Unia Europejska


26-09-2018: Szczyt One Planet w 2018 r.

Komisja Europejska bierze udział w szczycie „One Planet” w Nowym Jorku, gdzie zaprezentuje przywódcom z całego świata postępy w realizacji ambitnych inicjatyw zapowiedzianych w ubiegłym roku w Paryżu. Europa chce stać na czele w walce ze zmianą klimatu. Podczas inauguracyjnego szczytu „One Planet” w grudniu ubiegłego roku, Komisja, aby podkreślić swoją rolę lidera, przedstawiła w […]

24-09-2018: Praworządność: Komisja Europejska pozywa Polskę

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Powodem jest naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej, które wynika z nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisja zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do chwili wydania orzeczenia w tej sprawie. Nowa polska ustawa o Sądzie Najwyższym przewiduje obniżenie wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego […]

20-09-2018: Zapobieganie pożarom lasów

Ostatnie sprawozdanie Komisji na temat pożarów lasów wskazuje na konieczność przeciwdziałania zmianie klimatu, aby „pozostawić czystszą planetę następnym pokoleniom”, co podkreślił przewodniczący Jean-Claude Juncker w swoim najnowszym orędziu o stanie Unii. We wspomnianym sprawozdaniu wzywa się do podjęcia bardziej zdecydowanych środków zapobiegających pożarom lasów. Komisja Europejska opublikowała dziś swoje roczne sprawozdanie dotyczące pożarów lasów w […]

20-09-2018: Rok po wejściu w życie CETA przynosi dobre wyniki

W piątek 21 września przypada pierwsza rocznica tymczasowego wejścia w życie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między UE a Kanadą. Wyraźnie widać, że umowa zaczyna przynosić korzyści unijnym eksporterom. W dniach 26–27 września komisarz Malmström odwiedzi Kanadę, aby podsumować postępy. Podczas wizyty w Montrealu komisarz spotka się z James Gordonem Carrem, ministrem ds. dywersyfikacji handlu międzynarodowego. […]

19-09-2018: Komisja rejestruje inicjatywę „Powstrzymać oszustwa i nadużywanie funduszy UE”

Kolegium komisarzy postanowiło dzisiaj o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej pod nazwą „Powstrzymać oszustwa i nadużywanie funduszy UE”. W ramach proponowanej inicjatywy obywatelskiej wzywa się – z myślą o ochronie interesów finansowych Unii – do stosowania zaostrzonych kontroli i surowszych sankcji w tych państwach członkowskich, które nie uczestniczą w pracach Prokuratury Europejskiej. W decyzji kolegium stwierdza […]

19-09-2018: Komisja rejestruje inicjatywę „Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu”

Kolegium komisarzy podjęło dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu” (ang. „Eat ORIGINal! Unmask your food”). Deklarowanym celem proponowanej inicjatywy obywatelskiej jest wprowadzenie obowiązkowych deklaracji pochodzenia dla wszystkich produktów spożywczych, co pozwoli zapobiegać nadużyciom, chronić zdrowie publiczne i zagwarantować prawo konsumentów do informacji. Podejmując decyzję w sprawie […]

21-09-2018: Europejska Nagroda Obywatelska 2018 – wręczenie medali 21 września

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Alicja Szatkowska i Forum Żydów Polskich laureatami Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2018. Ceremonia wręczenia medali odbędzie się 21 września 2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Alicja Szatkowska, nominowana przez posła Marka Plurę, to prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, z zawodu psycholog. Działa na […]

18-09-2018: Eurobarometr: UE powinna podejmować więcej działań w walce z terroryzmem, bezrobociem i na rzecz środowiska

Europejczycy oczekują, że UE będzie więcej działać w kluczowych dziedzinach takich jak walka z terroryzmem, przeciwdziałanie bezrobociu i ochrona środowiska – oto wyniki najnowszego badania Eurobarometr. Więcej działań UE Na pytanie, czy UE powinna podejmować więcej czy mniej działań w piętnastu różnych obszarach – od gospodarki przez migrację po równość płci, absolutna większość respondentów (więcej […]

18-09-2018: Wizyta Komisji Wolności Obywatelskich PE w Polsce

W środę posłowie Komisji Wolności Obywatelskich udadzą się do Polski, aby ocenić stan zagrożenia dla rządów prawa i podstawowych wartości UE. Delegacja parlamentarna spotka się z przedstawicielami polskiego rządu i wymiaru sprawiedliwości, rzecznikiem praw obywatelskich oraz innych organów, organizacji i zainteresowanych stron w celu zapoznania się z aktualnym stanem państwa prawnego w Polsce. Planowane są […]

18-09-2018: Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO)

W opublikowanym dzisiaj dokumencie przedstawiono stanowisko UE w sprawie reformy Światowej Organizacji Handlu (WTO). Zostanie ono zaprezentowane partnerom UE w Genewie w dniu 20 września w trakcie posiedzenia poświęconego temu zagadnieniu, zwołanego przez Kanadę. Dzisiaj Komisja Europejska przedstawiła pierwszy zestaw idei, które mają posłużyć zmodernizowaniu WTO i dostosowaniu międzynarodowych przepisów handlowych do wyzwań światowej gospodarki. […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir