O nas


Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn swoje usługi informacyjne kieruje do mieszkańców podregionów olsztyńskiego i elbląskiego województwa warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli samorządu terytorialnego, rolników i mieszkańców wsi, małych i średnich przedsiębiorców, nauczycieli i instytucji oświatowych, młodzieży studenckiej oraz organizacji pozarządowych.

Lekcje europejskie – w szkołach województwa warmińsko-mazurskiego organizujemy bezpłatne lekcje europejskie. Lekcje prowadzone przez konsultantów Europe Direct – Olsztyn są adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W trakcie spotkań konsultanci Europe Direct stosują różnego rodzaju metody dydaktyczne – np. przeprowadzają konkursy wiedzy – euroquizy, w których nagrodami są gadżety europejskie. Prowadzone przez nas spotkania dają możliwość pogłębienia poziomu wiedzy o Unii Europejskiej oraz stanowią uzupełnienie lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie. Wszelkie dodatkowe informacje na temat możliwości organizacji i udziału w lekcjach europejskich można uzyskać w siedzibie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn. Szczególnie zapraszamy do współpracy szkoły znajdujące się w małych miejscowościach i wsiach, gdzie młodzież ma ograniczone możliwości dotarcia do informacji europejskiej.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir