Strona główna


Witamy na stronie Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct – Olsztyn

W związku z zagrożeniem koronawirusem od poniedziałku 16 marca 2020 r. konsultanci Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn są dostępni tylko mailowo. Na wszelkie zapytania postaramy się odpowiadać najszybciej jak to możliwe.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn, działający przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, jest punktem informacyjnym wchodzącym w skład sieci Europe Direct Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Nasze usługi kierujemy do mieszkańców powiatów: olsztyńskiego, ostródzkiego, elbląskiego, szczycieńskiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, braniewskiego, nidzickiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego i mrągowskiego.  Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością.

26-11-2020: Rozległe konsekwencje weta budżetu Unii Europejskiej – List do Obywateli Unii Europejskiej

Od ponad 16 lat obywatele Polski są jednocześnie obywatelami Unii Europejskiej. W ostatnich dniach polski rząd zagroził zawetowaniem nowych Wieloletnich Ram Finansowych (tzw. wieloletniego budżetu Unii Europejskiej) oraz Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19, argumentując to uzależnieniem sposobu przydzielania środków z budżetu Unii Europejskiej od przestrzegania zasady praworządności. W wielu gminach na terenie Polski środki unijne […]

26-11-2020: Zielony Ład – europejska odpowiedź na nowe czasy

dr Marek Prawda Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Przeciwdziałanie zmianom klimatu od lat stanowi centralny punkt agendy Unii Europejskiej. Kryzys związany z pandemią tylko utwierdził Brukselę o słuszności obranego kierunku. Dramatyczna sytuacja gospodarcza stała się impulsem do zwiększenia wysiłków na rzecz budowania Europejskiego Zielonego Ładu – projektu wykraczającego daleko poza obszar środowiskowo­‑klimatyczny, stanowiącego de facto […]

23-11-2020: Lepsza jakość powietrza w Europie

Wyraźna poprawa jakości powietrza w Europie w ciągu ostatnich dziesięciu lat, mniejsza liczba zgonów związanych z zanieczyszczeniem Lepsza jakość powietrza doprowadziła w ostatnim dziesięcioleciu do znacznego zmniejszenia liczby przedwczesnych zgonów w Europie. Najnowsze oficjalne dane Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pokazują jednak, że prawie wszyscy Europejczycy nadal cierpią z powodu zanieczyszczenia powietrza, co prowadzi do około […]

17-11-2020: 14 mld euro w ramach SURE dla dziewięciu państw

Komisja Europejska wypłaciła dziewięciu krajom UE 14 mld euro w ramach drugiej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich z instrumentu SURE. W ramach dzisiejszych wypłat Chorwacja otrzymała 510 mln euro, Cypr – 250 mln euro, Grecja – 2 mld euro, Włochy – dodatkowe 6,5 mld euro, Łotwa – 120 mln euro, Litwa – 300 mln […]

22-10-2020: Polska: czołowi posłowie do PE przeciwko faktycznemu zakazowi aborcji

Oświadczenie przewodniczących parlamentarnych komisji ds. Praw Kobiet oraz Wolności Obywatelskich w sprawie dzisiejszego orzeczenia o niekonstytucyjności aborcji z powodu wad płodu. • Nieobiektywne orzeczenie popycha kobiety do nielegalnej aborcji, co wiąże się z ogromnym ryzykiem dla zdrowia. • Prawo do fizycznego samostanowienia musi być zapisane w prawie europejskim. • Orzeczenie wskazujące na stan państwa prawa […]

22-10-2020: Nagroda im. Sacharowa 2020 przyznana opozycji demokratycznej na Białorusi

Nagroda im. Sacharowa 2020 przyznana opozycji demokratycznej na Białorusi     Demokratyczna opozycja na Białorusi otrzymała nagrodę im. Sacharowa 2020 za wolność myśli. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli ogłosił laureatów na posiedzeniu plenarnym w Brukseli w czwartek w południe, w następstwie wcześniejszej decyzji Konferencji Przewodniczących (przewodniczący i przywódcy grup politycznych). „Pozwolę sobie pogratulować przedstawicielom białoruskiej […]

21-10-2020: PE: Policja ma być odpowiedzialna za użycie przemocy

Przemoc policyjna jest nie do przyjęcia i powinna być zawsze przedmiotem dochodzenia, konieczna jest też przejrzystość i kontrola egzekwowania prawa.   Podczas wtorkowej debaty, z komisarz Johansson i niemiecką prezydencją, kilku posłów poruszyło sprawę Józefa Chovanca, obywatela Słowacji, który zmarł w areszcie policyjnym na lotnisku Charleroi w lutym 2018 roku. Wezwali oni władze belgijskie do […]

21-10-2020: Unia musi wyznaczyć normy regulowania platform internetowych, twierdzą posłowie

• Przestrzeganie przyszłych przepisów unijnych przez usługodawców zagranicznych • Skuteczniejsza ochrona konsumentów przed nielegalnymi, podrabianymi i niebezpiecznymi produktami • Surowsze warunki stosowania ukierunkowanej reklamy i większa kontrola treści internetowych dostępnych dla użytkowników • Przepisy szczegółowe dotyczące dużych platform internetowych utrudniających dostęp do rynku internetowego Parlament domaga się przyszłościowych przepisów dotyczących usług cyfrowych, m.in. platform i […]

20-10-2020: 77% Europejczyków nalega na powiązanie funduszy UE z poszanowaniem zasad państwa prawa

Większość obywateli UE popiera zwiększenie budżetu UE w celu przezwyciężenia pandemii. Priorytetem jest zdrowie publiczne, po którym następuje ożywienie gospodarcze i zmiana klimatu. W nowym badaniu zleconym przez Parlament Europejski i przeprowadzonym na początku października 2020 roku, prawie ośmiu na dziesięciu jego uczestników (77%) w UE popiera koncepcję, zgodnie z którą Unia powinna przekazywać środki […]

19-10-2020: Sankcje i prawa człowieka: na drodze do europejskich ram pozwalających na walkę z naruszeniami praw człowieka na całym świecie

Jak zapowiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen w orędziu o stanie Unii, Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przedstawili wspólny wniosek w sprawie rozporządzenia Rady dotyczącego wdrażania środków ograniczających (sankcji) w przypadku poważnych naruszeń praw człowieka na całym świecie. Wspólny wniosek w sprawie rozporządzenia Rady jest jednym z aktów prawnych wymaganych […]

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna