Unia Europejska


2017-04-18: Lepszy monitoring importu produktów ekologicznych

Jutro zacznie obowiązywać nowy system certyfikacji elektronicznej, który pozwoli lepiej monitorować import produktów ekologicznych. Dzięki niemu UE stanie się światowym liderem w zakresie identyfikowalności i gromadzenia wiarygodnych danych na temat handlu tymi produktami. Ten pionierski system certyfikacji elektronicznej przyczyni się do usprawnienia przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia ewentualnych nadużyć. Pomoże on także zmniejszyć […]

2017-04-14: Kurs reportażu z Mariuszem Szczygłem

Lubisz obserwować świat wokół Ciebie? Czujesz, że drzemie w Tobie reportażysta? Konkurs pt. „Mój dzień w Zjednoczonej Europie” jest właśnie dla Ciebie! Poszukaj inspirującej historii, opisz ją w niebanalnym tekście i wygraj udział w kursie reportażu pod okiem dziennikarza, reportażysty i autora książek Mariusza Szczygła! Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Instytut Reportażu zapraszają do […]

2017-04-12: Ochrona wszystkich migrujących dzieci

W ciągu ostatnich dwóch lat do UE przybywało coraz więcej migrujących dzieci, wiele z nich bez rodzin. Chociaż prawodawstwo UE i przepisy państw członkowskich zapewniają solidne ramy takiej ochrony, to w związku z niedawnym gwałtownym wzrostem liczby przybywających systemy krajowe znalazły się pod presją. Ujawniło to ich luki i niedociągnięcia. Z tego powodu Komisja przedstawia […]

2017-04-12: Relokacja i przesiedlenia

Komisja przyjęła dziś swoje jedenaste sprawozdanie z postępów w realizacji unijnych programów relokacji i przesiedleń w sytuacjach nadzwyczajnych, w którym ocenia działania prowadzone od 2 marca 2017 r. Państwa członkowskie czynią stałe postępy w zakresie relokacji, przeprowadzając rekordową liczbę relokacji w skali miesiąca (dodatkowe 2 465 osób). Całkowita liczba relokacji wynosi obecnie 16 340. Konieczne są jednak […]

2017-04-11: Polityka spójności wspiera regiony

W opublikowanym dziś sprawozdaniu na temat europejskich regionów, które są w gorszej sytuacji pod względem wzrostu gospodarczego i poziomu zamożności, Komisja jasno określa sposoby wspierania strategii wzrostu regionalnego za pomocą unijnych funduszy. Ocenia przy tym, co sprzyja konkurencyjności tych regionów, a co ją ogranicza, i dlaczego nie osiągnęły one jeszcze oczekiwanego dla całej UE poziomu […]

2017-04-10: Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości 2017

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości 2017, która umożliwia porównanie jakości, niezależności i skuteczności systemów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich UE. Ma ona pomóc organom krajowym poprawić skuteczność ich systemów wymiaru sprawiedliwości. W porównaniu do poprzednich edycji tablica wyników z 2017 r. ukazuje nowe aspekty funkcjonowania systemów wymiaru sprawiedliwości, na przykład to, jak […]

2017-04-05: Nowe unijne przepisy o wyrobach medycznych

Nowe unijne przepisy o wyrobach medycznych poprawią bezpieczeństwo pacjentów i zmodernizują usługi w zakresie zdrowia publicznego. Komisja wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia jej dwóch wniosków w sprawie rozporządzeń dotyczących wyrobów medycznych. Rozporządzenia te mają wprowadzić bardziej nowoczesne i rzetelne unijne ramy legislacyjne, a tym samym zapewnić lepszą ochronę zdrowia publicznego i bezpieczeństwo pacjentów. Komisja zaproponowała […]

2017-04-05: Nagroda UE dla Dziedzictwa Kulturowego / Europa Nostra 2017

Program edukacyjny Żydowskie dziedzictwo kulturowe otrzymuje Nagrodę Unii Europejskiej dla Dziedzictwa Kulturowego / Europa Nostra 2017. Komisja Europejska i Europa Nostra ogłosiły dziś tegorocznych zwycięzców Nagrody Unii Europejskiej dla Dziedzictwa Kulturowego / Europa Nostra, najwyższego wyróżnienia w zakresie dziedzictwa kulturowego w Europie. Nagrodą za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony, badań, aktywnej działalności, edukacji, szkoleń i […]

2017-03-31: Polityka spójności UE poprawia otoczenie inwestycyjne

Jednym z kluczowych elementów reformy polityki spójności na lata 2014–2020 było wprowadzenie wobec państw członkowskich warunków wstępnych dla otrzymania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Opublikowana dzisiaj pierwsza ocena pokazuje jak wiele wnosi ten dodatkowy etap oraz że warunki wstępne okazały się stanowić dla państw członkowskich i regionów silną zachętę do przeprowadzenia reform, które […]

2017-03-30: Zasady wystąpienia z UE

Artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej – pytania i odpowiedzi. Czego dotyczy artykuł 50? Artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej określa zasady wystąpienia z Unii Europejskiej państwa członkowskiego, które sobie tego życzy. Opcja ta została wprowadzona w 2007 r. traktatem lizbońskim. W jaki sposób uruchomiony zostaje ten artykuł? Państwo członkowskie powinno poinformować Radę Europejską o […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir