Strona główna


Witamy na stronie Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct – Olsztyn

W związku z zagrożeniem koronawirusem od poniedziałku 16 marca 2020 r. konsultanci Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn są dostępni tylko mailowo. Na wszelkie zapytania postaramy się odpowiadać najszybciej jak to możliwe.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn, działający przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, jest punktem informacyjnym wchodzącym w skład sieci Europe Direct Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Nasze usługi kierujemy do mieszkańców powiatów: olsztyńskiego, ostródzkiego, elbląskiego, szczycieńskiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, braniewskiego, nidzickiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego i mrągowskiego.  Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością.

23-12-2020: KE zatwierdza polski program wsparcia mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy państwa o budżecie ok. 2,9 mld euro (13 mld złotych), mający wesprzeć mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w niektórych sektorach dotkniętych pandemią koronawirusa. Dotyczy to m.in. sektora handlu detalicznego, sektora hotelarskiego, rekreacyjnego i transportowego. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa. Wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe […]

18-12-2020: PE: UE-WIELKA BRYTANIA: Posłowie nadal za porozumieniem, ale popierają przygotowania na jego brak

Parlament ma nadzieję na porozumienie o przyszłych stosunkach między UE a Wielką Brytanią, ale potrzebuje czasu na jego analizę, podkreślili posłowie podczas piątkowej debaty. Podczas debaty z wiceprzewodniczącym Komisji Marošem Šefčovičem i głównym negocjatorem UE Michelem Barnierem prawie wszyscy mówcy podkreślali, że Parlament chce podpisać umowę z Wielką Brytanią, ale nie kosztem zagrożenia integralności jednolitego […]

18-12-2020: Porozumienie w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności („Instrument”). Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to kluczowy instrument Next Generation EU, planu, który ma sprawić, by UE wyszła z obecnego kryzysu jeszcze silniejsza. Udostępni on 672,5 mld euro w formie […]

18-12-2020: Zalecenia dot. krajowych planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej

Komisja opublikowała dziś komunikat i zalecenia dla każdego państwa członkowskiego, aby wspomóc te państwa w sporządzaniu ich planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Zalecenia są częścią dialogu między Komisją a państwami członkowskimi prowadzonego w celu wsparcia ich we wdrażaniu WPR od 2023 r. oraz zapewnienia, aby ich plany strategiczne WPR przyczyniały się w […]

17-12-2020: PE: Posłowie chcą, aby mechanizm ochrony praworządności zaczął działać od 1 stycznia

W rezolucji podsumowującej środową debatę nad pakietem WRF, posłowie kwestionują deklarację ze szczytu UE dotyczącą zawieszenia mechanizmu praworządności do czasu potwierdzenia przez ETS. • Oświadczenia polityczne Rady Europejskiej w sprawie mechanizmu praworządności są „zbędne”, ponieważ nie są prawnie wiążące. • Pakiet obejmujący długoterminowy budżet UE, ożywienie gospodarcze i uwarunkowania dotyczące praworządności ma „historyczne znaczenie”. • […]

17-12-2020: Ocena oddziaływania na środowisko: Komisja przyjmuje uzasadnioną opinię w sprawie wniesionej przez Czechy przeciwko Polsce

Komisja przyjęła dziś uzasadnioną opinię w ramach postępowania wszczętego przez Czechy przeciwko Polsce na mocy art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Czechy twierdzą, że Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej poprzez pewne działania podjęte w ramach procedury przedłużenia do 2026 r. koncesji na wydobycie dla kopalni węgla brunatnego w Turowie. W przypadku sporu między dwoma […]

17-12-2020: Polityka azylowa: większa solidarność państw członkowskich i fundusze dla krajów pierwszej linii

Plenary session  LIBE Polityka azylowa: większa solidarność państw członkowskich i fundusze dla krajów pierwszej linii   • Obecne przepisy nie zapewniają równego rozłożenia odpowiedzialności pomiędzy państwami członkowskimi • Kraje pierwszej linii są nieproporcjonalnie obciążone rejestracją i przyjmowaniem osób ubiegających się o azyl • Potrzeba więcej środków na organizację sprawnych i sprawiedliwych powrotów tych, którzy nie […]

17-12-2020: Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie

„Minority SafePack”: Parlament popiera propozycje na rzecz różnorodności w UE     • Konieczność przeciwdziałania językowemu i kulturowemu ubożeniu • Wsparcie UE dla różnorodności, języków mniejszości i wielojęzyczności • Nacisk na edukację, kulturę, służbę publiczną, fundusze unijne i wsparcie państwowe Posłowie wezwali w czwartek Komisję do podjęcia działań w sprawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, której celem […]

17-12-2020: Instytucje UE uzgadniają priorytety na nadchodzące lata

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli i kanclerz Angela Merkel w imieniu prezydencji Rady podpisali dzisiaj wspólną deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych na 2021 r. W deklaracji potwierdzono zobowiązanie trzech instytucji do szybkiego przyjęcia wniosków ustawodawczych niezbędnych do przeprowadzenia odbudowy UE po pandemii COVID-19, korzystając jednocześnie z możliwości, jakie stwarza podwójna […]

17-12-2020: OLAF pomaga w zwalczaniu nadużyć finansowych

Parlament Europejski przyjął dziś nowe przepisy, które wzmacniają rolę Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i torują drogę do sprawnej współpracy z nową Prokuraturą Europejską (EPPO). Zgodnie z oczekiwaniami Prokuratura Europejska rozpocznie działalność na początku 2021 r. W zmienionym rozporządzeniu nr 883/2013 (tzw. rozporządzeniu w sprawie OLAF) określono, w jaki sposób OLAF będzie współpracować […]

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna