Unia Europejska


2009-03-15: Światowy Dzień Konsumenta

W dobie kryzysu finansowego konsumenci są ostrożniejsi w podejmowaniu decyzji o zakupie wybranego produktu czy skorzystaniu z określonych usług. Niezależnie od sytuacji ekonomicznej, kupujących towary i usługi w całej Unii Europejskiej chronią przepisy prawa konsumenckiego. Warto o tym pamiętać nie tylko w Światowym Dniu Konsumenta, który przypada 15 marca, ale przez cały rok.

2009-03-12: Nabór do europejskiej sieci uczelni kształcących tłumaczy

Komisja Europejska ogłasza nabór do pierwszej w historii europejskiej sieci uczelni kształcących tłumaczy pisemnych (sieć EMT od European Master in Translation). Zainteresowane uniwersytety, których oferta szkoleniowa obejmuje magisterskie studia tłumaczeniowe, mogą składać wnioski o przyjęcie do sieci do 30 kwietnia br.

2009-03-09: Dotacje na projekty informacyjne i promocyjne

Pięć lat i wybory
Do 7 kwietnia 2009 r. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dotację na projekty informacyjne i promocyjne, dotyczące, między innymi wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz 5 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

2009-03-06: Sukces unijnej reformy sektora cukru

Przewidziany na lata 2006-2009 program restrukturyzacji europejskiego przemysłu cukrowniczego spowodował zrzeczenie się 5,8 mln ton kwot na cukier, co bliskie jest pierwotnemu celowi 6 mln ton. Pod koniec tego czteroletniego procesu, kluczowy element reformy sektora cukru z 2006 roku, czyli kwoty na cukier i izoglukozę, obniżono do 14 mln ton (z których 13,3 mln ton przypada na cukier). Unijna produkcja cukru skoncentrowana jest obecnie w 18 państwach członkowskich (w przeciwieństwie do 23 przed reformą), które posiadają korzystne warunki agronomiczne, a prawie 70 proc. produkcji odbywa się w 7 państwach członkowskich, które odnotowują najwyższe plony cukru. Krajowe ceny wykazują tendencję spadkową, co zgodne jest z celem reformy dotyczącym osiągnięcia równowagi i konkurencyjności sektora cukru w UE.

2009-03-05: Najnowszy raport nt. handlu internetowego w UE

Jak wynika z najnowszego raportu na temat przeszkód dla handlu elektronicznego (Barriers to E-commerce), przedstawionego dziś przez unijną komisarz ds. konsumentów Meglenę Kunewę, handel internetowy staje się coraz popularniejszy w Unii Europejskiej, ale jego rozwój ograniczają bariery dla handlu transgranicznego. Raport przedstawia szczegółową analizę aktualnych tendencji w handlu elektronicznym w UE, m.in. w podziale na poszczególne kraje, najczęściej kupowane produkty oraz przeszkody dla konsumentów i działalności gospodarczej w Internecie.

2009-03-05: Nowa platforma internetowa przedstawiająca rezultaty projektów finansowanych przez UE

Komisja Europejska przedstawiła nowe narzędzie internetowe pozwalające na łatwy dostęp do rezultatów i szczegółów projektów finansowanych przez UE w dziedzinie edukacji, kultury, młodzieży i obywatelstwa. EVE (Espace Virtuel d'Échange – wirtualna przestrzeń wymiany informacji) została oficjalnie uruchomiona przez komisarza europejskiego Jána Figel'a 2 marca na konferencji i wystawie poświęconej kreatywnym i innowacyjnym projektom finansowanym przez UE.

2009-03-02: Jak najlepiej wykorzystać finansowanie europejskie – UE wspiera setki innowacyjnych i kreatywnych projektów

W dniach 2-3 marca Komisja Europejska organizuje dużą konferencję służącą zademonstrowaniu, w jaki sposób finansowanie projektów transgranicznych przez UE służy kreatywności i innowacjom oraz jak upowszechniać doświadczenia i wyniki tych projektów z korzyścią dla wszystkich. Komisja przedstawi również nową platformę internetową pod nazwą EVE („Espace Virtuel d’Echange”), poświęconą wynikom i szczegółowym informacjom o finansowanych przez UE projektach w zakresie edukacji i kultury oraz w dziedzinach pokrewnych. Stanowi to istotny wkład Komisji w Europejski Rok Kreatywności i Innowacji.

2009-02-25: KE rozmawia z pracodawcami i związkami zawodowymi o możliwościach opanowania kryzysu gospodarczego i zachowania miejsca pracy

Komisja Europejska, kontynuując działania zmierzające do wdrożenia europejskiego planu naprawy gospodarczej, zorganizowała dziś specjalne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców na poziomie UE. Spotkanie to pokazało, że istnieje powszechne porozumienie co do tego, iż rynek wewnętrzny i plan naprawy to właściwe punkty wyjścia, aby poradzić sobie z kryzysem i zachować miejsca pracy w Europie, a także, iż potrzebne są dalsze działania na poziomie UE.

2009-02-26: Zaproszenie na briefing prasowy wiceprzewodniczacego KE, Komisarza J.Barrot – 2 marca

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie zaprasza na briefing prasowy z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Komisarzem Jacques'em Barrot, odpowiedzialnym za sprawy sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

2009-02-23: Zapobieganie klęskom żywiołowym oraz zmniejszanie ryzyka z nimi związanego celem Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przyjęła dziś dwa komunikaty dotyczące katastrof: w sprawie wspólnotowego podejścia do ograniczania w UE skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof spowodowanych przez człowieka oraz w sprawie strategii UE na rzecz zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi w krajach rozwijających się. Komunikaty, przyjęte jako pakiet, stanowią pierwszą próbę obrania bardziej strategicznego podejścia – zwłaszcza w świetle wciąż zwiększającego się ryzyka związanego ze zmianami klimatu. Proponowane na szczeblu Wspólnoty działania skupiają się na takich dziedzinach jak rozwój wiedzy, łączenie podmiotów w sieci współpracy, łączenie polityk oraz zwiększanie skuteczności istniejących wspólnotowych instrumentów zapobiegania klęskom żywiołowym, w których to dziedzinach wspólne podejście jest bardziej skuteczne niż środki podejmowane przez pojedyncze kraje.

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna