Unia Europejska


07-06-2018: Budżet UE: Komisja proponuje przydzielenie 100 mld euro na badania naukowe i innowacje

W następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje przydzielenie 100 mld euro na badania naukowe i innowacje. Nowy program o nazwie „Horyzont Europa” będzie się opierał na osiągnięciach i sukcesach poprzedniego programu w dziedzinie badań naukowych i innowacji („Horyzont 2020”) i zagwarantuje utrzymanie przez UE w tej dziedzinie czołowej pozycji na świecie. „Horyzont Europa” […]

07-06-2018: Budżet UE: nowy program na rzecz jednolitego rynku

W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje nowy, specjalny program dysponujący środkami w wysokości 4 mld euro, który ma wzmocnić pozycję konsumentów i zapewnić im ochronę, a także umożliwić europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) czerpanie pełnych korzyści ze sprawnie funkcjonującego jednolitego rynku. Nowy program przyczyni się do wzmocnienia zarządzania rynkiem […]

06-06-2018: Budżet UE: Program InvestEU wspiera zatrudnienie, wzrost i innowacje w Europie

W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje utworzenie programu InvestEU, który pod jedną marką łączy całe finansowanie z budżetu UE w formie pożyczek i gwarancji. InvestEU łączy w sobie szereg dostępnych obecnie programów finansowych i rozbudowuje udany model planu inwestycyjnego dla Europy, znanego też jako plan Junckera. Dzięki InvestEU Komisja będzie […]

06-06-2018: KE proponuje przedłużenie instrumentu „Łącząc Europę”

W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje dziś przedłużenie instrumentu „Łącząc Europę”, przeznaczając 42,3 mld euro na wsparcie inwestycji w ogólnoeuropejskie sieci infrastruktury transportowej (30,6 mld euro), energetycznej (8,7 mld euro) i cyfrowej (3 mld euro). Stanowi to wzrost o 47 proc. w porównaniu z okresem 2014–2020[1], pokazując zaangażowanie UE w […]

06-06-2018: Budżet UE: 16 mld euro na program kosmiczny

W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje przeznaczyć 16 mld euro na pomoc w utrzymaniu i dalszym wzmacnianiu wiodącej roli UE w sektorze przestrzeni kosmicznej. Technologie kosmiczne oraz dane i usługi związane z sektorem kosmicznym stały się istotną częścią codziennego życia Europejczyków. Są również niezbędne, aby Europa mogła osiągać swoje strategiczne […]

06-06-2018: KE proponuje uruchomienie programu „Cyfrowa Europa”

Komisja Europejska proponuje dziś uruchomienie pierwszego w historii programu „Cyfrowa Europa” i zainwestowanie 9,2 mld euro, aby wieloletnie ramy budżetowe UE na lata 2021–2027 odpowiadały na rosnące wyzwania wynikające z cyfryzacji. Dzięki strategii jednolitego rynku cyfrowego stworzyliśmy ramy regulacyjne, które są dostosowane do cyfrowej rzeczywistości. Ramy te należy uzupełnić równie ambitnym finansowaniem i inwestycjami przewidzianymi w programie […]

06-06-2018: Sprawozdanie za 2017 r. w sprawie stosowania w UE Karty praw podstawowych

Komisja Europejska opublikowała dziś swoje roczne sprawozdanie ze stosowania w UE Karty praw podstawowych. W sprawozdaniu podkreślono, że struktury i narzędzia gwarantujące stosowanie praw zapisanych w karcie działają, mimo że rok 2017 był rokiem wyzwań dla praw podstawowych. W 2018 r. nadal będzie istotne wspieranie przestrzegania i upowszechniania praw podstawowych, zasady praworządności i demokracji, w […]

04-06-2018: PARLAMENT EUROPEJSKI w Bydgoszczy – Regionalne Forum Dyskusyjne „Dokąd zmierza Europa?”

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza na Regionalne Forum Dyskusyjne w Bydgoszczy w dniach 7 – 8 czerwca 2018. Głównym wydarzeniem forum będzie debata z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego: Januszem Zemke (S&D, SLD), Kosmą Złotowskim (EKR, PiS) i Tadeuszem Zwiefką (EPL, PO) „Dokąd zmierza Europa”. Debata rozpocznie się w piątek 8 czerwca o godzinie […]

01-06-2018: Budżet UE: wspólna polityka rolna po 2020 r.

W ramach następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje modernizację i uproszczenie wspólnej polityki rolnej (WPR). Przedstawione przez Komisję wnioski zakładające budżet w wysokości 365 mld euro, zapewniają, że WPR pozostanie przyszłościową polityką, nadal wspierającą rolników i społeczności wiejskie oraz zrównoważony rozwój unijnego rolnictwa, a także odzwierciedlającą ambicje UE w zakresie ochrony środowiska […]

31-05-2018: W duchu unijnej solidarności: KE oferuje Grecji, Polsce, Litwie i Bułgarii pomoc finansową po klęskach żywiołowych

Komisja proponuje dzisiaj przekazanie 34 mln euro z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) czterem państwom członkowskim, których w 2017 r. dotknęły klęski żywiołowe: Grecji, Polsce, Litwie i Bułgarii. Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu powiedziała: Nasze nowe propozycje pomocy finansowej dla Grecji, Polski, Litwy i Bułgarii oznaczają przejście od słów wsparcia do konkretnych działań. Solidarność […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir