Unia Europejska


2017-09-15: Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – pakiet dotyczący demokracji: reforma inicjatywy obywatelskiej i zasad finansowania partii politycznych

Dnia 13 września w swym corocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker stwierdził: Unia musi zrobić ogromny krok naprzód, jeśli chodzi o demokrację. Zbyt często ogólnoeuropejskie wybory nie były niczym więcej, jak tylko sumą kampanii krajowych. Europejska demokracja zasługuje na więcej. Powinniśmy zapewnić europejskim partiom środki pozwalające im lepiej się zorganizować. Wzmocnienie legitymacji demokratycznej w UE […]

2017-09-14: Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – Handel: KE przedstawiła inicjatywy na rzecz zrównoważonej i postępowej polityki handlowej

Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – pakiet dotyczący handlu: Komisja przedstawiła inicjatywy na rzecz zrównoważonej i postępowej polityki handlowej 13 września w dorocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Pragnę, abyśmy wzmacniali nasz europejski program handlowy. Tak, Europa jest otwarta na biznes. Konieczna jednak jest wzajemność. Musimy dostawać to, co dajemy. Handel nie […]

2017-09-14: AskJuncker – szef KE odpowiada na pytania, 14 września godz. 14:00

Już dzisiaj o godzinie 14.00 przewodniczący KE Jean-Claude Juncker weźmie udział w debacie z udziałem trojga młodych użytkowników serwisu YouTube. Jej tematem będzie tegoroczne Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez niego wczoraj w Parlamencie Europejskim. Juncker posumował w nim osiągnięcia minionego roku i zarysował priorytety na kolejne 12 miesięcy.   Wydarzenie zorganizowane we współpracy z […]

2017-09-14: Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – Handel: KE proponuje ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – pakiet dotyczący handlu: Komisja Europejska proponuje ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 13 września w swym corocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker stwierdził: Chcę to podkreślić raz na zawsze: nie jesteśmy naiwnymi orędownikami wolnego handlu. Europa musi zawsze bronić swoich strategicznych interesów. Dlatego też dzisiaj proponujemy nowe unijne ramy […]

2017-09-13: Orędzie o stanie Unii 2017: chwycić wiatr w żagle

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił dzisiaj orędzie o stanie Unii w 2017 r. przed posłami do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i przedstawił swoje priorytety na nadchodzący rok, a także nakreślił swoją wizję, jak Unia Europejska może ewoluować do roku 2025 (zob. pełna treść orędzia). Przedstawił Plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii (zob. zestawienie informacji nt. planu działania). Przewodniczący Komisji […]

2017-09-12: Niezależne sądownictwo: KE wszczęła dziś drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o przesłaniu Polsce uzasadnionej opinii w odniesieniu do ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komisja przeprowadziła dogłębną analizę odpowiedzi udzielonej przez władze polskie na wezwanie do usunięcia uchybienia przesłane w lipcu 2017 r. w odniesieniu do wspomnianej ustawy. Komisja nadal stoi na stanowisku, że wspomniana ustawa jest niezgodna z prawem Unii […]

2017-09-12: Orędzie o stanie UE – środa 13.09 o godz. 9:00

Już jutro, 13 września przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaprezentuje na forum Parlamentu Europejskiego orędzie o stanie Unii. Tegoroczne przemówienie będzie miało szczególny charakter ze względu na okres ważnych przemian politycznych i gospodarczych, jakie przechodzi Europa. Po trwającej w ostatnich miesiącach szeroko zakrojonej debacie na temat przyszłości Europy, Jean-Claude Juncker przedstawi dalsze plany na podstawie […]

2017-09-08: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 2017CE16BAT063 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE” 1. CELE I TEMATY W ramach obecnego zaproszenia do składania wniosków Komisja Europejska zamierza wyłonić potencjalnych beneficjentów celem wdrożenia szeregu środków informacyjnych1 współfinansowanych przez UE. Głównym celem jest udzielenie wsparcia na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE, […]

2017-09-08: Oświadczenie komisarza Andriukaitisa z okazji Europejskiego Dnia Dawstwa i Przeszczepiania Narządów

Przywróćmy nadzieję pacjentom oczekującym na przeszczep w całej Europie W dniu 9 września obchodzimy 18. Europejski Dzień Dawstwa i Przeszczepiania Narządów. Jestem na Litwie na uroczystości związanej z 30. rocznicą pierwszego przeszczepu serca w tym kraju. Jest to dla mnie wzruszająca chwila, ponieważ 30 lat temu jako młody chirurg miałem zaszczyt uczestniczyć w tej operacji. Od […]

2017-09-07: UE powoła sojusz na rzecz zwalczania handlu narzędziami tortur

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström ogłosiła dzisiaj, że UE ustanowi międzynarodowy sojusz na rzecz zniesienia handlu narzędziami tortur (Alliance for Torture-Free Trade). Wspólna inicjatywa UE, Argentyny i Mongolii ma położyć kres handlowi towarami wykorzystywanymi do wykonywania kary śmierci i zadawania tortur. Jej oficjalna inauguracja nastąpi 18 września podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir