Unia Europejska


2010-05-24: III DNI INNOWACJI, TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII – ENERGIA ODNAWIALNA

W dniu 28 maja 2010 r. w sali 116 Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 12b w Olsztynie (Kortowo) odbędą się III DNI INNOWACJI, TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII – ENERGIA ODNAWIALNA. Spotkanie organizowane jest przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Warmińsko – Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. Szkolnie rozpocznie się ww. terminie o godz. 10.00.

2010-05-24: Bioróżnorodność w centrum Warszawy

Bioróżnorodność – do niej należymy, od niej zależymy! Pod takim hasłem odbył się w Warszawie 21 maja happening z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, czołowych instytucji naukowych, organizacji pozarządowych oraz osobistości ze świata kultury. Komisję Europejską reprezentował Ladislav Miko z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska, imprezę poprowadziła Odeta Moro-Figurska. W sobotę w Złotych Tarasach powstała Wioska Bioróżnorodności.

2010-05-24: Unia solidarna z powodzianami

Polska ma szansę na ponad 100 mln euro z Funduszu Solidarności UE – ocenia komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski. Zaznaczył, że Polska może liczyć także na pomoc strukturalną w zakresie inwestycji przeciwpowodziowych. – To może być w tej sytuacji największa korzyść wynikająca z członkostwa Polski w Unii – mówił Lewandowski. W czasie wizyty w Sejmie komisarz przedstawił także plan pracy KE w bieżącym roku.

2010-05-21: Agenda cyfrowa – siedem celów

Komisja Europejska zaprezentowała cele agendy cyfrowej, która ma przyczynić się do wzrostu gospodarki UE i przynieść korzyści wszystkim grupom społecznym. Określono priorytetowe obszary działania m.in. stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, zwiększenie zaufania do internetu, zapewnienie szybszych łączy oraz wzrost nakładów na badania naukowe i rozwój.

2010-05-21: Europejski Atlas Mórz

Komisja Europejska uruchomiła pilotażową wersję Atlasu Mórz. To nowoczesna platforma internetowa, dzięki której można będzie uzyskać szczegółowe informacje na temat problematyki morskiej, w tym polityki UE w tym obszarze. Atlas dostępny jest w językach angielskim, francuskim i niemieckim.

2010-05-21: Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Z inicjatywy Komisji Europejskiej w dniach od 25 maja do 1 czerwca zorganizowany odbędzie się Europejski Tydzień MŚP 2010. Z tej okazji w 37 krajach świata – również w Polsce – odbędą się liczne imprezy i wydarzenia wspierające rozwój małej przedsiębiorczości. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem Tygodnia jest Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej.

2010-05-21: Pomoc w walce z powodzią

Polska uruchomiła unijny mechanizm ochrony ludności, zwracając się o pomoc w zwalczaniu skutków katastrofalnej powodzi. Prośbę o udostępnienie pomp o wysokiej wydajności oraz zespołów ratowniczych natychmiast przekazano wszystkim państwom poprzez komisyjne Centrum Monitorowania i Informacji. – UE opiera się na zasadzie solidarności – przypomina komisarz Kristalina Georgijewa.

2010-05-21: Polacy fotografują euro

„Eurokolor – nowe barwy polskiej gospodarki” – to tytuł fotografii, która znalazła się wśród siedmiu ścisłych finalistów konkursu „Euro: co to dla nas oznacza?” zorganizowanego dla młodzieży przez Dyrekcję Generalną ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej. 25 maja podczas Brukselskiego Forum Gospodarczego najlepszym zespołom zostaną wręczone nagrody.

2010-05-19: Bioróżnorodność – od niej zależymy!

Bioróżnorodność – do niej należymy, od niej zależymy! W piątek 21 maja w sercu Warszawy ruszają obchody święta bioróżnorodności. Zainauguruje je happening z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, czołowych instytucji naukowych, organizacji pozarządowych oraz osobistości ze świata kultury. W sobotę w Złotych Tarasach powstanie Wioska Bioróżnorodności.

2010-05-18: Piebalgs: pomoc to nie jałmużna

Pomoc rozwojowa to nie dobroczynność, lecz wspólna wiara w to, że świat zasługuje na lepszą przyszłość – mówił komisarz UE ds. rozwoju Andris Piebalgs otwierając konferencję „Polska w systemie międzynarodowej pomocy rozwojowej”. W tym kontekście szef dyplomacji Radosław Sikorski przypomniał o powołanym z polskiej inicjatywy Partnerstwie Wschodnim oraz zaangażowaniu Polski w odbudowę Afganistanu.

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna