Unia Europejska


24-06-2020: Unijne przepisy o ochronie danych wzmacniają pozycję obywateli

Dzisiaj, nieco ponad dwa lata po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z oceny jego stosowania. W sprawozdaniu stwierdzono, że RODO spełnia większość swoich celów, a w szczególności zapewnia obywatelom solidny zestaw możliwych do wyegzekwowania praw oraz tworzy nowy europejski system zarządzania i egzekwowania przepisów. RODO okazało się elastyczne […]

24-06-2020: Prawa ofiar: Nowa strategia na rzecz wzmocnienia pozycji ofiar

Komisja Europejska przedstawiła dziś swoją pierwszą w historii unijną strategię na rzecz praw ofiar, aby zapewnić wszystkim ofiarom przestępstw możliwość pełnego korzystania z przysługujących im praw, bez względu na to, gdzie w UE zostało popełnione przestępstwo. W strategii określono działania na najbliższe pięć lat, skupiając się na dwóch następujących celach: po pierwsze – wzmocnieniu pozycji […]

24-06-2020: Budżet UE na 2021 r.: Roczny budżet dla odbudowy gospodarczej w Europie

Komisja zaproponowała dzisiaj budżet UE na 2021 r. w wysokości 166,7 mld euro, uzupełniony o 211 mld euro w formie dotacji i ok. 133 mld euro w formie pożyczek udzielanych w ramach Next Generation EU — tymczasowego instrumentu odbudowy mającego pobudzić inwestycje i całą europejską gospodarkę. Łącznie, roczny budżet i Next Generation EU przyniosą znaczące inwestycje w 2021 r. […]

23-06-2020: Zwiększa się innowacyjność UE

Komisja opublikowała dzisiaj europejską tablicę wyników innowacyjności 2020, z której wynika, że wyniki Europy w zakresie innowacji w dalszym ciągu poprawiają się w całej UE, po raz drugi przekraczając wyniki Stanów Zjednoczonych. Należy jednak zrobić więcej, aby nadrobić zaległości w stosunku do światowych liderów innowacji, takich jak Korea Południowa, Australia i Japonia. Wyniki, które obejmują […]

22-06-2020: Komisja podpisuje umowę lotniczą z Japonią

Komisja Europejska i Japonia podpisały dziś umowę w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, która pozwoli jeszcze bardziej zacieśnić już obecnie intensywną współpracę oraz zwiększy konkurencyjność unijnej branży lotniczej. Półtora roku po wejściu w życie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią i rozpoczęciu wdrażania umowy o partnerstwie strategicznym dzisiejsza ceremonia stanowi potwierdzenie wzajemnego zaufania oraz zaangażowania w […]

20-06-2020: Ochrona pracowników transgranicznych i sezonowych

Potrzebne są zdecydowane działania chroniące pracowników transgranicznych i sezonowych Więcej krajowych i transgranicznych inspekcji pracy Godne warunki mieszkaniowe, których koszt nie może być potrącany z wynagrodzenia Komisja Europejska ma ocenić, czy istniejące przepisy UE są wystarczające, także w przypadku pandemii Posłowie wzywają do podjęcia pilnych działań w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i godnych warunków zatrudnienia […]

20-06-2020: COVID-19 – Większa pomoc dla rolników z funduszu rozwoju obszarów wiejskich UE

Do €7 000 dla rolników indywidualnych, do €50 000 dla MŚP z sektora rolno-spożywczego. Kwota ryczałtowa płatna do 30 czerwca 2021 roku, wnioski mają zostać zatwierdzone do 31 grudnia 2020 r. Podniesienie pułapu pomocy do 2 % puli środków na programy rozwoju obszarów wiejskich W piątek posłowie zwiększyli wsparcie kryzysowe, które państwa UE powinny wkrótce […]

20-06-2020: Parlament Europejski potępia wszelkie formy rasizmu

Black Lives Matter, mówi Parlament, potępiając wszelkie formy białej supremacji Posłowie zdecydowanie potępiają „przerażającą” śmierć George’a Floyda i popierają pokojowe protesty Dyskryminacja rasowa i związane z nią nękanie są nadal powszechne w całej UE Skończmy z profilowaniem rasowym w prawie karnym i zapewnijmy, że brutalność policji będzie karana W naszych społeczeństwach nie ma miejsca na […]

19-06-2020: Parlament powołuje specjalne komisje i stałą podkomisję

• Utworzono specjalne komisje zajmujące się rakiem, sztuczną inteligencją, ingerencją zagraniczną, w tym dezinformacją • Podkomisja do spraw gospodarczych i walutowych będzie się zajmowała sprawami podatkowymi W czwartek na sesji plenarnej znaczną większością głosów zatwierdzono utworzenie trzech specjalnych komisji (na 12 miesięcy) i stałej podkomisji. Na wniosek Konferencji Przewodniczących, posiedzenie plenarne zatwierdziło obowiązki, skład liczbowy […]

08-06-2020: Jakość wody w europejskich kąpieliskach pozostaje wysoka

Jakość wody w europejskich kąpieliskach pozostaje wysoka, jak wynika z opublikowanej dziś oceny jakości wody w kąpieliskach europejskich. W 2019 r. prawie 85 proc. kąpielisk monitorowanych w całej Europie spełniało najwyższe i najbardziej rygorystyczne unijne normy „doskonałej” jakości. Wyniki opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) i Komisję Europejską stanowią dobrą wskazówkę na temat tego, gdzie można […]

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna