Unia Europejska


20-02-2019: Budżet UE na lata 2021–2027

Instytucje UE osiągnęły częściowe porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Funduszu Obronnego, z zastrzeżeniem formalnego zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę, który to fundusz wesprze innowacyjną i konkurencyjną bazę przemysłową sektora obronnego i wzmocni autonomię strategiczną UE. W świecie rosnącej niestabilności i nasilających się transgranicznych zagrożeń bezpieczeństwa żaden kraj nie odniesie sukcesu, działając w pojedynkę. Dlatego […]

20-02-2019: Komisja zmienia metodę obliczania sankcji finansowych

Komisja przedstawiła dzisiaj, w jaki sposób zamierza zmodyfikować swoją metodę obliczania sankcji finansowych, które proponuje Trybunałowi Sprawiedliwości w postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja w dalszym ciągu egzekwować będzie prawo Unii w sposób stanowczy, zrównoważony i sprawiedliwy wobec wszystkich państw członkowskich. W przypadku wniesienia przez Komisję sprawy przeciwko państwu członkowskiemu do Trybunału Sprawiedliwości […]

19-02-2019: Polityka spójności po 2020 r.

Komisarze Corina Crețu i Vytenis Andriukaitis spotkali się dziś z pracownikami służby zdrowia, aby rozpocząć debatę na temat przyszłych inwestycji UE w dziedzinie zdrowia w ramach polityki spójności na lata 2021–2027. Przy okazji spotkania przy okrągłym stole, które odbyło się dziś w Komisji z udziałem stowarzyszeń działających w sektorze zdrowia, takich jak Europejski Stowarzyszenie Zarządzania […]

19-02-2019: Polityka spójności po 2020 r.

Komisarze Corina Crețu i Vytenis Andriukaitis spotkali się dziś z pracownikami służby zdrowia, aby rozpocząć debatę na temat przyszłych inwestycji UE w dziedzinie zdrowia w ramach polityki spójności na lata 2021–2027. Przy okazji spotkania przy okrągłym stole, które odbyło się dziś w Komisji z udziałem stowarzyszeń działających w sektorze zdrowia, takich jak Europejski Stowarzyszenie Zarządzania […]

18-02-2019: Pierwsze prognozy podziału miejsc w Parlamencie Europejskim po wyborach

Parlament Europejski opublikował pierwszy zestaw prognoz swojego składu w następnej kadencji, przygotowany w oparciu o krajowe dane z badań opinii publicznej zebrane do początku lutego 2019 roku. Dane opierają się na selekcji wiarygodnych sondaży przeprowadzonych przez krajowe instytuty badawcze w państwach członkowskich i zebranych na zamówienie Parlamentu przez agencję Kantar Public. Krajowe partie są przyporządkowane […]

18-02-2019: Przygotowania do brexitu

Przygotowania do brexitu: Komisja przyspiesza kampanię przygotowawczą „brak porozumienia” dotyczącą ceł adresowaną do przedsiębiorstw w UE W związku z ryzykiem wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE 30 marca bieżącego roku bez osiągnięcia porozumienia (scenariusz zakładający brak porozumienia), Komisja Europejska przyspieszyła dziś prace nad adresowaną do przedsiębiorstw unijnych kampanią informacyjną pt. „brak porozumienia” dotyczącą ceł i podatków […]

15-02-2019: Tańsze płatności transgraniczne w UE poza strefą euro

Niższe opłaty za płatności transgraniczne w euro w obrębie UE Konsumenci chronieni przed nadmiernymi opłatami za przeliczanie walut Szacunkowy pełny koszt przewalutowania dla przelewów bankowych ujawnionych przed transakcją Banki powinny pobierać takie same opłaty za płatności zagraniczne w euro i płatności krajowe, a także zwiększyć przejrzystość opłat za wymianę walut. W czwartkowym głosowaniu posłowie przyjęli […]

15-02-2019: UE zbada bezpośrednie inwestycje zagraniczne w strategicznych sektorach

Pierwszy unijny system monitoringu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego Dotyczy inwestycji czynionych przez nietransparentne firmy państwowe powiązane z rządami, aktywne w sektorach i technologiach o znaczeniu strategicznym, mających wpływ na programy i projekty UE Współpraca i wymiany informacji na temat BIZ miedzy państwami Unii Możliwe opiniowanie BIZ przez Komisję […]

15-02-2019: Parlament Europejski domaga się poprawy warunków transportu zwierząt

Więcej niezapowiedzianych, opartych na ocenie ryzyka kontroli i surowsze kary Minimalizacja czasu transportu i transportu mięsa lub tusz zamiast żywych zwierząt Nowych technologie maja pomóc w lepszym egzekwowanie przepisów UE i państwa członkowskie muszą lepiej egzekwować przepisy dotyczące ochrony przewożonych zwierząt i karać wszystkich sprawców wykroczeń – zaapelował w czwartek Parlament. W rezolucji przyjętej 411 […]

15-02-2019: Nowe przepisy UE ograniczające biurokrację

Od jutra zaczną obowiązywać w całej Unii Europejskiej nowe przepisy zmniejszające koszty i ograniczające formalności administracyjne dla obywateli mieszkających poza swoim krajem pochodzenia. Obecnie, w przypadku zamieszkania w innym kraju, należy uzyskać pieczęć poświadczającą autentyczność dokumentów urzędowych, takich jak akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Dotyczy to około 17 milionów obywateli UE. Zgodnie z nowym rozporządzeniem taka […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir