Unia Europejska


27-11-2019: Budżet UE 2020 przyjęty: więcej inwestycji w klimat, zatrudnienie i młodzież

• Ponad €500 milionów więcej na ochronę klimatu • Wspieranie ludzi młodych: zwiększenie programu Erasmus oraz walka z bezrobociem • Ostatni budżet roczny w ramach obecnych wieloletnich ram finansowych 2014-2020 W budżecie UE na nadchodzący rok, posłom udało się zwiększyć fundusze na ochronę klimatu, badania, inwestycje w infrastrukturę oraz pomoc dla ludzi młodych. Parlament uzyskał […]

27-11-2019: Film „Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia” laureatem Nagrody Filmowej LUX 2019

„Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia”, Teony Mitevskiej został zwycięzcą 13. Nagrody Filmowej LUX 2019, ogłosił Przewodniczący PE David Sassoli w środę. Przewodniczący PE David Sassoli pogratulował trójce finalistów, mówiąc: „Nie zawsze jest łatwo poradzić sobie ze złożonością naszej codziennej pracy, nie gubiąc się w technicznych szczegółach działalności parlamentarnej. Musimy również komunikować emocje i […]

27-11-2019: Nowa Komisja Europejska

Nowa Komisja Europejska została wybrana 6 priorytetów Komisji na lata 2019-2024: Europejski Zielony Ład; Gospodarka, która służy ludziom; Europa na miarę ery cyfrowej; Promowanie naszego europejskiego stylu życia; Silniejsza pozycja Europy na świecie; Nowy impuls dla demokracji europejskiej. Więcej: https://ec.europa.eu/info/index_pl.

26-11-2019: Debata na temat dyskryminacji osób LGBTI

Posłowie będą dyskutować o publicznej dyskryminacji i mowie nienawiści, z jaką spotykają się osoby LGBTI w UE, a także przyjrzą się tak zwanym „strefom wolnym od LGBTI” w Polsce. Dzisiaj po południu, trzecim punkt porządku dziennego sesji plenarnej, będzie debata z komisarz Malmström na temat sytuacji osób LGBTI w UE, które dotyka dyskryminacja oraz mowa […]

26-11-2019: Ołeh Sencow odebrał Nagrodę im. Sacharowa 2018

Ołeh Sencow mógł osobiście odebrać przyznaną mu w zeszłym roku przez Parlament Europejski Nagrodę im. Sacharowa za Wolność Myśli ponieważ 7 września tego roku został wypuszczony na wolność w ramach wymiany więźniów między Rosją a Ukrainą. Został aresztowany po tym, jak na Placu Niepodległości w Kijowie protestował przeciwko aneksji przez Rosję jego rodzinnego Krymu. Wręczając […]

26-11-2019: Wybór nowej Komisji Europejskiej

Parlament Europejski podejmie jutro o 12.00 decyzję w sprawie powołania Komisji Europejskiej na kadencję 2019-2024 zwykłą większością głosów, w głosowaniu imiennym. O 9.00 r. Ursula von Leyen, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej, przedstawi swoich kandydatów na komisarzy i omówi z Parlamentem priorytety Komisji. Kandydaci na komisarzy przeszli już pomyślnie wysłuchania poselskie. Po debacie wszystkie kluby […]

21-11-2019: Biuletyn sesji plenarnej 25-28 listopada 2019 (Strasburg)

Głosowanie w sprawie powołania Komisji Europejskiej 2019-2024 Ursula von der Leyen przedstawi Parlamentowi swój zespół i program, a następnie posłowie zadecydują w głosowaniu o powołaniu nowej Komisji. To pierwszy punkt obrad w środę. Kryzys klimatyczny: Parlament wezwie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 W poniedziałek odbędą się debaty na temat COP25 oraz kryzysu klimatycznego i […]

20-11-2019: Eurobarometr: Większość obywateli UE pozytywnie odnosi się do handlu międzynarodowego

Badanie Eurobarometru: Większość obywateli UE pozytywnie odnosi się do handlu międzynarodowego Wyniki specjalnego badania Eurobarometru opublikowanego dzisiaj przez Komisję Europejską pokazują, że 60% Europejczyków ma poczucie, że osobiście czerpie korzyści z handlu międzynarodowego. Oznacza to wzrost o 16 punktów procentowych w porównaniu z wynikami badania przeprowadzonego 10 lat temu. Badanie wykazało również, że 71% respondentów […]

20-11-2019: UE: Jesienny pakiet środków budżetowych

Jesienny pakiet środków budżetowych: Komisja przyjmuje opinie w sprawie projektów planów budżetowych w strefie euro Komisja Europejska przedstawiła dziś swoje opinie w sprawie projektów planów budżetowych państw członkowskich strefy euro na 2020 r., podjęła działania w ramach paktu stabilności i wzrostu oraz przyjęła czwarte sprawozdanie ze wzmocnionego nadzoru w Grecji. Począwszy od lipca bieżącego roku […]

19-11-2019: 200 mln euro na promocję europejskich produktów rolno-spożywczych

W 2020 r. Komisja Europejska przeznaczy 200,9 mln euro na współfinansowanie działań promujących produkty rolno-spożywcze UE w Unii i poza jej granicami. W przyjętym przez Komisję programie prac w zakresie polityki promocji na 2020 r. określono główne priorytety wsparcia. Celem polityki UE w zakresie promocji produktów rolno-spożywczych jest pomaganie sektorowi w czerpaniu korzyści z rozwijającego […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir