09-12-2020: Porozumienie w sprawie unijnych funduszy regionalnych i spójności na lata 2021-2027

  • Co najmniej 30% funduszy regionalnych zarezerwowanych na walkę ze zmianami klimatycznymi
  • Wsparcie dostosowane do potrzeb regionów peryferyjnych, wysp i obszarów wyludnionych
  • Większy nacisk na zrównoważony rozwój w miastach

We wtorek osiągnięto tymczasowe porozumienie w sprawie funduszy regionalnych i spójności, których zadaniem jest poprawa gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności Unii Europejskiej.

Tymczasowe porozumienie osiągnięte przez negocjatorów Parlamentu i Rady Unii Europejskiej zakłada przeznaczenie znacznej kwoty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — będącego największym unijnym funduszem publicznym — na inteligentny rozwój i zieloną gospodarkę.

Państwa członkowskie będą mogły zadecydować, czy chcą wywiązywać się z minimalnych założeń dotyczących środków na poziomie krajowym czy regionalnym. Będą obowiązywały następujące wartości progowe:

Kraje/ regiony: Minimalny procent środków do wykorzystania na „Smarter Europe” Minimalny procent środków do wykorzystania na „Greener Europe”
Kraje grupy 1 / regiony lepiej rozwinięte (DNB równy lub powyżej 100% unijnej średniej)              –              30%
Kraje grupy 2 / regiony w okresie przejściowym (DNB pomiędzy 75% a 100% unijnej średniej)           40%              30%
Kraje grupy 3 / regiony słabiej rozwinięte (DNB poniżej 75% unijnej średniej)           25%               30%

Fundusz Spójności (FS) w dalszym ciągu będzie wspierał w największej mierze infrastrukturę ochrony środowiska i transportu.

Unijne fundusze regionalne nie będą mogły być przeznaczone na m.in.: likwidację lub budowę elektrowni jądrowych, działalność związaną z wyrobami tytoniowymi, infrastrukturę portów lotniczych (z wyjątkiem regionów peryferyjnych), inwestycje w paliwa kopalne.

Wyjątek będą stanowić projekty, w których stare systemy ogrzewania węglem zostaną zastąpione ogrzewaniem na gaz ziemny; projekty modernizacji infrastruktury gazowej, tak aby możliwe było korzystanie z gazów odnawialnych i niskoemisyjnych; zamówienia publiczne na ekologicznie czyste pojazdy. Na takie inwestycje może zostać przeznaczonych maksymalnie od 0,2 do 1,55% (w tych wartościach progowych nie są uwzględnione inwestycje w ekologicznie pojazdy) środków z funduszu regionalnego i spójności dla danego państwa, zgodnie z kryteriami dochodu narodowego brutto oraz stopnia uzależnienia od paliw kopalnych. Ponadto projekty inwestycji w gaz ziemny muszą zostać zatwierdzone najpóźniej do 31 grudnia 2025  roku, żeby zakwalifikować się do finansowania.

Pozostałe kluczowe środki ujęte w porozumieniu

– Większe wsparcie dla miast: co najmniej 8% środków z EFRR na poziomie krajowym zarezerwowanych na rozwój i powołanie Europejskiej inicjatywy miejskiej

– Wsparcie dostosowane do potrzeb regionów peryferyjnych, wysp i obszarów wyludnionych

– Przestrzeganie celów ochrony środowiska, klimatu i bioróżnorodności, jak również założeń gospodarki o obiegu zamkniętym

– Większy nacisk na badania i innowacyjność, w tym na stworzenie „Międzyregionalnego Instrumentu Inwestycji w Innowacje”

Cytat

Andrea Cozzolino (S&D, Włochy), sprawozdawca: „Po roku pracy w wyjątkowych warunkach doszliśmy do bardzo korzystnego porozumienia z Radą w sprawie EFRR/FS. Pozwoli ono na wsparcie — we wszystkich regionach europejskich — zatrudnienia, opieki społecznej, rozwoju ekonomicznego, a przede wszystkim zrównoważonego rozwoju w latach 2021-2027, objętych rozporządzeniem. Poczynając od turystyki a na mieszkalnictwie socjalnym kończąc, to ambitny plan, który daje wielkie możliwości państwom członkowskim i pozwoli im zmierzyć się z istotnymi wyzwaniami o wymiarze międzynarodowym: pandemią, kryzysem migracyjnym, zmianami klimatycznymi. Nigdy wcześniej polityka spójności UE nie miała porównywalnych narzędzi do walki z nierównościami i upewnienia się, że nikt nie pozostanie w tyle”.

Kolejne kroki

Parlament i Rada UE muszą teraz zatwierdzić treść porozumienia.

Kontekst

Rozporządzenie o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (wcześniej dwa osobne rozporządzenia) określa cele szczegółowe i zakres pomocy w ramach obu funduszy, włączając w to także działania niekwalifikowane, w latach 2021-2027. Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) zakładają na wsparcie regionów budżet 242,9 miliardów euro w ciągu kolejnych siedmiu lat.

W ramach przyszłego Rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów [ENG] określonych zostało pięć celów polityki: (1) bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa; (2) bardziej zielone i niskoemisyjne przejście do gospodarki bezemisyjnej i odporna na zmiany Europa; (3) lepiej połączona Europa; (4) bardziej socjalna i inkluzywna Europa; (5) Europa bliższa obywatelom.

Więcej informacji:

Procedura (EN)

Informacja prasowa po głosowaniu plenarnym (27.03.2019) (EN)

Sprawozdawca Andrea Cozzolino (S&D, Włochy)

Komisja Rozwoju Regionalnego

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna