Unia Europejska


2017-06-13: EBI wraz z BOŚ wspiera małe i średnie inwestycje proekologiczne w ramach Planu Junckera

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Bankowi Ochrony Środowiska (BOŚ) pożyczki w wysokości 75 mln euro, przeznaczonej na wsparcie inwestycji realizowanych przez małych i średnich przedsiębiorców, spółki komunalne i jednostki samorządu terytorialnego. W ramach nowej linii kredytowej 40% pożyczki ma finansować projekty przyczyniające się do działań na rzecz klimatu. Kredyt udzielony przez EBI jest objęty gwarancją […]

2017-06-13: Europejski program w zakresie migracji

Przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Rady Europejskiej Komisja przedstawia cztery sprawozdania z postępów w realizacji działań w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji, których celem jest stabilizacja przepływów i lepsze zarządzanie granicami zewnętrznymi. Większość państw członkowskich udowodniła, że relokacja sprawdza się, jeśli istnieje wystarczająca wola polityczna. W związku z tym Komisja wzywa te państwa członkowskie, które jeszcze […]

2017-06-08: Zakończenie tworzenia unii rynków kapitałowych.

Komisja podejmuje dziś kolejne działania w celu pogłębienia unii rynków kapitałowych – najważniejszego projektu Komisji Junckera na rzecz zatrudnienia i wzrostu w Europie. Po upływie prawie dwóch lat od uruchomienia planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych Komisja przedstawia dziś nowe ważne inicjatywy, dzięki którym ten program reform ma nadal spełniać swoje cele. Unia rynków […]

2017-06-08: Komisja przyjmuje decyzję o ustanowieniu Prokuratury Europejskiej

Na dzisiejszym spotkaniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości 20 państw członkowskich osiągnęło porozumienie polityczne w sprawie ustanowienia nowego organu, Prokuratury Europejskiej, w ramach wzmocnionej współpracy. Teraz swoją zgodę musi również wyrazić Parlament Europejski. Niezależny unijny prokurator będzie uprawniony do prowadzenia dochodzeń i ścigania w sprawach karnych mających wpływ na budżet UE, takich jak korupcja lub nadużycia […]

2017-06-07: Komisja rozpoczyna debatę na temat tworzenia Unii bezpieczeństwa i obrony

Komisja otwiera dziś publiczną debatę na temat przyszłego kierunku działań w zakresie obronności w Unii obejmującej 27 państw członkowskich. Komisja najpierw przedstawiła białą księgę w sprawie przyszłości Europy, a w opublikowanym dziś dokumencie otwierającym debatę przedstawia różne scenariusze działań, jakie należy podjąć w związku z rosnącymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa i obronności Europy, oraz aby zwiększyć […]

2017-06-07: 5,5 mld euro rocznie na zwiększenie europejskich zdolności obronnych

Komisja Europejska uruchomiła w dniu dzisiejszym Europejski Fundusz Obronny, aby pomóc państwom członkowskim w bardziej efektywnym wydawaniu pieniędzy podatników, ograniczaniu powielania w wydatkowaniu środków, a także uzyskiwaniu lepszego stosunku jakości do ceny. Celem ogłoszonego przez przewodniczącego Junckera we wrześniu 2016 r. i popartego przez Radę Europejską w grudniu 2016 r., funduszu będzie koordynacja, uzupełnienie i zwiększenie krajowych inwestycji w badania w […]

2017-06-07: UE i państwa członkowskie podpisują wspólną strategię na rzecz wyeliminowania ubóstwa

Nowy Konsensus europejski w sprawie rozwoju – UE i państwa członkowskie podpisują wspólną strategię na rzecz wyeliminowania ubóstwa Unia Europejska i jej państwa członkowskie podpisały dziś strategiczny plan, w którym nakreślono przyszłość europejskiej polityki rozwoju. Ten nowy „Konsensus europejski w sprawie rozwoju” stanowi nową wspólną wizję i plan działania na rzecz eliminacji ubóstwa i zapewnienia […]

2017-06-01: Zwalczanie nawoływania do nienawiści w internecie

Rok temu Komisja Europejska i cztery główne platformy mediów społecznościowych ogłosiły kodeks postępowania dotyczący zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie. Obejmował on szereg zobowiązań ze strony przedsiębiorstw Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się takich treści w Europie. Z oceny przeprowadzonej przez organizacje pozarządowe i organy publiczne w 24 państwach […]

2017-05-31: Komisja Europejska podejmuje działania na rzecz modernizacji europejskiej mobilności i transportu.

Komisja Europejska podejmuje dziś działania na rzecz modernizacji europejskiej mobilności i transportu. Celem jest pomoc sektorowi w utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji. „Europa w ruchu” to szeroko zakrojony zestaw inicjatyw, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wspieranie inteligentnego pobierania opłat za użytkowanie dróg, zmniejszenie emisji […]

2017-05-31: Komisja przedstawia możliwe sposoby dalszego pogłębienia unii gospodarczej i walutowej

Nawiązując do Białej księgi w sprawie przyszłości Europy opublikowanej 1 marca, Komisja przedstawia teraz możliwe sposoby dalszego pogłębienia unii gospodarczej i walutowej. Prezentowany dziś dokument otwierający debatę opiera się na sprawozdaniu pięciu przewodniczących z czerwca 2015 r. i ma na celu zarówno pobudzenie debaty na temat unii gospodarczej i walutowej, jak i przyczynienie się do wypracowania wspólnej wizji jej przyszłego […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir