Unia Europejska


12-09-2018: Orędzie o stanie Unii 2018: Komisja mocniej wspiera inwestycje poza UE

Komisja Europejska przedstawia działania mające na celu stworzenie bardziej skutecznego modelu zarządzania oraz zacieśnienie współpracy między wielostronnymi i krajowymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju. Przy okazji swojego orędzia o stanie Unii 12 września 2018 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker zaproponował nowy sojusz „Afryka – Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy”, aby inwestować w umiejętności i […]

12-09-2018: Orędzie o stanie Unii 2018: w kierunku nowego sojuszu „Afryka – Europa”

Komisja proponuje dziś nowy sojusz „Afryka – Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy”. Dnia 12 września br. przy okazji orędzia o stanie Unii przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: Afryka nie potrzebuje działań charytatywnych, tylko rzeczywistego i sprawiedliwego partnerstwa. A my, Europejczycy, tego partnerstwa potrzebujemy w takim samym stopniu. Dziś proponujemy nowych sojusz między Europą a […]

12-09-2018: Orędzie o stanie Unii 2018: Wzmocnienie Prokuratury Europejskiej

Wzmocnienie Prokuratury Europejskiej w celu zwalczania terroryzmu transgranicznego. W dniu 12 września 2018 r., przy okazji orędzia o stanie Unii, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: Europejczycy słusznie oczekują, że Unia zapewni im bezpieczeństwo. Dlatego Komisja Europejska proponuje dziś uzupełnienie uprawnień nowo powołanej Prokuratury Europejskiej o zwalczanie transgranicznych przestępstw terrorystycznych. Musimy być w stanie ścigać terrorystów w bardziej skoordynowany […]

11-09-2018: Debata w PE o praworządności na Węgrzech

Europosłowie debatowali we wtorek przed głosowaniem decyzji, czy UE musi działać przeciwko ryzyku poważnego naruszenia wartości UE. W debacie wzięli udział premier Węgier Viktor Orbán, Frans Timmermans oraz przedstawiciele austriackiej prezydencji. Komisja Wolności Obywatelskich stwierdziła, że na Węgrzech istnieje wyraźne ryzyko takich naruszeń i zgłosiła wniosek, aby Parlament wezwał państwa członkowskie do wszczęcia procedury określonej […]

11-09-2018: Sesja Parlamentu Europejskiego

Dziś w Parlamencie Europejskim debata o praworządności na Węgrzech, premier Grecji o przyszłości Europy, prawa autorskie, pomoc dla ofiar burz w Polsce. Premier Węgier Wiktor Orban wystapi dziś na sesji plenarnej PE w Strasburgu podczas debaty na temat rządów prawa na Węgrzech. Dzień później posłowie zdecydują w głosowaniu, czy wezwać Unię Europejska do działania przeciwko […]

12-09-2018: Orędzie o stanie Unii

W środę 12 września przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosi swoje czwarte orędzie o stanie Unii w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Kontekstem tegorocznego orędzia są wybory europejskie w 2019 r. oraz trwająca debata o przyszłości Unii Europejskiej liczącej 27 członków. W ubiegłorocznym wystąpieniu przewodniczący Juncker przedstawił swoją wizję ewolucji Unii Europejskiej do 2025 r. i […]

05-09-2018: Komisja rejestruje inicjatywę „Zakończmy epokę klatek”

Kolegium komisarzy podjęło w dniu dzisiejszym decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Zakończmy epokę klatek”. Celem proponowanej inicjatywy obywatelskiej jest położenie kresu „nieludzkiemu traktowaniu zwierząt gospodarskich” trzymanych w klatkach.Organizatorzy proszą Komisję o zaproponowanie przepisów zakazujących stosowania: klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, kur niosek hodowlanych, przepiórek, kaczek i gęsi; legowisk dla […]

12-09-2018: Orędzie o Stanie Unii

W środę 12 września br. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosi w sali posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu coroczne orędzie o stanie Unii. W zeszłorocznym orędziu przewodniczący Komisji przedstawił swoją wizję Unii Europejskiej do 2025 r. Przemówieniu towarzyszyły konkretne inicjatywy dotyczące handlu, kontroli inwestycji, bezpieczeństwa cybernetycznego, przemysłu i ochrony danych. Tegoroczne orędzie zostanie wygłoszone […]

31-08-2018: Juvenes Translatores poszukiwani

Departament tłumaczeń pisemnych Komisji Europejskiej zaprasza uczniów z całej Europy do zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie przekładu pisemnego podczas 12. edycji konkursu Juvenes Translatores. W tym roku uczniowie z pasją do języków będą tłumaczyć tekst na temat dziedzictwa kulturowego. Tegoroczny temat został wybrany, aby uczcić Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018. Uczestnicy wybierają jedną z 552 możliwych […]

31-08-2018: Konsultacje w sprawie zmiany czasu

Komisja Europejska opublikowała dziś wstępne wyniki publicznych konsultacji w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego w Europie. W ramach trwających od 4 lipca do 16 sierpnia 2018 r. konsultacji internetowych wpłynęło 4,6 mln odpowiedzi od respondentów ze wszystkich 28 państw członkowskich. Jest to największa liczba odpowiedzi uzyskanych w historii konsultacji publicznych Komisji. Wstępne wyniki (zob. załącznik) […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir