11-02-2021: PE: Posłowie rozszerzają środki pomocowe COVID-19 na sektor transportu

Złagodzone przepisy dotyczące przydziału czasu na start i lądowanie
Zapobieganie wykonywaniu pustych lotów
Ważność niektórych dokumentów i certyfikatów, jak prawo jazdy lub kontrola techniczna zostanie przedłużona
Wspierając sektor transportu podczas pandemii, posłowie poparli zmiany przepisów dotyczących dystrybucji przydziałów czasu na start lub lądowanie i terminów ważności niektórych certyfikatów.
Parlament tymczasowo zawiesił, w marcu 2020, zasadę „wykorzystaj albo tracisz”, aby powstrzymać linie lotnicze przed wykorzystywaniem zaplanowanych przydziałów czasu na start i lądowanie tylko po to, by zachować je w kolejnym sezonie. Zwolnienie to wygasa 27 marca 2021 roku.

Aby zapewnić większą przejrzystość sposobu wykorzystania przydziałów czasu na start lub lądowanie w przyszłości, jako że według najnowszych prognoz Eurocontrol ruch lotniczy ma być o połowę mniejszy niż w zeszłym roku, Parlament przedstawił plan powrotu do normalnego stosowania zasady „wykorzystuj albo tracisz”.

Teraz, gdy zasady wykorzystania slotów zostały zaktualizowane (zatwierdzone dzisiaj przy 683 głosach za, 3 przeciw, 4 wstrzymujących się), linie lotnicze będą musiały wykorzystać co najmniej 50% planowanych przydziałów czasu na starty i lądowania w sezonie letnim i zimowym 2021 roku (zamiast 80% wymaganych przed pandemią), tak aby mogły one zachować je w kolejnych sezonach. Ponadto Komisja Europejska może w przyszłości rozszerzyć nowe zasady na inne sezony i dostosować minimalny poziom wykorzystania do przedziału od 30% do 70%. Pozwoli jej to na szybkie reagowanie na zmieniające się natężenie ruchu lotniczego w czasie pandemii.

„W rekordowym czasie udało nam się zaktualizować skomplikowane, ale niezwykle strategiczne zasady dla sektora lotniczego, który najbardziej ucierpiał w wyniku pandemii. Udało nam się znaleźć równowagę między wprowadzeniem konkurencji na rynku przydziałów czasu na start lub lądowanie a koniecznością ochrony poszkodowanego sektora ” – powiedział sprawozdawca Dominique Riquet (Renew, FR).

Ważność dokumentów i certyfikatów

Przy 647 głosach za, 24 przeciw, 19 wstrzymujących się, Parlament przedłużył również przepisy dotyczące ważności niektórych zaświadczeń, licencji, kontroli okresowych i szkoleń, które są zwykle wymagane w sektorze transportu na mocy 15 różnych przepisów UE.

Biorąc pod uwagę obowiązujące obecnie surowe wymogi sanitarne, utrudnione jest odnawianie prawa jazdy, sprawdzanie przydatności samochodu do ruchu drogowego lub dokonanie przeglądu bezpieczeństwa kontenerów. Nowe przepisy umożliwiają zachowanie ważności tych dokumentów przez kolejne dziesięć miesięcy, jeżeli ich ważność wygasła między 1 września 2020 r. a 30 czerwca 2021 r. Rządy państw UE mogą zrezygnować z przedłużania ważności dokumentów lub odraczania kontroli. Jednak, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku, muszą one akceptować przedłużone certyfikaty z innych państw członkowskich.

Kolejne kroki

Parlament i Rada konsultowały się nieformalnie przed głosowaniem. Teraz, gdy posłowie dali zielone światło, Rada musi zatwierdzić przepisy, aby mogły one wejść w życie po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym UE

 

Więcej informacji
Przyjęte teksty (11.02.2021)
Ścieżka proceduralna: przydziały czasu na start i lądowanie
Ścieżka proceduralna: ważność certyfikatów
<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna