiku ulegającego degradacji tlenowej oraz niektóre polistyreny Plastiki, dla których brak […]

24-10-2018: Erasmus+: 3 mld euro na 2019 r.

W 2019 r. środki dostępne w ramach programu Erasmus+ mają wzrosnąć o 300 mln euro (10 proc.) w porównaniu z 2018 r. Komisja opublikowała dzisiaj zaproszenie do składania wniosków na 2019 r. w ramach programu Erasmus+. Z przewidywanego budżetu w wysokości 3 mld euro na europejskie szkoły wyższe przeznaczone zostanie 30 mln euro. Jest to nowa inicjatywa poparta przez przywódców Unii Europejskiej […]

23-10-2018: Lepsza jakość kranówki

Woda pitna: nowe plany poprawy jakości kranówki i ograniczenia zanieczyszczeń plastikiem: Środki mające na celu zmniejszenie zanieczyszczeń i poprawę jakości wody z kranu Poprawa dostępu do wody z kranu w miejscach publicznych i restauracjach Państwa powinny działać na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do czystej wody Posłowie przyjęli dziś plany zwiększenia zaufania konsumentów do picia wody z […]

17-10-2018: Umowa handlowa i umowa inwestycyjna między UE a Wietnamem przyjęta

Komisja Europejska przyjęła dziś umowę handlową i umowę inwestycyjną między UE a Wietnamem, co umożliwi ich podpisanie i zawarcie. Komisja dowiodła tym samym swej chęci jak najszybszego wprowadzenia tych umów w życie. Umowa handlowa wyeliminuje praktycznie wszystkie cła na towary będące przedmiotem handlu między obiema stronami. Zawiera również zdecydowane, prawnie wiążące zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, […]

17-10-2018: Eurobarometr: 87% Polaków docenia korzyści z członkostwa w UE

Aż 87% polskich respondentów uważa, że przynależność do Unii Europejskiej jest korzystna dla Polski – wynika z najnowszego unijnego badania opinii publicznej przeprowadzonego we wrześniu 2018. Najnowszy Eurobarometr, badający stosunek obywateli państw członkowskich do UE, wskazuje na rosnące poparcie obywateli dla Unii Europejskiej.W 28 państwach członkowskich o korzyściach z przynależności do UE przekonanych jest 68% […]

15-10-2018: Seminarium w Strasburgu dla studentów dziennikarstwa i dziennikarzy mediów akademickich

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce organizuje seminarium w Strasburgu dla studentów dziennikarstwa i dziennikarzy mediów akademickich. Seminarium odbędzie się 14 listopada, podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy seminarium będą mieli okazję dowiedzieć się jak działa Parlament Europejski, poznać zasady funkcjonowania serwisu prasowego PE, sposoby pracy korespondentów, spotkać się z posłami do PE i z […]

12-10-2018: Tablica wyników dla rynków konsumenckich 2018

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj tegoroczną tablicę wyników dla rynków konsumenckich, która monitoruje to, jak konsumenci w UE oceniają działanie 40 sektorów towarów i usług. Mimo że od 2010 r. ogólny poziom zaufania do rynków wykazuje tendencje wzrostowe, to ze sprawozdania wynika, iż jedynie 53% konsumentów jest przekonanych, że przedsiębiorstwa w sektorach usług przestrzegają przepisów w […]

11-10-2018: 350 mln euro dla Polski w ramach Planu inwestycyjnego

Plan inwestycyjny dla Europy wspiera finansowanie dla MŚP w Polsce na łączną kwotę 350 mln euro Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i PKO Leasing S. ogłaszają nową umowę w ramach COSME (unijnego programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i małych i średnich przedsiębiorstw) oraz planu inwestycyjnego dla Europy. Celem umowy jest wygenerowanie 1,5 mld zł, czyli 348 mln euro, w postaci […]

11-10-2018: Nowa strategia dotycząca biogospodarki dla zrównoważonej Europy

Komisja przedstawiła dziś plan działania na rzecz rozwoju zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym, służącej społeczeństwu, środowisku i gospodarce w Europie. Jak zapowiedzieli przewodniczący Jean-Claude Juncker i pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans w swoim liście intencyjnym, towarzyszącym orędziu o stanie Unii 2018 wygłoszonym przez przewodniczącego Junckera, nowa strategia dotycząca biogospodarki stanowi część działań Komisji na rzecz stworzenia impulsu dla ożywienia zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir