Unia Europejska


2017-03-23: Plan działania w dziedzinie konsumenckich usług finansowych

Komisja Europejska przedstawiła dziś plan, dzięki któremu konsumenci europejscy będą mieć większy wybór usług finansowych i lepszy do nich dostęp w całej Unii. Podstawą planu jest technologia, jako że innowacyjne usługi internetowe mogą zapewnić większe zintegrowanie rynku usług finansowych. W związku z tym publikujemy również konsultacje w sprawie technologii i jej wpływu na europejski sektor […]

2017-03-22: KE rejestruje 2 inicjatywy obywatelskie dotyczące praw obywateli UE po wystąpieniu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty

Komisja Europejska rejestruje dwie europejskie inicjatywy obywatelskie dotyczące praw obywateli Unii po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE i odrzuca inicjatywę w sprawie powstrzymania Brexitu. Komisja Europejska zarejestrowała dziś dwie europejskie inicjatywy obywatelskie dotyczące praw obywateli Unii w kontekście wystąpienia państwa członkowskiego z UE i odrzuciła trzecią, zatytułowaną Stop Brexit. W pierwszej z nich postuluje się […]

2017-03-22: 60. Rocznica Europejskiego Funduszu Społecznego

W roku 2017 przypada 60. rocznica Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), najstarszego i głównego europejskiego instrumentu do inwestowania w ludzi. Fundusz ten stanowi dziś ważną siłę napędową do tworzenia miejsc pracy, promowania lepszej edukacji, nowocześniejszej administracji publicznej i włączenia społecznego, a w związku z tym jest on kluczowym narzędziem do zapewniania bardziej sprawiedliwych szans dla wszystkich […]

2017-03-22: KE proponuje nowe przepisy dot. organów ds. konkurencji

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które mają umożliwić organom ds. konkurencji państw członkowskich skuteczniejsze egzekwowanie unijnych zasad ochrony konkurencji. Celem wniosku jest wyposażenie tych organów we wszystkie instrumenty niezbędne do realizacji tego celu. Komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, Margrethe Vestager, powiedziała: „Unijne zasady ochrony konkurencji sprawiają, że rynki działają lepiej, a organy ds. konkurencji państw […]

2017-03-22: W Rzymie kraje UE zobowiążą się do ściślejszej współpracy w dziedzinie cyfryzacji

W ramach obchodów sześćdziesięciolecia traktatów rzymskich Komisja organizuje jutro posiedzenie ministrów, którego tematem będą obliczenia o wysokiej wydajności, mobilność oparta na dostępie do internetu oraz cyfryzacja przemysłu. Na spotkaniu omówione zostaną również inicjatywy na rzecz umiejętności cyfrowych. Odbywający się w Rzymie Dzień Technologii Cyfrowych ma doprowadzić do intensywniejszej współpracy między krajami UE, a co za […]

2017-03-17: Ochrona konkurencji: Komisja uruchamia nowe narzędzie

Komisja Europejska uruchamia dzisiaj nowe narzędzie, które ma ułatwić osobom fizycznym powiadamianie Komisji o tajnych kartelach i innych naruszeniach prawa ochrony konkurencji, a jednocześnie zapewnić im anonimowość. Osoby fizyczne mogą od tej chwili w anonimowy sposób pomagać w zwalczaniu karteli i innych praktyk antykonkurencyjnych. Praktyki te obejmują uzgadnianie cen lub składanie ofert w ramach procedury […]

2017-03-17: Media społecznościowe wezwane do przestrzegania unijnego prawa konsumenckiego

Unijne urzędy i organizacje zajmujące się ochroną konsumenta otrzymują coraz więcej skarg od użytkowników serwisów społecznościowych, którzy padli ofiarą oszustw i wyłudzeń. Skargi dotyczą też niezgodności niektórych warunków świadczenia usług z unijnym prawem ochrony konsumenta. W związku z tym w listopadzie ubiegłego roku unijne organy ochrony konsumenta, z inicjatywy francuskiego urzędu ochrony konsumenta i przy […]

2017-03-17: Wznowienie unijnego importu produktów ekologicznych z Norwegii i Islandii

Dzięki włączeniu do porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) odpowiednich przepisów produkty ekologiczne z Norwegii i Islandii, w tym ekologicznego norweskiego łososia, będzie można ponownie importować do Unii Europejskiej i wprowadzać do obrotu jako produkty spełniające wymogi określone w unijnych przepisach dotyczących produktów ekologicznych. Ta długo oczekiwana decyzja, podjęta dziś przez Wspólny Komitet EOG, kładzie […]

2017-03-16: Bezpieczeństwo konsumentów w UE – sprawozdanie

Komisja Europejska przedstawiła dziś najnowsze sprawozdanie dotyczące systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych. W 2016 r. organy krajowe bardziej aktywnie korzystały z tego systemu i wycofywały więcej produktów niebezpiecznych ze sklepów. Jednak coraz więcej produktów niebezpiecznych, które są zgłaszane w systemie wczesnego ostrzegania, jest sprzedawanych na platformach internetowych. Dlatego Komisja zacieśniła współpracę z platformami Amazon, […]

2017-03-15: Polityka spójności inwestuje w zrównoważony rozwój w Polsce

Ponad 121 milionów euro z Funduszu Spójności zostanie przeznaczonych na realizację dwóch dużych projektów w Polsce, które przyczynią się do poprawy połączeń w kraju i zachęcą do większego korzystania z mobilności niskoemisyjnej. Pierwszy projekt to inwestycja w kwocie 30 milionów euro, obejmująca zakup 35 nowoczesnych i energooszczędnych tramwajów dla miasta Krakowa, które będą służyć całej […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir