Unia Europejska


19-07-2018: Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – lipiec

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw. Najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów […]

18-07-2018: Plan Junckera przekroczył zakładane 315 mld euro inwestycji

Od lipca 2015 r. w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) uruchomiono dodatkowe inwestycje w wysokości 335 mld euro w całej UE. Zaproponowany przez przewodniczącego Junckera plan inwestycyjny dla Europy miał wyraźny wpływ na unijną gospodarkę i zrewolucjonizował sposób finansowania innowacji. Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wywiązały się ze swojego […]

18-07-2018: Google z grzywną za nielegalne praktyki

Komisja Europejska nałożyła grzywnę w wysokości 4.34 mld euro na firmę Google za naruszenie unijnych przepisów ochrony konkurencji. Od 2011 r. Google nakłada niezgodne z prawem ograniczenia na producentów urządzeń z systemem Android i operatorów sieci komórkowych, aby ugruntować swoją przewagę na rynku wyszukiwarek internetowych. Google ma teraz 90 dni na zaprzestanie tej praktyki, w […]

18-07-2018: Komisja rejestruję inicjatywę „Zachowanie obywatelstwa Unii Europejskiej”

Kolegium komisarzy podjęło w dniu dzisiejszym decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Zachowanie obywatelstwa Unii Europejskiej”. Głównym celem proponowanej inicjatywy jest zagwarantowanie, aby po otrzymaniu obywatelstwa europejskiego i związanych z nim praw niemożliwa była ich utrata. Organizatorzy przywołują w szczególności sytuację związaną z brexitem i utratę obywatelstwa Unii i praw przysługujących obywatelom UE przez obywateli […]

18-07-2018: „Uratujmy przed głodem 8% ludności Europy!” – kolejna europejska inicjatywa obywatelska zarejestrowana

Kolegium komisarzy podjęło dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Uratujmy przed głodem 8% ludności Europy!”. Cele wyznaczone w ramach zaproponowanej inicjatywy obywatelskiej obejmują „zachęcenie rządów do zajęcia się problemem głodu” oraz „podkreślenie odpowiedzialności rządzących za rozwiązanie tego problemu”. Organizatorzy tej inicjatywy określili szczegółowy wykaz działań, w których wzywają Komisję do przedstawienia wniosków ustawodawczych. Obejmują […]

17-07-2018: UE – Japonia: największy na świecie obszar swobodnego przepływu danych

UE i Japonia pomyślnie zakończyły dziś rozmowy w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony. Uzgodniły wzajemne uznawanie swoich systemów ochrony danych za „równoważne”, co pozwoli na bezpieczny przepływ danych między UE a Japonią. Każda ze stron przystąpi teraz do wdrożenia stosownych procedur wewnętrznych w celu przyjęcia ustaleń w zakresie odpowiedniego stopnia ochrony. W przypadku UE wiąże się […]

17-07-2018: Szczyt UE–Japonia: przełomowy moment dla wymiany handlowej i współpracy

W dniu 17 lipca odbył się 25. szczyt UE-Japonia w Tokio. Podczas szczytu przywódcy podpisali dwie przełomowe umowy – umowę o partnerstwie strategicznym oraz umowę o partnerstwie gospodarczym – które nadadzą nową dynamikę stosunkom dwustronnym. Na szczycie Unię Europejską reprezentowali Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, i Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. Japonia była reprezentowana przez premiera […]

13-07-2018: Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie: przegląd z 2018 r.

Komisja opublikowała dziś swoje coroczne sprawozdanie dotyczące zatrudnienia i kwestii społecznych w Europie w wydaniu z 2018 r. Przegląd potwierdza pozytywne tendencje, ale zwraca uwagę na wyzwania związane w szczególności z automatyzacją i cyfryzacją. Tegoroczna edycja potwierdza pozytywne tendencje na rynku pracy oraz poprawę sytuacji społecznej. Liczba osób zatrudnionych osiągnęła nowy rekordowy poziom. Pracę ma […]

12-07-2018: UE: Stabilny wzrost gospodarczy w obliczu zwiększonej niepewności

Prognozuje się, że wzrost utrzyma się na obecnym, wysokim poziomie i w 2018 będzie on wynosił 2,1 proc., a w 2019 r. 2,0 proc. zarówno w UE, jak i w krajach strefy euro. Po pięciu kolejnych kwartałach energicznego wzrostu gospodarczego dynamika gospodarcza wyhamowała jednak w pierwszej połowie 2018 r. i wzrost zarówno w UE, jak i w […]

09-07-2018: Otwarte konsultacje publiczne w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego

W odpowiedzi na wnioski obywateli, Parlamentu Europejskiego i niektórych państw członkowskich UE Komisja postanowiła zbadać funkcjonowanie obowiązujących obecnie ustaleń dotyczących czasu letniego i ocenić, czy należy je zmienić. W tym kontekście Komisja chciałaby poznać opinie europejskich obywateli, zainteresowanych stron i państw członkowskich na temat obecnych ustaleń dotyczących czasu letniego w UE oraz wszelkich potencjalnych zmian […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir