Unia Europejska


14-02-2019: Lecznicza marihuana: potrzeba więcej badań i innowacji

UE powinna promować badania i innowacje w dziedzinie leczniczego wykorzystania konopi indyjskich Skuteczne leki oparte na konopiach indyjskich powinny być objęte systemami ubezpieczeń zdrowotnych Urzędy powinny wyraźnie odróżniać zastosowania medyczne od innych zastosowań Posłowie wzywają państwa członkowskie do pełniejszego zbadania i wykorzystania leczniczego potencjału konopi indyjskich. W przyjętej w środę rezolucji posłowie podkreślają potrzebę wyraźnego […]

14-02-2019: Sprawiedliwa mobilność pracowników

Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada osiągnęły dziś wstępne porozumienie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Przewodniczący Juncker po raz pierwszy ogłosił utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy we wrześniu 2017 r. Nowy unijny urząd będzie wspierać sprawiedliwą mobilność pracowników w UE, umożliwiając obywatelom i przedsiębiorstwom korzystanie z możliwości oferowanych przez jednolity rynek, jednocześnie wspierając […]

14-02-2019: Porozumienie Parlamentu i Rady w sprawie praw autorskich na rynku cyfrowym UE

•    Platformy internetowe powinny płacić za wykorzystywanie pracy artystów i dziennikarzy. •    Niektóre przesyłane materiały, takie jak memy lub GIF-y, mogą być swobodnie udostępniane. •    Hiperłącza do artykułów informacyjnych, wraz z „pojedynczymi słowami lub bardzo krótkimi fragmentami” mogą być udostępniane bezpłatnie. •    Dziennikarze muszą otrzymywać część związanych z prawem autorskim dochodów uzyskanych przez ich wydawnictwo. […]

14-02-2019: Poparcie Parlamentu Europejskiego dla ram monitorowania inwestycji

Po dzisiejszym głosowaniu UE jest o krok bliżej ustanowienia ogólnoeuropejskich ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: Tempo, w jakim udało nam się osiągnąć porozumienie, świadczy o pilnej potrzebie stworzenia europejskich zasad dotyczących monitorowania inwestycji zagranicznych. Chcemy, aby Europa zachowała najbardziej otwarty system inwestycyjny na świecie, ale musimy bronić jej strategicznych interesów. Konieczna jest […]

13-02-2019: Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Komisja przyjęła dziś nowy wykaz 23 państw trzecich, które mają strategiczne braki w ramach prawnych służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Celem tego wykazu jest ochrona systemu finansowego UE poprzez skuteczniejsze zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W wyniku przyjęcia nowego wykazu, banki i inne podmioty objęte unijnymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy będą […]

13-02-2019: Parlament poparł umowy o wolnym handlu i ochronie inwestycji między UE i Singapurem

W środę Parlament poparł decyzję o zawarciu umowy o wolnym handlu i ochronie inwestycji między UE a Singapurem. Za umową o wolnym handlu z Singapurem,  głosowało 425 posłów, 186 bylo przeciw, 41 wstrzymało się od głosu. Porozumienie pozwoli znieść w ciągu pięciu lat praktycznie wszystkie cła między partnerami. Ustanawia wolny handel na rynku usług, w […]

13-02-2019: Parlament nie chce uzależniać funduszy od krajowych celów ekonomicznych

Utrzymanie całkowitego budżetu inwestycyjnego dla regionów UE na lata 2021-2027 Wspieranie innowacji, cyfryzacji, MŚP i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną Wzmocnienie synergii między funduszami Zwiększone wsparcie dla regionów słabiej rozwiniętych Parlament przyjął w środę uproszczone przepisy dotyczące inwestycji w regionach UE na 2021-2027 i odrzucił uzależnienie funduszy regionalnych UE od krajowych celów gospodarczych. Projekt nowych przepisów […]

13-02-2019: Jutro w Parlamencie Europejskim

Płatności transgraniczne w UE poza strefą euro, warunki transportu zwierząt, bezpośrednie inwestycje zagraniczne w strategicznych sektorach Płatności transgraniczne w UE poza strefą euro: posłowie za niższymi opłatami W czwartkowym głosowaniu posłowie mają położyć kres dyskryminacji, której doświadczają użytkownicy usług płatniczych w UE poza strefą euro. Podczas gdy konsumenci w strefie euro korzystają z jednolitego obszaru […]

07-02-2019: Wytyczne dla komisarzy UE uczestniczących w wyborach do PE

Komisja Europejska opublikowała dziś szczegółowe i praktyczne wytyczne dotyczące norm etycznych, które obowiązują członków Komisji uczestniczących w kampanii poprzedzającej wybory do Parlamentu Europejskiego w maju tego roku. Celem wytycznych jest zapewnienie spójnego stosowania kodeksu postępowania przez członków Komisji Europejskiej. W listopadzie 2016 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zaproponował nowy kodeks postępowania, aby jednoznacznie umożliwić komisarzom – spośród których wszyscy są […]

07-02-2019: Prognoza gospodarcza z zimy 2019 r.

Przewiduje się, że rok 2019 będzie siódmym z rzędu, w którym gospodarka europejska odnotuje wzrost, przy oczekiwanej poprawie koniunktury w każdym z państw członkowskich. W porównaniu z szybkim wzrostem w poprzednich latach, przewidywane ogólne tempo wzrostu będzie umiarkowane, a prognozom tym towarzyszy duża niepewność. Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir