Unia Europejska


09-10-2018: Nominacje do Nagrody im. Sacharowa na rzecz wolności myśli za 2018 rok

27 września trzy komisje Parlamentu Europejskiego – Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Rozwoju oraz Podkomisja Praw Człowieka – ogłosiły nominowanych do nagrody za 2018 rok. Oto nominowani: Ołeh Sencow – ukraiński reżyser skazany na 20 lat łagru za “terrorystyczny spisek” przeciwko de facto rosyjskiej władzy na Krymie. Organizacja Amnesty International nazwała proces Sencowa “nieuczciwym procesem przed […]

04-10-2018: Europejski Trybunał Obrachunkowy zatwierdza sprawozdanie finansowe UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy po raz 11. z kolei wydał pozytywną opinię na temat rocznego sprawozdania finansowego UE i uznał, że przedstawia ono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji. Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, powiedział: Z zadowoleniem przyjmuję ustalenia Trybunału; sprawozdanie dowodzi, że dobrze wydajemy nasze pieniądze. Budżet UE jest niewielki, ale ma duże […]

27-09-2018: UE inwestuje w superkomputery

Rada Ministrów oficjalnie poparła dzisiaj plany Komisji, aby wspólnie z państwami członkowskimi zainwestować w budowę światowej klasy europejskiej infrastruktury na potrzeby obliczeń superkomputerowych. Superkomputery są potrzebne do przetwarzania coraz większych ilości danych. Ich wykorzystanie przynosi społeczeństwu korzyści w wielu obszarach, od opieki zdrowotnej i odnawialnych źródeł energii po bezpieczeństwo samochodów i cyberbezpieczeństwo. W dniu dzisiejszym […]

27-09-2018: Ponad 500 mln zł kredytów dla polskich MŚP z sektorów kultury i kreatywnego

Ponad 500 mln zł kredytów dla polskich MŚP z sektorów kultury i kreatywnego Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę regwarancji w unijnym programie „Kreatywna Europa” • Pilotażowy program umożliwi pozyskanie finansowania prawie 3 tys. firm z sektorów kultury i kreatywnego na łączną kwotę 525 mln zł • Projekt wspierany z […]

26-09-2018: Szczyt One Planet w 2018 r.

Komisja Europejska bierze udział w szczycie „One Planet” w Nowym Jorku, gdzie zaprezentuje przywódcom z całego świata postępy w realizacji ambitnych inicjatyw zapowiedzianych w ubiegłym roku w Paryżu. Europa chce stać na czele w walce ze zmianą klimatu. Podczas inauguracyjnego szczytu „One Planet” w grudniu ubiegłego roku, Komisja, aby podkreślić swoją rolę lidera, przedstawiła w […]

24-09-2018: Praworządność: Komisja Europejska pozywa Polskę

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Powodem jest naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej, które wynika z nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisja zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do chwili wydania orzeczenia w tej sprawie. Nowa polska ustawa o Sądzie Najwyższym przewiduje obniżenie wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego […]

20-09-2018: Zapobieganie pożarom lasów

Ostatnie sprawozdanie Komisji na temat pożarów lasów wskazuje na konieczność przeciwdziałania zmianie klimatu, aby „pozostawić czystszą planetę następnym pokoleniom”, co podkreślił przewodniczący Jean-Claude Juncker w swoim najnowszym orędziu o stanie Unii. We wspomnianym sprawozdaniu wzywa się do podjęcia bardziej zdecydowanych środków zapobiegających pożarom lasów. Komisja Europejska opublikowała dziś swoje roczne sprawozdanie dotyczące pożarów lasów w […]

20-09-2018: Rok po wejściu w życie CETA przynosi dobre wyniki

W piątek 21 września przypada pierwsza rocznica tymczasowego wejścia w życie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między UE a Kanadą. Wyraźnie widać, że umowa zaczyna przynosić korzyści unijnym eksporterom. W dniach 26–27 września komisarz Malmström odwiedzi Kanadę, aby podsumować postępy. Podczas wizyty w Montrealu komisarz spotka się z James Gordonem Carrem, ministrem ds. dywersyfikacji handlu międzynarodowego. […]

19-09-2018: Komisja rejestruje inicjatywę „Powstrzymać oszustwa i nadużywanie funduszy UE”

Kolegium komisarzy postanowiło dzisiaj o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej pod nazwą „Powstrzymać oszustwa i nadużywanie funduszy UE”. W ramach proponowanej inicjatywy obywatelskiej wzywa się – z myślą o ochronie interesów finansowych Unii – do stosowania zaostrzonych kontroli i surowszych sankcji w tych państwach członkowskich, które nie uczestniczą w pracach Prokuratury Europejskiej. W decyzji kolegium stwierdza […]

19-09-2018: Komisja rejestruje inicjatywę „Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu”

Kolegium komisarzy podjęło dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu” (ang. „Eat ORIGINal! Unmask your food”). Deklarowanym celem proponowanej inicjatywy obywatelskiej jest wprowadzenie obowiązkowych deklaracji pochodzenia dla wszystkich produktów spożywczych, co pozwoli zapobiegać nadużyciom, chronić zdrowie publiczne i zagwarantować prawo konsumentów do informacji. Podejmując decyzję w sprawie […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir