Unia Europejska


2010-07-05: KE jeszcze bardziej przejrzysta

Komisja ujawniła, kto w 2009 r. otrzymał z UE wsparcie finansowe na projekty związane z badaniami, edukacją i kulturą, energią i transportem oraz pomocą zewnętrzną. Do elektronicznej bazy danych, zawierającej ponad 114 tysięcy pozycji, wprowadzono zmiany ułatwiające wyszukiwanie informacji. Baza zawiera teraz również informacje na temat wydatków administracyjnych Komisji.

2010-07-05: Rozmowy o inflacji w taksówce

Inflacja, deficyt budżetowy, kryzys finansowy – to zagadnienia, których właściwe zrozumienie przez obywateli może mieć wpływ na podejmowane przez nich decyzje, a tym samym na europejską gospodarkę. Dlatego KE uruchomiła witrynę „Inflacja w centrum uwagi” oraz internetową telewizję Euro Taxi, które mają upowszechniać wiedzę o podstawowych zjawiskach ekonomicznych.

2010-07-05: Żeby łatwiej kupować…

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące umów zawieranych między producentami a konsumentami z różnych krajów UE. Chodzi o ułatwienie transakcji transgranicznych. – Chciałabym, aby polski, niemiecki czy hiszpański konsument prowadząc interesy przez internet z włoskimi, fińskimi czy francuskimi przedsiębiorstwami czuł się tak bezpiecznie, jak w swoim własnym kraju – mówi wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding.

2010-07-02: Nadzór nad finansami

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie mechanizmu skuteczniejszego nadzoru polityk fiskalnych, makroekonomicznych oraz reform strukturalnych. Wraz z nadzorem opartym na tzw. „Europejskim Semestrze” wprowadzona zostanie możliwość zastosowania sankcji, które będą zapobiegać lub wprowadzać korekty w przypadkach mogących podważyć finansową stabilność UE oraz strefy euro. Wzmocniony zostanie także Pakt Stabilności i Wzrostu, ze szczególnym naciskiem na dług publiczny i deficyt budżetowy.

2010-07-02: Internet neutralny i otwarty

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje na temat głównych zagadnień związanych z neutralnością sieci internetowej. – Zależy mi, aby internet pozostał otwarty i neutralny. Konsumenci powinni mieć możliwość dostępu do poszukiwanych przez siebie treści – podkreśla Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. agendy cyfrowej.

2010-07-01: Ekologiczne logo Unii

1 lipca 2010 r. wchodzą w życie unijne przepisy w sprawie oznakowania żywności ekologicznej. Jednym z nich jest wymóg dotyczący logo ekologicznego. – Chcemy, aby konsumenci wiedzieli, że produkty z tym logo wytwarza się zgodnie z rygorystycznymi unijnymi przepisami w sprawie upraw ekologicznych – powiedział Dacian Cioloş, komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

2010-07-01: Przegląd dyrektywy o usługach

Ruszyły ogólnoeuropejskie konsultacje dotyczące adaptacji dyrektywy o usługach do prawa krajowego. Po raz pierwszy w tym celu zastosowano tzw. procedurę wzajemnej oceny. Dyrektywa o usługach zobowiązuje państwa UE do usunięcia nieuzasadnionych lub nieproporcjonalnych przeszkód natury prawnej lub administracyjnej, utrudniających otwieranie działalności gospodarczej lub transgraniczne świadczenie usług w Unii.

2010-07-01: Zabraknie tłumaczy?

Na rynku pracy może wkrótce zabraknąć wykwalifikowanych tłumaczy pisemnych i ustnych oraz innych specjalistów w dziedzinie języków, co dla części organizacji międzynarodowych oznaczałoby ryzyko utraty zdolności do działania – ostrzegli przedstawiciele ponad siedemdziesięciu międzynarodowych organizacji, podczas czerwcowego spotkania w Paryżu. Zaapelowali oni do władz poszczególnych krajów i organizacji o zapewnienie niezbędnych środków budżetowych, które pozwoliłyby skutecznie uzupełniać kadrę lingwistów.

2010-07-01: Belgia przejmuje stery UE

– Jesteśmy gotowi ograniczyć naszą własną rolę jako prezydencji, by dać więcej miejsca przewodniczącemu Rady Europejskiej oraz szefowej unijnej dyplomacji – zadeklarował premier Yves Leterme inaugurując półroczne przewodnictwo Belgii w Radzie Unii Europejskiej. Belgia, która była współzałożycielem wspólnoty, będzie kierować pracami Unii już po raz dwunasty.

2010-06-30: Europa zaprasza turystów

Wydłużenie sezonu turystycznego, dalsza rozbudowa europejskiego portalu turystycznego, zróżnicowanie oferty oraz podnoszenie jakości usług – to propozycje KE, mające na celu utrzymanie przez nasz kontynent pozycji najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie. W 2008 r. Europę odwiedziło 370 mln turystów, co stanowi ponad 40 proc. wszystkich odbytych podróży w skali całego globu.

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna