Unia Europejska


05-08-2020: Komisja zatwierdza nowe oznaczenie geograficzne z Polski – „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego”

Komisja zatwierdza nowe oznaczenie geograficzne z Polski Komisja Europejska zatwierdziła wniosek o wpisanie polskiego produktu regionalnego „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego” do rejestru chronionych nazw pochodzenia (ChNP). „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego” to miód ze spadzi jodłowej pochodzącej z lasów górskich Beskidu Wyspowego na południu Polski. Jest koloru ciemnozielonego lub brązowego, ma intensywny aromat i […]

31-07-2020: Przestrzeganie prawa UE przez państwa członkowskie: w niektórych obszarach konieczna jest poprawa

Przestrzeganie prawa UE przez państwa członkowskie w 2019 r.: w niektórych obszarach konieczna jest poprawa W sprawozdaniu rocznym z kontroli stosowania prawa UE opisano, w jaki sposób Komisja monitorowała i egzekwowała prawo unijne w 2019 r. oraz jak państwa członkowskie wypadły w poszczególnych obszarach działalności. Skuteczne egzekwowanie prawa UE ma duże znaczenie dla obywateli, ponieważ gwarantuje ich prawa i przywileje wynikające z […]

30-07-2020: Za kim tęsknimy w UE? Konkurs #małekroki na felieton reporterski rozstrzygnięty

ZA KIM TĘSKNIMY W UNII EUROPEJSKIEJ? POZNAJCIE LAUREATÓW KONKURSU #MAŁEKROKI NA FELIETON REPORTERSKI   Aż 211 prac nadesłano na konkurs #małe kroki na felieton reporterski, organizowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we współpracy z Instytutem Reportażu. Tematem konkursu była tęsknota za przyjaciółmi, krewnymi i znajomymi, mieszkającymi w innych krajach Unii Europejskiej. Wszystkie nadesłane prace można przeczytać […]

29-07-2020: Komisja Europejska zapewnia dostęp do remdesiwiru w leczeniu COVID-19 w UE

Komisja Europejska podpisała wczoraj umowę z firmą farmaceutyczną Gilead, aby zabezpieczyć odpowiednią liczbę dawek leku Veklury (nazwa handlowa remdesiwiru). Veklury był pierwszym lekiem dopuszczonym na szczeblu UE w terapii COVID-19. Od początku sierpnia w celu zaspokojenia pilnych potrzeb partie Veklury będą udostępniane państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu przy koordynacji i wsparciu Komisji. Stella Kyriakides, komisarz ds. […]

27-07-2020: Koronawirus: Komisja ogłasza zaproszenie do tworzenia partnerstw między regionami UE na rzecz innowacyjnych technik reagowania i odbudowy

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi w zakresie pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa. Celem zaproszenia jest pomoc regionom w wykorzystaniu możliwości wynikających z kryzysu, rozwijaniu odporności oraz przechodzeniu ekologicznej i cyfrowej transformacji w celu odbudowy najbardziej dotkniętych sektorów, takich jak sektory zdrowia i […]

24-07-2020: Realizacja założeń unii bezpieczeństwa: inicjatywy na rzecz walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych oraz handlem środkami odurzającymi i nielegalną bronią palną

Komisja przedstawi dziś 3 inicjatywy na najbliższy czas w celu wdrożenia strategii w zakresie unii bezpieczeństwa: strategię UE na rzecz skuteczniejszej walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych; nową agendę i plan działania UE w zakresie środków odurzających oraz plan działania UE w sprawie nielegalnego handlu bronią palną. Wszystkie te zagrożenia mają charakter transgraniczny i rozwijają się zarówno […]

24-07-2020: Działania w odpowiedzi na koronawirusa: rynki kapitałowe wsparciem procesu odbudowy Europy

Komisja Europejska przyjęła dziś pakiet na rzecz odbudowy rynków kapitałowych stanowiący element ogólnej strategii Komisji na rzecz odbudowy gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19. 28 kwietnia Komisja zaproponowała już pakiet bankowy, aby ułatwić udzielanie kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w całej UE Przedstawione dziś środki mają natomiast na celu wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym rynki kapitałowe będą […]

24-07-2020: Bezpieczeństwo 5G: Sprawozdanie państw członkowskich z postępów we wdrażaniu zestawu narzędzi UE i wzmacnianiu środków bezpieczeństwa

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej i prezydencji niemieckiej w Radzie UE Państwa członkowskie UE, przy wsparciu Komisji Europejskiej i ENISA (Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa), opublikowały dziś sprawozdanie z postępów w realizacji wspólnego zestawu środków ograniczających ryzyko, które zostały uzgodnione przez państwa członkowskie i zatwierdzone w komunikacie Komisji w styczniu 2020 r. W zestawie narzędzi określono wspólne podejście oparte na obiektywnej […]

23-07-2020: Konsultacje publiczne na temat projektu wytycznych w sprawie pomocy regionalnej

Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje publiczne, zwracając się do wszystkich zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag na temat projektu zmienionych wytycznych UE w sprawie regionalnej pomocy państwa (zwanych dalej „wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej”). Uwagi można zgłaszać do 30 września 2020 r. Wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła: Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej mają na celu wspieranie […]

23-07-2020: Koronawirus: Unijny humanitarny most powietrzny dla Jemenu

Z Liège w Belgii wyleciał samolot w ramach unijnego humanitarnego mostu powietrznego. Ładunek zawiera artykuły medyczne i inne niezbędne produkty, które zwiększą wsparcie humanitarne dla tego kraju. Łącznie Jemeńczykom najbardziej potrzebującym pomocy dostarczane jest ponad 220 ton artykułów pierwszej potrzeby. Można tego było łatwiej dokonać dzięki wspólnym wysiłkom Szwecji i UE. Ten unijny humanitarny most […]

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna