Unia Europejska


12-12-2018: Ołeh Sencow otrzymał nagrodę im. Sacharowa w 2018

Ukraiński reżyser filmowy Ołeh Sencow otrzymał nagrodę im. Sacharowa, przyznawaną przez Parlament Europejski za wolność myśli. Ołeh Sencow, nie uczestniczył w ceremonii wręczenia nagrody, w środę, w południe, ponieważ  jest obecnie uwięziony w Rosji, skazany na 20 lat,  pod zarzutem “planowania aktów terrorystycznych” przeciwko Rosji z powodu faktycznego przejęcia przez nią władzy na Krymie. Był […]

11-12-2018: Europa, która słucha: dialog obywatelski i konsultacje z obywatelami

Przed szczytem Rady Europejskiej Komisja Europejska przedstawia dzisiaj sprawozdanie z postępów w sprawie dialogów obywatelskich i konsultacji z obywatelami. Sprawozdanie opiera się na uwagach od obywateli i będzie stanowić przedmiot rozmów przywódców UE w dniach 13–14 grudnia 2018 r. Od początku kadencji Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera w 1 200 debatach obywatelskich, które organizowano w […]

07-12-2018: Strategia na rzecz sztucznej inteligencji

Realizując strategię na rzecz sztucznej inteligencji, przyjętą w kwietniu 2018 r., Komisja przedstawiła dziś opracowany wspólnie z państwami członkowskimi skoordynowany plan wspierania rozwoju i stosowania sztucznej inteligencji w Europie. Zaproponowano w nim wspólne działania na rzecz ściślejszej i skuteczniejszej współpracy między państwami członkowskimi, Norwegią, Szwajcarią i Komisją w czterech kluczowych obszarach: zwiększenie inwestycji, udostępnienie większej […]

06-12-2018: Porozumienie państw członkowskich ws. Europejskiego Urzędu ds. Pracy

Europejski Urząd ds. Pracy, zwalczanie nowotworów zawodowych, dostęp do ochrony socjalnej: Wiceprzewodniczący Dombrovskis i komisarz Thyssen z zadowoleniem przyjmują porozumienia państw członkowskich Dziś na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów państwa członkowskie porozumiały się co do ogólnego podejścia w sprawie Europejskiego Urzędu ds. Pracy oraz trzeciego przeglądu dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów. […]

05-12-2018: DiscoverEU: 12 tys. biletów na podróż po Europie dla osiemnastolatków w 2019 r.

Komisja Europejska ogłosiła drugą edycję konkursu DiscoverEU. Do wtorku 11 grudnia (do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego) młodzi ludzie w wieku 18 lat mogą ubiegać się o bilet na podróż po Europie latem przyszłego roku. W pierwszej edycji konkursu, która okazała się dużym sukcesem, 15 tys. młodych ludzi miało okazję podróżować po Europie w okresie od […]

05-12-2018: UE intensyfikuje działania dotyczące dezinformacji

Aby chronić europejskie systemy demokratyczne i debatę publiczną w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w 2019 r., oraz szeregu wyborów krajowych i lokalnych w państwach członkowskich przed końcem 2020 r., UE przedstawia dziś plan działania mający na celu zwiększenie wysiłków na rzecz zwalczania dezinformacji w Europie i poza jej granicami. Biorąc pod […]

04-12-2018: Nagroda Access City 2019 dla Bredy – za poprawę dostępności miasta dla niepełnosprawnych

Nagrodę Access City 2019 przyznano w tym roku holenderskiej Bredzie – miasto konsekwentnie wprowadza ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Nagrodę wręczono dziś rano podczas ceremonii Access City, która odbyła się w Brukseli. Breda inspiruje miasta w Europie i na świecie, które stoją przed podobnymi wyzwaniami. Podczas ceremonii wręczenia nagród, Marianne Thyssen, europejska komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i […]

04-12-2018: Negocjacje nad przyszłym długoterminowym budżetem UE

Przed zbliżającym się posiedzeniem Rady Europejskiej w dniach 13–14 grudnia 2018 r. Komisja podsumowuje zachęcające postępy osiągnięte dotychczas w negocjacjach nad przyszłym długoterminowym budżetem UE i wzywa przywódców do utrzymania szybkiego tempa prac. Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 13-14 grudnia będzie bardzo ważne, ponieważ umożliwi skonsolidowanie już poczynionych znacznych postępów i sformułowanie wytycznych w sprawie […]

04-12-2018: Komisja wzywa do dalszych działań na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi

Komisja Europejska przedstawia dziś drugie sprawozdanie dotyczące postępów w zwalczaniu handlu ludźmi. W sprawozdaniu podsumowano działania podjęte od 2015 r., zwrócono uwagę na główne tendencje w zakresie handlu ludźmi i przedstawiono skrótowo najpilniejsze wyzwania, z którymi UE i państwa członkowskie nadal muszą się zmierzyć. Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: Dzisiejsze sprawozdanie pokazuje, że […]

03-12-2018: Zakupy bez granic

3 grudnia weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE ograniczające możliwości blokowania dostępu do zakupów w Internecie. Klienci kupujący przez Internet uzyskali dziś szerszy dostęp do produktów i usług takich jak rezerwacje hotelowe, wynajem samochodów, bilety na festiwale muzyczne lub do parków rozrywki w UE. Nowe przepisy zapewnią konsumentom większą możliwość wyboru strony […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir