Unia Europejska


01-02-2018: Komisja uruchamia Unijne Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków

Komisja uruchomiła dzisiaj Unijne Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków przy wsparciu Parlamentu Europejskiego reprezentowanego przez Jakoba von Weizsäckera, posła odpowiedzialnego za niedawno opublikowane sprawozdanie na temat wirtualnych walut. Celem Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków jest eksponowanie najważniejszych postępów w dziedzinie technologii łańcucha bloków (tzw. technologii blockchain), wspieranie europejskich podmiotów oraz zwiększanie współpracy UE z […]

31-01-2018: Ocena technologii medycznych w UE: Komisja proponuje pogłębienie współpracy między państwami członkowskimi

Ocena technologii medycznych w UE: Komisja proponuje pogłębienie współpracy między państwami członkowskimi Komisja przedstawiła dziś wniosek w sprawie zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi UE w dziedzinie oceny technologii medycznych. Większa przejrzystość poprawi sytuację pacjentów, zapewniając im dostęp do informacji o klinicznej wartości dodanej nowych technologii, z których potencjalnie mogliby skorzystać. Szersze zastosowanie oceny technologii medycznych […]

31-01-2018: Wchodzi w życie nowy kodeks postępowania umacniający zasady etyczne członków Komisji Europejskiej

Dzisiaj Komisja Europejska formalnie przyjęła nowy kodeks postępowania dla członków Komisji Europejskiej, który został zapowiedziany przez przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera w jego orędziu o stanie Unii. Nowy kodeks zacznie obowiązywać dzisiaj, po zakończeniu konsultacji z Parlamentem Europejskim. Jest to kolejny krok w kierunku zwiększenia przejrzystości, o co od początku swojego mandatu zabiegał przewodniczący Jean-Claude Juncker. Uaktualnione zasady postępowania […]

31-01-2018: Młodzież przedstawia swoje koncepcje dotyczące przyszłości Europy

Komisarz Tibor Navracsics spotyka się dziś z młodymi ludźmi, by porozmawiać o ich propozycjach dotyczących przyszłości Europy i o tym, jak lepiej uwzględniać ich priorytety. Sto młodych osób z całej Europy przedstawi dziś swoje konkretne pomysły na przyszłość Europy będące rezultatem dyskusji w ramach inicjatywy „Nowa narracja dla Europy”. Pomysły te zbiegają się w czasie z wynikami nowego […]

30-01-2018: Ruszył Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

Ruszył Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 Wraz z nowym rokiem rozpoczął się Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018, którego koordynatorem w Polsce jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (www.mck.krakow.pl). Zapraszamy do udziału w serii wyjątkowych wydarzeń.   Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego (ERDK 2018) to ogólnoeuropejska kampania, której celem jest poszerzanie wiedzy o społecznym i gospodarczym znaczeniu […]

25-01-2018: Inwestowanie w Afryce: UE i Fundacja Gatesów deklarują 100 mln euro

Fundacja Billa i Melindy Gatesów zapowiedziała dziś swój wkład w realizację unijnego planu inwestycji zewnętrznych. Fundacja Gatesów przekaże kwotę 50 mln dolarów (około 40,9 mln euro), a także pomoc techniczną o wartości 12,5 mln dolarów (około 10,2 mln euro) na projekty inwestycyjne w sektorze ochrony zdrowia w Afryce realizowane jako część unijnych ram służących zwiększeniu […]

25-01-2018: Styczniowe decyzje o wszczęciu postępowania wobec Polski

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw. Więcej informacji na temat unijnego […]

24-01-2018: KE będzie gospodarzem pierwszego szczytu poświęconego edukacji

Komisja będzie gospodarzem pierwszego w historii szczytu poświęconego edukacji, na którym ustanowione zostaną podstawy europejskiego obszaru edukacji Pierwszy europejski szczyt poświęcony edukacji odbędzie się jutro w Brukseli z udziałem Tibora Navracsicsa, unijnego komisarza do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu. Szczyt ten stanowi kontynuację szczytu w Göteborgu z listopada 2017 r., na którym Komisja przedstawiła […]

24-01-2018: Unia bezpieczeństwa: KE wypełnia zobowiązania dotyczące przeciwdziałania radykalizacji terrorystycznej

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska składa sprawozdanie z postępów w realizacji rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa, w tym w zakresie takich priorytetów, jak przeciwdziałanie radykalizacji postaw, zwiększanie cyberbezpieczeństwa i ochrona przestrzeni publicznej. Jako że bezpieczeństwo określono jako kluczowy priorytet we wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019, Komisja przygotowuje także szereg środków, […]

24-01-2018: Wytyczne dotyczące nowych przepisów w zakresie ochrony danych

Komisja publikuje wytyczne dotyczące nowych przepisów w zakresie ochrony danych Komisja opublikowała dziś wytyczne mające ułatwić bezpośrednie i sprawne stosowanie od 25 maja na całym terytorium UE nowych przepisów dotyczących ochrony danych. Komisja uruchomiła również nowe internetowe narzędzie przeznaczone dla MŚP. Nowe przepisy zaczną obowiązywać za niewiele ponad 100 dni, w związku z tym w […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir