Unia Europejska


29-01-2020: Parlament upamiętnia 75 rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz

Liliana Segre, ocalała z Auschwitz dożywotnia członkini włoskiego Senatu, podkreśliła zło tam wyrządzone i obowiązek bycia świadkiem, podczas ceremonii Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W obecności Anity Lasker-Wallfisch, światowej sławy wiolonczelistki i ocalałej członkini Orkiestry Kobiecej w Auschwitz, Mischa i Max Maisky wykonali „Modlitwę” z „Życia Żydowskiego” Ernesta Blocha na wiolonczeli i fortepianie. W swoim przemówieniu, […]

29-01-2020: Umowa o Brexicie zatwierdzona przez Parlament Europejski

• Zatwierdzenie Umowy o Wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE jest przedostatnim etapem przed jej wejściem w życie • Głosowanie kwalifikowaną większością głosów w Radzie w celu zakończenia procesu Brexitu ma się odbyć 31 stycznia 2020 roku Umowa o Wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE została zatwierdzona przez Parlament Europejski 621 głosami do 49, przy 13 wstrzymujących […]

29-01-2020: Bezpieczne sieci 5G: Komisja zatwierdza unijny zestaw narzędzi i określa dalsze działania

Komisja zatwierdza dziś wspólny zestaw narzędzi ograniczających ryzyko uzgodnionych przez państwa członkowskie UE, aby stawić czoła zagrożeniom dla bezpieczeństwa związanym z uruchomieniem sieci 5G, czyli sieci telefonii komórkowej piątej generacji. Działania te stanowią odpowiedź na apel Rady Europejskiej o przyjęcie wspólnego podejścia do bezpieczeństwa 5G i są następstwem uwzględniającego ten apel zalecenia Komisji z marca 2019 r. Państwa członkowskie […]

29-01-2020: Program prac Komisji Europejskiej na 2020 r. Ambitny plan działania dla Unii, która mierzy wyżej

Dzisiaj Komisja Europejska przyjęła swój program prac na 2020 r. Określono w nim działania, jakie Komisja podejmie w 2020 r., aby zrealizować wytyczne polityczne przewodniczącej Ursuli von der Leyen w sposób, który przyniesie wymierne korzyści europejskim obywatelom, przedsiębiorstwom i społeczeństwu. Motywem wiodącym tego pierwszego programu prac jest skuteczne wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą dwojaka transformacja – ekologiczna oraz cyfrowa. Ursula […]

28-01-2020: Erasmus+ i programy, które go poprzedziły: doświadczenie, które odmieniło życie 10 milionów młodych Europejczyków!

Opublikowane w dniu dzisiejszym roczne sprawozdanie dotyczące programu Erasmus+ w 2018 r. pokazuje, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat uczestniczyło w nim ponad 10 mln osób. Dla wielu z nich okazało się to doświadczeniem, które wywarło ogromny wpływ na ich dalsze życie. Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia, Margaritis Schinas, powiedział: Uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, młodzieżowych i […]

27-01-2020: Seminarium w Strasburgu dla studentów dziennikarstwa i dziennikarzy mediów akademickkich

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce organizuje seminarium w Strasburgu dla studentów dziennikarstwa i dziennikarzy mediów akademickich. Seminarium odbędzie się podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 31 marca i 1 kwietnia. Uczestnicy seminarium będą mieli okazję dowiedzieć się jak działa Parlament Europejski, poznać zasady funkcjonowania serwisu prasowego PE, sposoby pracy korespondentów, spotkać się z posłami do […]

27-01-2020: Wspólne oświadczenie przewodniczących Ursuli von der Leyen, Charlesa Michela i Davida Sassoli z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

Zapomnieć o zmarłych to tak, jakby ich po raz wtóry pogrzebać. ― Elie Wiesel, Noc Siedemdziesiąt pięć lat temu siły alianckie wyzwoliły nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Położyły kres najpotworniejszej zbrodni w europejskiej historii, planowanej zagładzie Żydów w Europie. Zamordowanych zostało sześć milionów żydowskich dzieci, kobiet i mężczyzn, a także miliony innych niewinnych ludzi, w tym […]

16-01-2020: Praworządność w Polsce i na Węgrzech: sytuacja pogarsza się

Potrzebne są bardziej regularne i ustrukturyzowane wysłuchania, a następnie konkretne zalecenia Parlament chce być formalnie zaangażowany w wysłuchania z udziałem władz krajowych Wezwanie do wprowadzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych Rozmowy UE z Polską i Węgrami nie doprowadziły jeszcze do tego, by kraje te powróciły do wartości założycielskich UE, ostrzegał Parlament w […]

15-01-2020: DiscoverEU: w podróż po Europie w 2020 r. wyruszy kolejnych 20 tys. młodych Europejczyków

Około 20 tys. 18-latków otrzyma bilety wieloprzejazdowe w ramach czwartej i ostatniej edycji konkursu DiscoverEU, w której wzięło udział prawie 75 tys. młodych ludzi z całej Europy. Ci młodzi Europejczycy, wybrani na podstawie ustalonych kryteriów konkursowych i z uwzględnieniem limitów biletów na każdy kraj UE, będą mogli odbyć maksymalnie 30-dniową podróż między 1 kwietnia a 31 października 2020 r. […]

15-01-2020: Brexit: obawy Parlamentu o prawa obywateli

Obawy związane z brytyjskim Systemem osiedleńczym oraz powołaniem niezależnego organu Swoboda przemieszczania się, długość okresu przejściowego i ograniczenie szkód w życiu obywateli UE i Zjednoczonego Królestwa w centrum debaty Parlament podkreśla, że potrzebne są gwarancje w zakresie ochrony praw obywateli, aby zapewnić jego zgodę na Umowę o Wystąpieniu. W przyjętej w środę rezolucji posłowie podsumowują […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir