14-11-2019: PARLAMENT EUROPEJSKI – Posłowie potępiają kryminalizację edukacji seksualnej w Polsce

Parlament wzywa do odrzucenia ustawy
Brak odpowiedniej edukacji seksualnej wystawia młodych ludzi na ryzyko
Posłowie wzywają do zwiększenia funduszy dla organizacji społecznych zajmujących się edukacją seksualną
W rezolucji poddanej pod głosowanie w czwartek, posłowie wyrażają głębokie zaniepokojenie projektem polskich przepisów, grożących nauczycielom edukacji seksualnej więzieniem.
W tekście przyjętym 471 głosami do 128, przy 57 wstrzymujących się od głosu, posłowie krytykują projekt zmian w ustawie, które mają na celu uczynić przestępstwem edukację seksualną nieletnich w Polsce. Inicjatywa zmiany polskiej ustawy o przeciwdziałaniu pedofilii zagraża osobom zapewniającym edukację seksualną nieletnim pozbawieniem wolności do trzech lat, zaproponowano również podwyższenie tej kary do lat pięciu.

 

Parlament Europejski potępia zmiany, które spowodują dezinformację ludzi młodych oraz stygmatyzację i wykluczenie seksualności z programu edukacji. Posłowie wzywają polski sejm do nie przyjmowania zmian, którym towarzyszyły również niedawne próby ograniczania praw reprodukcyjnych w Polsce, w tym prawa do aborcji.

 

Chrońmy młodych ludzi przed nadużyciami poprzez lepszą edukację

 

W rezolucji zachęca się wszystkie państwa UE do zapewnienia wyczerpującej i odpowiedniej do wieku edukacji seksualnej w szkołach. Posłowie podkreślają, że brak informacji o seksie i seksualności zagraża bezpieczeństwu i dobrostanowi młodych ludzi oraz czyni ich bardziej podatnymi na wykorzystywanie seksualne, nadużycia i przemoc, w tym molestowanie w Internecie.

 

Uczenie młodych ludzi o równości płci, wyrażaniu zgody oraz wzajemnym szacunku może być pomocne w zwalczaniu stereotypów związanych z płcią, homofobii, transfobii oraz przemocy na tle seksualnym.

 

Uznając istotną rolę społeczeństwa obywatelskiego w zapewnianiu edukacji seksualnej, posłowie wzywają do odpowiedniego finansowania organizacji społecznych na szczeblu UE, w ramach programu „Prawa i wartości” na lata 2021-2027 lub innych projektów pilotażowych UE. Posłowie zwrócili się także do Rady o wzięcie pod uwagę niniejszego projektu ustawy podczas dyskusji na temat Artykułu 7 (1).

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna