Unia Europejska


2010-03-23: Pracuj dla Europy

Pragniesz zostać pracownikiem instytucji europejskich? 16 marca Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) wprowadził uproszczoną procedurę naboru dla urzędników UE. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 25 marca na EPSO INFO DAY w Warszawie. Podczas sesji informacyjnej dyrektor EPSO David Bearfield przedstawi zmiany w procesie rekrutacji oraz harmonogram planowanych konkursów.

2010-03-23: Tydzień czystej energii

Jak wytwarzać coraz więcej energii i jednocześnie zmniejszać emisję CO2? – to przewodni temat tegorocznej edycji Tygodnia Zrównoważonej Energii w UE (22-26 marca). Jest on punktem kulminacyjnym Europejskiej Kampanii na Rzecz Zrównoważonej Energii, w którą zaangażowanych jest około 1200 organizacji. Z tej okazji w Polsce odbędą się cztery konferencje na temat nowoczesnej energetyki.

2010-03-23: 25 lat Europejskich Stolic Kultury

Od Aten po Marsylię i Koszyce – Komisja Europejska właśnie obchodzi 25. rocznicę ustanowienia „Europejskich Stolic Kultury”. Z tej okazji 23-24 marca w Brukseli zorganizowane zostaną konferencja i wystawa, w których weźmie udział ponad 400 przedstawicieli byłych, obecnych i przyszłych stolic kultury oraz animatorzy działalności społeczno-kulturalnej.

2010-03-22: Polska droga do euro

„Polska droga do euro: Czego możemy nauczyć się od Słowacji?” – to temat debaty z udziałem publiczności organizowanej przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Impreza, która odbędzie się 30 marca br. w Muzeum Powstania Warszawskiego, jest objęta patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

2010-03-19: O energetyce w Warszawie

Polska jest krajem absolutnie kluczowym, jeśli chodzi o europejską politykę energetyczną – zapewniał w Warszawie Günther Oettinger, unijny komisarz ds. energii. Polskabyłapierwszym państwem członkowskim Unii, w którymskładał wizytę oficjalną po objęciu urzędu. Oettinger dwukrotnie spotykał się z odpowiedzialnym za gospodarkę wicepremierem Waldemarem Pawlakiem.

2010-03-19: Łatwiej z komórką na statku

Komisja Europejska przyjęła nowe przepisy ułatwiające pasażerom i członkom załogi na statkach kursujących po wodach terytorialnych UE korzystanie z telefonów komórkowych, gdy są one poza zasięgiem sieci na lądzie. Nowe przepisy ujednolicają techniczne i prawne warunki dotyczące usług komunikacji na pokładzie i torują drogę dla innowacyjnych usług.

2010-03-18: Nasza woda, nasze życie

„Czysta Woda dla Zdrowego Świata” – pod takim hasłem 22 marca obchodzony będzie 18. Światowy Dzień Wody. Z tej okazji Punkt Informacyjny Europe Direct w Pabianicach zaprasza do miejskiej stacji uzdatniania wody na dzień otwarty. Nasi goście będą mogli nie tylko dowiedzieć się jak działa pabianickie ujęcie, ale również wziąć udział w konkursach z nagrodami.

2010-03-17: Polska musi oddać 92 mln

Kraje UE będą musiały oddać w sumie 346,5 mln euro uzyskanych w ramach unijnych środków na rolnictwo. Pieniądze te powrócą do wspólnotowego budżetu z powodu nieprzestrzegania przepisów lub zastosowania złych procedur kontroli w zakresie wydatków. Polska będzie musiał zwrócić 92 mln euro za niedociągnięcia dotyczące dopłat obszarowych.

2010-03-17: Pieniądze dla przedsiębiorców – nabór wniosków

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa z zakresu osi priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013; Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.

2010-03-17: Komisja Europejska zabiega o wzmocnienie unijnego systemu ochrony praw podstawowych

Komisja Europejska złożyła dziś wniosek dotyczący dyrektyw negocjacyjnych w sprawie przystąpienia Unii do europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC). Traktat lizboński zawiera podstawę prawną przystąpienia UE do EKPC, która stanowi najważniejszy instrument ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w Europie. Przystąpienie UE do konwencji przyczyni się do dalszego wzmocnienia unijnego systemu ochrony praw podstawowych.

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna