Unia Europejska


11-04-2018: Zaproszenie na konferencję pt. „Miejsce i rola państw Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej” w dniu 10 maja 2018 r. w Warszawie

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Uczelnia Łazarskiego oraz Centrum Naukowe Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych PAN zapraszają na konferencję naukową pt. „Miejsce i rola państw Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej” w dniu 10 maja 2018 r. (czwartek) godz.10:00-17:00, na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Celem konferencji jest diagnoza państw Grupy Wyszehradzkiej, jej potencjalnych i realnych możliwości […]

10-04-2018: Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Dane za 2017 r. wskazują na poprawę, lecz osiągnięcie znacznego postępu wymaga bardziej zdecydowanych działań

Z opublikowanych dziś przez Komisję wstępnych statystyk za 2017 r. dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego wynika, że drugi rok z rzędu liczba ofiar śmiertelnych w Unii Europejskiej spadła o około 2 proc. W Polsce odnotowano 6-procentowy spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. W 2017 r. na drogach w UE zginęło 25 300 osób, tj. o 300 osób […]

10-04-2018: VentureEU: 2,1 mld euro na wspieranie inwestycji wysokiego ryzyka w europejskie innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up

Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) uruchomiły paneuropejski fundusz funduszy (VentureEU), aby zwiększyć inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up w Europie. Europa szczyci się bogactwem talentów, światowej klasy naukowców i wykwalifikowanych przedsiębiorców, jednak zamieniając tę doskonałość w sukces, mogłaby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Dostęp do kapitału wysokiego ryzyka w celu innowacji odgrywa […]

09-04-2018: Dzień Technologii Cyfrowych 2018: Kraje UE chcą więcej współpracować w dziedzinie technologii cyfrowych.

Jutro na zaproszenie Komisji spotkają się ministrowie i przedstawiciele krajów UE, przedstawiciele przemysłu, środowisk akademickich oraz społeczeństwa obywatelskiego. Celem jest promocja współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji, łańcucha bloków (ang. blockchain), e-zdrowia, innowacji. Dyskusje będą dotyczyć tego, w jaki sposób rozwój techniczny będzie kształtował przyszłość Europy oraz dlaczego kluczową kwestią jest budowanie silnego jednolitego rynku cyfrowego i zwiększenie […]

06-04-2018: „Powszechna opieka zdrowotna dla wszystkich” – oświadczenie komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności

Oświadczenie komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Vytenisa Andriukaitisa, z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Zdrowia 2018: „Powszechna opieka zdrowotna dla wszystkich” Dostęp do opieki zdrowotnej jest jednym z większych osiągnięć powojennej Europy. Urzeczywistnia on ideę, zgodnie z którą wszyscy ludzie, bogaci i biedni, powinni móc czerpać korzyści z wysokiej jakości opieki medycznej bez obaw, […]

06-04-2018: Międzynarodowy Dzień Romów: Oświadczenie pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa oraz komisarzy: Marianne Thyssen, Vĕry Jourovej, Coriny Crețu i Johanessa Hahna.

Przed międzynarodowym dniem Romów, odbywającym się co roku 8 kwietnia, wiceprzewodniczący Frans Timmermans oraz komisarze Marianne Thyssen, Vĕra Jourová, Corina Creţu and Johannes Hahn powiedzieli: „Poszanowanie praw podstawowych, włącznie z równym traktowaniem, stanowi jeden z filarów Unii Europejskiej. Mimo to jedna z największych mniejszości w UE i w jej sąsiedztwie – społeczność romska – wciąż […]

05-04-2018: Kolejny krok Komisji w kierunku ochrony pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami

Komisja Europejska uczyniła dziś kolejny ważny krok w kierunku ochrony pracowników w Unii Europejskiej przed chorobami nowotworowymi i innymi istotnymi problemami zdrowotnymi związanymi z pracą. Komisja zaproponowała wprowadzenie limitów narażenia pracowników na pięć nowych substancji rakotwórczych, obok 21 substancji, dla których w bieżącej kadencji Komisji takie limity zostały już ustanowione bądź zaproponowane. Szacuje się, że […]

28-03-2018: Tanie przelewy w euro w całej Unii

Komisja Europejska proponuje dzisiaj obniżenie stawek za dokonywanie płatności transgranicznych w euro w obrębie całej UE. W świetle obecnych przepisów dla mieszkańców i przedsiębiorstw z krajów strefy euro nie stanowi różnicy, czy wykonują transakcje w euro we własnym państwie, czy w innym państwie członkowskim strefy euro. Dzisiejszy wniosek ma na celu rozszerzenie tych korzyści na […]

28-03-2018: Europejska inicjatywa obywatelska: 9 mln obywateli wyraziło swoją opinię

Komisja Europejska przyjęła dziś swoje drugie sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia o europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Szacuje się, że 9 mln Europejczyków ze wszystkich 28 państw członkowskich poparło europejską inicjatywę obywatelską od czasu jej wejścia w życie w 2012 roku. Cztery zakończone sukcesem inicjatywy zebrały dotychczas ponad milion podpisów, a Komisja zobowiązała się do podjęcia działań następczych w ramach […]

28-03-2018: Plan działania w sprawie mobilności wojskowej

Zgodnie ze złożonym przez przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera zobowiązaniem do utworzenia w pełni funkcjonującej unii obrony do roku 2025 Komisja i wysoki przedstawiciel przedstawiają plan działania na rzecz poprawy mobilności wojskowej w obrębie Unii Europejskiej i poza jej granicami. Ułatwienie przemieszczania oddziałów i zasobów wojskowych ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli europejskich i dla wzmocnienia skuteczności, […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir