Strona główna


Witamy na stronie Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct – Olsztyn

W związku z zagrożeniem koronawirusem od poniedziałku 16 marca 2020 r. konsultanci Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn są dostępni tylko mailowo. Na wszelkie zapytania postaramy się odpowiadać najszybciej jak to możliwe.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn, działający przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, jest punktem informacyjnym wchodzącym w skład sieci Europe Direct Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Nasze usługi kierujemy do mieszkańców powiatów: olsztyńskiego, ostródzkiego, elbląskiego, szczycieńskiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, braniewskiego, nidzickiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego i mrągowskiego.  Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością.

03-07-2020: 1 mld euro w innowacyjne projekty w dziedzinie czystych technologii

Pobudzanie ekologicznej odbudowy gospodarki w UE: Komisja inwestuje 1 mld euro w innowacyjne projekty w dziedzinie czystych technologii Komisja ogłasza dziś pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego, będącego jednym z największych na świecie programów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, finansowanym z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu […]

02-07-2020: KE pozywa Austrię, Belgię i Niderlandy do Trybunału Sprawiedliwości UE

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: Komisja pozywa Austrię, Belgię i Niderlandy do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niepełnym wdrożeniem unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy Komisja Europejska pozwała dziś do Trybunału Sprawiedliwości Austrię, Belgię i Niderlandy w związku z niepełnym wdrożeniem przez nie do prawa krajowego czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, wnosząc jednocześnie o […]

02-07-2020: Promocja europejskich utworów audiowizualnych

KE podejmuje kolejne kroki w celu promowania europejskich utworów audiowizualnych i ochrony widzów Komisja Europejska przyjęła wytyczne, które pomogą państwom członkowskim we wdrożeniu znowelizowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Wytyczne stanowią praktyczne narzędzie zapewniające ochronę europejskich utworów w przekazie medialnym, a co za tym idzie wspierające różnorodność kulturową i poszerzające wybór dla odbiorców europejskich. Pozwalają […]

02-07-2020: Cel 500 mld euro na inwestycje osiągnięty przed terminem

Plan inwestycyjny dla Europy: cel 500 mld euro na inwestycje osiągnięty przed terminem W ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) od lipca 2015 r. zmobilizowano środki w wysokości 514 mld euro na dodatkowe inwestycje w całej UE. Zakładany cel został więc zrealizowany na pół roku przed zakończeniem inicjatywy. EFIS, czyli finansowy filar planu […]

01-07-2020: Pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia

KE inicjuje program wspierania zatrudnienia ludzi młodych: pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia Komisja Europejska podejmuje działania, aby dać młodym ludziom wszelkie możliwe szanse rozwijania ich pełnego potencjału, aby mogli uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości naszego kontynentu oraz w zielonej i cyfrowej transformacji. Pandemia koronawirusa uwypukliła problem, jakim dla młodych ludzi często jest niełatwy start na […]

30-06-2020: KE rozszerza tymczasowe ramy pomocy państwa

Pomoc państwa: Komisja rozszerza tymczasowe ramy pomocy państwa, aby wspierać mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i startupy oraz aby pobudzić inwestycje prywatne Komisja Europejska przyjęła trzecią nowelizację przyjętych 19 marca 2020 r. tymczasowych ram pomocy państwa, rozszerzając ich zakres, aby wspierać gospodarkę w związku z pandemią koronawirusa. Tymczasowe ramy po raz pierwszy zmieniono 3 kwietnia 2020 r., […]

Konkurs grantowy na prowadzenie Punktów Europe Direct

Komisja Europejska za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu wybrania partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT w latach 2021–2025. Partnerzy otrzymają dotację na działalność jako punkty EUROPE DIRECT, która umożliwi prowadzenie szeregu działań informacyjnych dotyczących UE i służących zaangażowaniu obywateli. Termin składania wniosków: 15.10.2020 r. do godziny 17:00 CET Punkty EUROPE DIRECT stale […]

26-06-2020: Konsultacje społeczne w sprawie definicji rynku

Konkurencja: Komisja konsultuje się z zainteresowanymi stronami na temat obwieszczenia w sprawie definicji rynku Komisja Europejska opublikowała dzisiaj konsultacje społeczne dotyczące obwieszczenia w sprawie definicji rynku stosowanej w unijnym prawie konkurencji. Otwarty kwestionariusz pomoże w dokonaniu przez Komisję oceny obwieszczenia i zbadaniu, czy wymaga ono aktualizacji. Zainteresowane strony mogą przedstawić swoje opinie i odpowiedzieć na […]

26-06-2020: Redukcja emisji zanieczyszczeń na rok 2030 zagrożona

Zanieczyszczenie powietrza: większości państw członkowskich UE nie uda się zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza i jego skutków dla zdrowia do 2030 r. Z oceny pierwszych programów działań państw członkowskich w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń powietrza wynika, że wdrażanie nowych europejskich przepisów dotyczących czystego powietrza wymaga poprawy. Państwa członkowskie muszą znacznie zintensyfikować działania we wszystkich sektorach w celu zapewnienia obywatelom […]

25-06-2020: Unia Europejska podpisuje umowę lotniczą z Republiką Korei

Unia Europejska i Republika Korei podpisały dzisiaj horyzontalną umowę lotniczą. Na mocy tej umowy każda linia lotnicza z UE może latać do Republiki Korei z każdego państwa członkowskiego UE, które zawarło dwustronną umowę o komunikacji lotniczej z Republiką Korei. Takie umowy z Republiką Korei zawarły 22 państwa członkowskie. Tradycyjnie na podstawie dwustronnych umów o komunikacji lotniczej […]

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna