Unia Europejska


18-03-2020: Partnerstwo Wschodnie: Komisja proponuje nowe cele polityki na okres po 2020 r.

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przedstawili dziś propozycję długoterminowych celów polityki Partnerstwa Wschodniego na okres po 2020 r. Mają one umożliwić zwiększenie wymiany handlowej, wzmocnienie połączeń i pogłębienie integracji gospodarczej  Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą, wzmocnienie demokratycznych instytucji i praworządności, poprawę odporności środowiskowej i odporności na zmianę klimatu, wspieranie transformacji cyfrowej oraz promowanie sprawiedliwych […]

18-03-2020: Koronawirus: wsparcie dla obywateli, regionów i krajów

Komisja Rozwoju Regionalnego PE uruchomiła specjalną procedurę by przyjąć plan inwestycyjny walki z epidemią koronawirusa (Corona Response Investment Initiative) Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Younous Omarjee zwrócił się o zastosowanie „trybu pilnego” prac (określonego w art. 163 Regulaminu), aby umożliwić jak najszybsze przyjęcie proponowanych środków. Komisja zgadza się w związku z tym przyspieszyć proces legislacyjny poprzez odesłanie […]

18-03-2020: Wstrzymanie lotów pustych z powodu COVID-19

Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego Komunikat prasowy –18/03/2020 Komisja ds. Transportu zobowiązuje się do wstrzymania lotów pustych z powodu COVID-19 Konieczne jest tymczasowe zawieszenie obowiązujących przepisów UE, które zobowiązują linie lotnicze do wykorzystania większości przydziałów czasu na start i lądowanie, jeśli nie chcą ich stracić w przyszłym roku. Wniosek Komisji dotyczący zaprzestania tzw. widmowych lotów-duchów spowodowanych […]

18-03-2020: Wsparcie zielonych pasów dostaw

Dostarczanie masek ponad granicami: Jednolity rynek UE chroniący zdrowie obywateli Stałe dostawy podstawowych towarów i niezbędnego sprzętu medycznego i ochronnego w ramach jednolitego rynku będą miały kluczowe znaczenie dla rozwiązania kryzysu COVID-19. Przewodniczące parlamentarnej Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Petra De Sutter (Zieloni/EFA, BE) oraz Komisji Transportu Karima Delli (Zieloni/EFA, FR), z zadowoleniem przyjęły […]

17-03-2020: Unia inwestuje ponad 1,4 mld euro w zielone projekty w 7 państwach członkowskich

Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj pakiet inwestycyjny o wartości ponad 1,4 mld euro z funduszy UE dotyczący 14 dużych projektów infrastrukturalnych w 7 państwach członkowskich: Chorwacji, Czechach, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Rumunii i na Węgrzech. Projekty te obejmują kilka kluczowych obszarów, takich jak środowisko, zdrowie, transport i energia dla bardziej inteligentnej, niskoemisyjnej Europy. Celem projektów jest zmasowane […]

17-03-2020: Czysta energia i lepsze usługi transportowe w Polsce

Unijne środki z Funduszu Spójności w wysokości ponad 54 mln euro pozwolą sfinansować inwestycje w północnej i północno-zachodniej Polsce dotyczące linii przesyłowej energetycznej i podstacji elektroenergetycznych. Projekt obejmujący obszar o powierzchni niemal 380 km2, będzie wspierał produkcję i dystrybucję czystej i bezpiecznej energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza. Ponadto prawie 85 mln euro z […]

17-03-2020: Wsparcie dla studentów i branży kreatywnej w celu złagodzenia skutków związanych zwprowadzeniem środków zaradczych przeciw COVID-19

Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji wzywa UE i państwa członkowskie do udzielenia wsparcia sektorom edukacji i kultury w celu złagodzenia wpływu środków zaradczych związanych z COVID-19.   Przewodnicząca komisji ds. Kultury i edukacji Sabine Verheyen (PPE, DE) powiedziała we wtorek: „Są to nadzwyczajne okoliczności dla ludzi w całej Europie. Wybuch epidemii COVID-19 zmusił państwa członkowskie UE […]

17-03-2020: Pozytywne informacje z Rady: Europa pokazuje jedność i gotowość do działania

Oświadczenie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego „Europa naprawia egoizm i brak koordynacji między rządami krajowymi w obliczu kryzysu COVID-19. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej dało dziś zielone światło propozycjom Komisji Europejskiej, wskazanym również przez Parlament Europejski, aby stawić czoła rozprzestrzenianiu się wirusa i pomóc krajom w potrzebie. Wreszcie, okazujemy prawdziwe poczucie solidarności: preferencyjne pasy ruchu dla […]

16-03-2020: Bruksela czeka na Ciebie!

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Fundacja Civis Polonus zapraszają obecnych i byłych członków młodzieżowych rad, którzy interesują się strategią Unii Europejskiej, zwłaszcza w obszarze działań na rzecz klimatu, do ubiegania się o bezpłatny wyjazd studyjny do Brukseli. Naszym celem jest przybliżenie uczestnikom priorytetów politycznych Komisji Europejskiej 2019-2024, w tym Europejskiego Zielonego Ładu i Nowego […]

16-03-2020: Zamknięcie granic: szef Komisji Wolności Obywatelskich PE za proporcjonalnymi rozwiązaniami i koordynacją w ramach Unii

Oświadczenie przewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE Juana Fernando Lópeza Aguilara (S&D, ES) w sprawie przywrócenia kontroli granicznych na części wewnętrznych granic strefy Schengen. “W ostatnich dniach kilka państw członkowskich Unii Europejskiej przywróciło kontrole graniczne na wewnętrznych granicach strefy Schengen lub wręcz zamknęło je dla pewnych kategorii podróżnych. Kolejne kraje rozważają wprowadzenie takich […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir