Unia Europejska


16-12-2020: PE: Regiony UE otrzymają dodatkowe 47,5 mld euro na walkę ze skutkami COVID-19

• Z tych środków będą finansowane projekty od 1 lutego 2020 r. do końca 2023 r. • Środki REACT-EU będą udostępniane za pośrednictwem unijnych funduszy strukturalnych • Pomoc będzie udzielana głównie tym, którzy najbardziej ucierpieli wskutek kryzysu Europosłowie zatwierdzili dodatkową pomoc dla regionów UE, która ma wesprzeć je w reagowaniu na społeczne i zdrowotne skutki […]

16-12-2020: PE: Polityka rolna UE 2021-2022: zatwierdzone przepisy przejściowe i €8 mld pomocy

Polityka rolna UE 2021-2022: zatwierdzone przepisy przejściowe i €8 mld pomocy   • Kontynuacja unijnych dopłat do gospodarstw rolnych i finansowania rozwoju obszarów wiejskich • Pomoc UE w zakresie pozyskiwania środków dla rolników, producentów żywności i beneficjentów z obszarów wiejskich • Okres przejściowy trwający dwa lata, wszystkie środki na odbudowę zostaną uwolnione w tym okresie […]

16-12-2020: Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności: inwestowanie w przyszłe pokolenia Europy

Komisja opublikowała dziś sprawozdanie roczne za 2019 r. dotyczące programu Erasmus+, w którym wykazano, że program ten w pełni osiągnął swoje cele na ten rok, przy realizacji na wysokim poziomie i skutecznym wykorzystaniu środków finansowych. Całkowity budżet programu Erasmus+ wzrasta z roku na rok. W 2019 r. wyniósł on 3,37 mld euro, o 547 mln […]

16-12-2020: PE: Białoruska opozycja otrzymuje Nagrodę im. Sacharowa 2020

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli wręczył Nagrodę im. Sacharowa Swiatłanie Cichanouskiej i Weranice Capkale 16 grudnia na uroczystości w Brukseli. Odebrały one Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli 2020 w imieniu demokratycznej opozycji na Białorusi, reprezentowanej przez Radę Koordynacyjną, inicjatywę odważnych kobiet oraz przedstawicieli świata polityki i społeczeństwa obywatelskiego. Podczas ceremonii, która wyjątkowo odbyła się […]

16-12-2020: Porozumienie w sprawie jakości wody i dostępu do wody pitnej

Komisja wyraża zadowolenie z przyjęcia zmienionej dyrektywy w sprawie wody pitnej przez Parlament Europejski na sesji plenarnej wczoraj wieczorem. Nowa dyrektywa zagwarantuje wszystkim Europejczykom bezpieczniejszy dostęp do wody. Jednocześnie zapewni ona najwyższe na świecie standardy w odniesieniu do wody pitnej zgodnie ze strategią „zero zanieczyszczeń” na rzecz nietoksycznego środowiska ogłoszoną w Europejskim Zielonym Ładzie. Podstawą porozumienia […]

16-12-2020: Parlament zatwierdza uwarunkowanie dostępu do funduszy EU od praworządności

Sesja plenarna  CONT Parlament zatwierdza uwarunkowanie dostępu do funduszy EU od praworządności     W środę posłowie zaaprobowali rozporządzenie mające na celu ochronę funduszy unijnych przed nadużyciami ze strony rządów w UE naginających rządy prawa. • Rządy UE łamiące zasady praworządności ryzykują utratę dostępu do funduszy UE • Posłowie zapewnili prewencyjny efekt i zastosowanie do […]

16-12-2020: Koronawirus: Rozwiązanie problemu kredytów zagrożonych

Komisja Europejska przedstawiła dziś strategię na rzecz zapobiegania narastaniu w przyszłości kredytów zagrożonych w całej Unii Europejskiej w wyniku kryzysu związanego z koronawirusem. Celem strategii jest zapewnienie gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w UE stałego dostępu do potrzebnych im środków finansowych przez cały czas trwania kryzysu. Banki mają do odegrania kluczową rolę w łagodzeniu skutków kryzysu związanego z […]

16-12-2020: Parlament zatwierdza siedmioletni budżet UE na lata 2021-2027

• Głosowanie pieczętuje porozumienie Rady Europejskiej • Posłowie do PE wynegocjowali ważne uzupełnienia dla flagowych programów UE, takich jak „Zdrowie”, „Horyzont” (badania naukowe) oraz „Erasmus+” z korzyścią dla obywateli UE. • Uzgodniony prawnie wiążący plan działania wprowadzający nowe źródła dochodów UE • Zwiększenie roli Parlamentu w kontroli finansowania odbudowy gospodarki • Wzmocnienie przepisów dotyczących różnorodności […]

15-12-2020: PE: Parlament odrzuca polskiego kandydata do Trybunału Obrachunkowego

• PE zaleca, aby nie powoływać Marka Opioły do Trybunału Obrachunkowego • Stanowisko dla Polaka jest nieobsadzone od ponad roku We wtorek posłowie zagłosowali za odrzuceniem kandydata zgłoszonego przez polski rząd do objęcia stanowiska w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. W głosowaniu tajnym Parlament Europejski 536 głosami do 156, przy 3 wstrzymujących się od głosu wydał negatywną […]

15-12-2020: „Right2Water” – pierwsza europejska inicjatywa obywatelska, która stanie się obowiązującym prawem

• Mniejsze zużycie wody butelkowanej mogłoby przynieść gospodarstwom domowym w UE oszczędności w wysokości ponad 600 mln euro rocznie • „Right2Water” to pierwsza europejska inicjatywa obywatelska, która stanie się obowiązującym prawem • Limity niektórych zanieczyszczeń będą bardziej rygorystyczne Zatwierdzona przez Parlament dyrektywa w sprawie wody pitnej zapewni lepszy dostęp do wysokiej jakości wody wodociągowej, także […]

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna