Unia Europejska


2010-03-17: Komisja Europejska zabiega o wzmocnienie unijnego systemu ochrony praw podstawowych

Komisja Europejska złożyła dziś wniosek dotyczący dyrektyw negocjacyjnych w sprawie przystąpienia Unii do europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC). Traktat lizboński zawiera podstawę prawną przystąpienia UE do EKPC, która stanowi najważniejszy instrument ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w Europie. Przystąpienie UE do konwencji przyczyni się do dalszego wzmocnienia unijnego systemu ochrony praw podstawowych.

2010-03-15: 27 marca – Godzina Ziemi 2010

Ta akcja to globalne wezwanie skierowane do mieszkańców Ziemi, światowego biznesu i wszystkich społeczności – by w sobotę, 27 marca o 8.30 na godzinę zgasić światła. Ma to być manifestacja troski o zmieniający się klimat. Organizatorzy mają nadzieję, że światło wyłączą ludzie na całym świecie – włączając się w ten sposób w dyskusję na temat przyszłości naszej cennej planety.

2010-03-12: Środowisko dobrych projektów

15 projektów ze Słowenii, Węgier, Słowacji, Republiki Czeskiej i Polski zostało zaprezentowanych podczas spotkania inaugurującego projekty realizowane w ramach programu LIFE+, czyli europejskiego funduszu na rzecz środowiska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz beneficjenci programu z innych krajów naszego regionu.

2010-03-12: Literatura i imigracja

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „Literatura i imigracja”, organizowanej przez EUNIC i Komisję Europejską – Przedstawicielstwo w Polsce. Będzie ona poświęcona literaturze emigracyjnej w Europie XXI w. Chcemy przy okazji spróbować odkryć klucz do współczesnej tożsamości Europy wielu kultur. Konferencja odbędzie się 25 marca 2010 r., godz. 12:00, w Centrum Sztuki Współczesnej (Zamek Ujazdowski) w Warszawie.

2010-03-11: Pracuj dla Europy!

Pragniesz zostać pracownikiem instytucji europejskich? Od 16 marca Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) wprowadza uproszczoną procedurę naboru dla urzędników UE. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 25 marca na EPSO INFO DAY w Warszawie. Podczas sesji informacyjnej dyrektor EPSO David Bearfield przedstawi zmiany w procesie rekrutacji oraz harmonogram planowanych konkursów.

2010-03-11: Dni Kariery już 23 marca

Chcesz odbyć staż w Komisji Europejskiej, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Zastanawiasz się, jakie warunki trzeba spełnić, aby pracować w instytucjach i agendach Unii Europejskiej? Odwiedź stoisko Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w czasie warszawskiej edycji Dni Kariery 2010. To największe targi pracy, praktyk i staży w Polsce. Zapraszamy 23 marca do Pałacu Kultury i Nauki.

2010-03-10: Komisja Europejska stara się zapewnić prawo do sprawiedliwego procesu w UE

Komisja Europejska przedłożyła dziś projekt przepisów, które ułatwią obywatelom korzystanie z prawa do sprawiedliwego procesu w całej UE, w przypadku gdy nie znają oni języka, w którym prowadzone jest postępowanie. Kraje UE będą zobowiązane do zapewnienia podejrzanym pełnej obsługi w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego. Jest to pierwszy krok z całej serii działań zmierzających do ustanowienia wspólnych europejskich standardów w postępowaniu karnym. Nowy traktat lizboński umożliwia UE przyjmowanie środków zwiększających prawa obywateli UE zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii.

2010-03-10: Komisja proponuje ustanowienie unijnego znaku dziedzictwa europejskiego

Komisja Europejska zaproponowała dziś ustanowienie znaku dziedzictwa europejskiego jako inicjatywy na poziomie unijnym. Celem znaku jest wyróżnienie obiektów, które upamiętniają i symbolizują integrację Europy, jej ideały i historię. Wniosek dotyczący decyzji w sprawie ustanowienia znaku będzie przedłożony do zatwierdzenia przez Radę Ministrów UE i Parlament Europejski. Decyzja mogłaby wejść w życie w roku 2011 lub 2012.

2010-03-10: Klimat przede wszystkim

Realizacja porozumienia z Kopenhagi, szybka pomoc finansowa dla krajów rozwijających się, dalsza praca nad nowym globalnym porozumieniem klimatycznym – to strategia Komisji Europejskiej, której celem jest utrzymanie tempa prac dotyczących walki ze zmianami klimatu. – Świat stanął przed wyjątkową szansą w Kopenhadze, lecz nie wykorzystano jej w pełni – uważa komisarz Connie Hedegaard.

2010-03-05: Dość tych różnic!

Dlaczego kobiety zarabiają średnio o jedną piątą mniej niż mężczyźni, jeśli wykonują dokładnie tę samą pracę? Czas z tym skończyć – uznała Komisja Europejska i zapowiada, że w ciągu najbliższych 5 lat zrobi wszystko, by te różnice zniwelować. Jak? KE chce zmienić podejście pracodawców, pobudzać inicjatywy mające na celu promowanie równości płci. Poza tym będzie prowadzić konsultacje z europejskimi partnerami społecznymi, nie wyklucza także wprowadzenia sankcji dla pracodawców.

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna