Unia Europejska


2009-02-05: Rybołówstwo: Komisja chce chronić rekiny

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj pierwszy w swojej historii Plan działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami.

2009-02-10: Portale społecznościowe podpisują porozumienie na rzecz zapewnienia młodzieży bezpieczeństwa w sieci

W ramach zorganizowanego przez Komisję Europejską Dnia Bezpiecznego Internetu, przedstawiciele siedemnastu wiodących portali społecznościowych, w tym polskiego portalu Nasza-klasa.pl, podpisali dzisiaj w Luksemburgu pierwsze europejskie porozumienie na rzecz poprawy bezpieczeństwa nastolatków korzystających z tych usług.

2009-02-11: Polskie lotniska z pomocą państwa

Komisja Europejska zatwierdziła dziś program pomocy publicznej dla ośmiu polskich lotnisk. Program, współfinansowany z Funduszu Spójności w kwocie 251,5 mln euro, zakłada między innymi budowę nowych terminali oraz modernizację pasów startowych.

2009-02-02: Więcej materiałów dla mediów w audiowizualnym serwisie Komisji Europejskiej

W styczniu został wprowadzony nowy serwis EbS+, uzupełniający serwis Europe by Satellite (EbS), który dostarczy dziennikarzom i innym użytkownikom na całym świecie więcej materiałów audiowizualnych poświęconych sprawom unijnym.

2009-01-23: Rośnie innowacyjność w Europie

Opublikowana wczoraj europejska tablica wyników innowacyjności za rok 2008 wskazuje, że UE poczyniła znaczne postępy w zakresie innowacyjności. Względne różnice w dziedzinie innowacyjności w stosunku do Stanów Zjednoczonych i Japonii zostały zmniejszone, w szczególności dzięki znacznym postępom w wielu państwach członkowskich, takich jak Cypr, Rumunia i Bułgaria. W całej UE osiągnięto szczególny postęp w dziedzinie zasobów ludzkich i dostępności środków finansowych na innowacje. Innowacyjne inwestycje dokonywane przez przedsiębiorstwa są jednak wciąż względnie słabe, zwłaszcza w porównaniu do Stanów Zjednoczonych i Japonii.

2009-01-22: Decyzje Komisji Europejskiej dotyczące funduszy solidarności i zarządzania migracją

Komisja Europejska podjęła decyzje w sprawie uruchomienia trzech Funduszy dla Polski. Są to: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich 2007-2013, Fundusz Granic Zewnętrznych 2007-2013 oraz Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów.

2009-01-28: Komisja przeznaczy 5 mld EUR w infrastrukturę energetyczną i szerokopasmowe łącza internetowe w latach 2009-2011

Komisja przedstawiła dzisiaj wnioski dotyczące inwestycji w najważniejsze projekty infrastruktury energetycznej i szerokopasmowe łącza internetowe. Wnioski te przedstawiono w ramach realizowanego obecnie planu naprawczego UE, zatwierdzonego przez Radę Europejską w grudniu 2008 r.

2009-01-20: EUROBAROMETR 70

Eurobarometr Standard jest badaniem realizowanym dwa razy w roku na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej we wszystkich krajach UE, a także w Turcji, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i na terytorium Cypru Północnego.

2009-01-19: Prognozy śródokresowe KE na lata 2009–10: spowolnienie narasta, ale wzrost gospodarczy powróci przed końcem 2009 r.

Zgodnie z najnowszymi prognozami wzrost PKB w Unii Europejskiej spadnie w roku 2009 o 1,8%, a w roku 2010 nieznacznie wzrośnie do 0,5%. Jest to efekt skutków, jakie wywierają na gospodarkę głęboki kryzys finansowy, następujące po nim globalne spowolnienie, którego dowodem jest wyraźny spadek obrotów handlowych i produkcji przemysłowej na całym świecie, oraz – w niektórych krajach – korekta na rynku nieruchomości.

2009-01-16: Komisja proponuje dodatkowe środki mające wspomóc sektor przetworów mlecznych

Mając na względzie ostatni spadek cen mleka i przetworów mlecznych komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel obiecała dzisiaj wprowadzenie nowych środków mających na celu wsparcie rynku. W przyszłym tygodniu Komisja ponownie wprowadzi refundacje wywozowe za masło, ser, oraz pełne i odtłuszczone mleko w proszku.

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna