Unia Europejska


20-12-2017: Brexit: wytyczne do kolejnego etapu negocjacji prowadzonych na podstawie art. 50

Brexit: Komisja Europejska przedstawia projekt wytycznych negocjacyjnych na potrzeby kolejnego etapu negocjacji prowadzonych na podstawie art. 50 Na podstawie wytycznych (art. 50) przyjętych przez Radę Europejską w dniu 15 grudnia Komisja Europejska przesłała dziś Radzie zalecenie (art. 50) dotyczące rozpoczęcia rozmów na temat kolejnego etapu uporządkowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W projekcie wytycznych negocjacyjnych, […]

19-12-2017: Bezpieczne produkty na jednolitym rynku UE Działania Komisji na rzecz zwiększenia zaufania

Komisja przedłożyła dzisiaj dwa wnioski ustawodawcze, które mają ułatwić przedsiębiorstwom, a zwłaszcza MŚP, sprzedaż ich produktów w całej UE, a także wzmocnić kontrole przeprowadzane przez organy krajowe i urzędników celnych, aby zapobiec sprzedaży niebezpiecznych produktów konsumentom europejskim. Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: Jednolity rynek liczący 500 milionów […]

18-12-2017: Unia energetyczna: synchronizacja sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich

Oświadczenie: Unia energetyczna: Solidarność europejska w dziedzinie energii – synchronizacja sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z systemem europejskim wzmocni bezpieczeństwo dostaw energii Spotkanie potwierdza wolę polityczną synchronizacji sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z zachodnioeuropejskim systemem kontynentalnym. Dzisiaj, 18 grudnia 2017 r., na spotkaniu w budynku Berlaymont, wiceprzewodniczący właściwy do spraw unii energetycznej Maroš Šefčovič, komisarz ds. polityki klimatycznej […]

15-12-2017: Ogólnopolski Dzień Informacyjny programu Erasmus+ 12/01/2018

12 stycznia 2018 roku – już po raz czwarty Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje spotkanie informacyjne dotyczące unijnego programu Erasmus+. Mamy nadzieję, iż wzorem lat ubiegłych wydarzenie zgromadzi ponad 1000 osób zainteresowanych realizacją projektów w ramach tego programu. Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego.   Program spotkania w załączeniu: PROGRAM 2018 Krótka relacja z […]

15-12-2017: Dotacje EFRR z Interreg Europa Środkowa – spotkanie last minute 10.01.2018

Uprzejmie przypominamy, że 25 stycznia 2018 roku upływa termin składania wniosków Interreg Europa Środkowa. 10 stycznia zapraszamy na spotkanie, w celu wyjaśnienia kwestii związanych z udziałem w projektach. W Warszawie do Państwa dyspozycji będą: – kontrolerzy wydatków z Centrum Projektów Europejskich, którzy pomogą w zakresie planowania budżetu, – pracownicy Ministerstwa Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg […]

13-12-2017: Już 278 mld euro inwestycji w gospodarkę realną Europy z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

W opublikowanym sprawozdaniu przedstawiono, co udało się osiągnąć przy pomocy pięciu funduszy UE od początku okresu programowania do chwili obecnej, kiedy realizacja programów na lata 2014–2020 odbywa się już w pełnym tempie. Do października 2017 r. prawie połowa budżetu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 była przeznaczana na konkretne projekty. Do końca 2016 r. wsparcie […]

13-12-2017: Jeszcze prostsze zasady unijnej polityki rolnej

Dzięki zmianom, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., wspólna polityka rolna (WPR) stanie się jeszcze prostsza i jeszcze nowocześniejsza. Istotne usprawnienia w przepisach dotyczących unijnego rolnictwa, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., będą skutkiem przyjętej przez Radę Ministrów ds. Rolnictwa i Parlament Europejski części tzw. rozporządzenia zbiorczego odnoszącej się do rolnictwa […]

13-12-2017: Komisja zatwierdziła polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych o wartości 40 mld PLN

Na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program dotyczący energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszyła opłatę przeznaczoną na finansowanie programu ponoszoną przez energochłonnych odbiorców. Decyzja ta przyczyni się do poczynienia dalszych postępów w osiąganiu unijnych celów w zakresie energii i klimatu oraz zagwarantuje utrzymanie globalnej konkurencyjności energochłonnych odbiorców przy jednoczesnej […]

12-12-2017: Zielone światło dla EFIS 2.0

Posłowie do Parlamentu Europejskiego opowiedzieli się za przyjęciem rozporządzenia mającego na celu przedłużenie okresu obowiązywania oraz wzmocnienie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Fundusz ten jest centralnym elementem planu inwestycyjnego dla Europy. To ostatni etap procedury, który miał miejsce po osiągnięciu przez Parlament Europejski i państwa członkowskie porozumienia co do zasady, co nastąpiło w dniu […]

08-12-2017: Brexit: art. 50 w sprawie osiągnięcia wystarczających postępów

Komisja Europejska zaleciła dzisiaj Radzie Europejskiej (art. 50), aby ta uznała, że pierwszy etap negocjacji prowadzonych ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie art. 50 zakończył się osiągnięciem wystarczających postępów. Decyzja leży teraz w rękach Rady Europejskiej (art. 50) – podczas posiedzenia w dniu 15 grudnia 2017 r. zadecyduje ona, czy poczyniono wystarczające postępy, co umożliwiłoby przejście do drugiego etapu negocjacji. […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir