14-12-2020: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie programu „Cyfrowa Europa” o wartości 7,5 mld euro

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie programu „Cyfrowa Europa” o wartości 7,5 mld euro

Komisja z zadowoleniem przyjęła dzisiaj porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi w sprawie pierwszego programu UE, którego celem jest przyspieszenie ożywienia gospodarczego i pobudzanie transformacji cyfrowej w Europie. Negocjacje trójstronne zostały zakończone, w oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie tekstów prawnych przez Parlament Europejski i Radę.

Program „Cyfrowa Europa” o wartości 7,5 mld euro (w cenach bieżących) jest częścią następnego długoterminowego budżetu UE, który obejmuje lata 2021–2027. Zapewni on finansowanie projektów w pięciu kluczowych obszarach: obliczenia superkomputerowe, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz szerokie wykorzystywanie technologii cyfrowych w całej gospodarce i przez wszystkie grupy społeczne.

Program został dopracowany, aby wypełnić lukę między badaniami nad technologiami cyfrowymi a ich wdrażaniem oraz wprowadzić wyniki badań na rynek – z korzyścią dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestycje w ramach programu „Cyfrowa Europa” wspierają dwa cele Unii: transformację ekologiczną i cyfrową oraz wzmacniają odporność Unii otwartą strategiczną autonomię.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager powiedziała: Program ten jest jednym z kluczowych narzędzi, aby zagwarantować, że sektory cyfrowe służą stymulowaniu odbudowy gospodarki. Porozumienie pokazuje, że wszyscy razem pracują nad kształtowaniem i wspieraniem cyfrowej transformacji europejskiego społeczeństwa i gospodarki.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: Pandemia uwypukliła konieczność inwestowania w nasze zdolności cyfrowe, od superkomputerów po cyberbezpieczeństwo. Program „Cyfrowa Europa” pomoże europejskim przedsiębiorstwom, zwłaszcza mniejszym, wdrażać zaawansowane technologie, rozwijać się i korzystać z szerokich możliwości, jakie daje transformacja cyfrowa. Pomoże obywatelom podwyższać umiejętności cyfrowe. Ma to zasadnicze znaczenie dla realizacji dwojakiej transformacji: cyfrowej i zielonej oraz dla promowania naszej suwerenności technologicznej i wzmocnienia naszych strategicznych zdolności cyfrowych.

Dalsze kroki

W następnej kolejności Parlament Europejski i Rada zatwierdzą osiągnięte dziś wstępne porozumienie polityczne. Następnie Rada zakończy prace nad swoim stanowiskiem w pierwszym czytaniu. Jeżeli Parlament zgodzi się na stanowisko Rady w pierwszym czytaniu, akt ten zostanie przyjęty, co umożliwi rozpoczęcie realizacji programu w 2021 r. wraz z wejściem w życie nowych wieloletnich ram finansowych.

Kontekst

Program „Cyfrowa Europa” będzie uzupełnieniem innych programów UE, takich jak „Horyzont Europa”, unijny program w zakresie badań naukowych i innowacji, w sprawie którego w zeszłym tygodniu osiągnięto porozumienie polityczne, a także instrument „Łącząc Europę” dotyczący infrastruktury cyfrowej.

Komisja opublikowała projekty wytycznych dla „Cyfrowej Europy”, które będą kształtować programy prac i zaproszenia do składania wniosków na pierwsze dwa lata programu (2021–2022).

10 listopada 2020 r. Parlament Europejski, państwa członkowskie UE zebrane w Radzie oraz Komisja osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie następnego długoterminowego budżetu UE oraz instrumentu NextGenerationEU. Kolejnym krokiem jest pilne przyjęcie pakietu dotyczącego wieloletnich ram finansowych wraz z ratyfikacją decyzji w sprawie zasobów własnych.

Długoterminowy budżet UE, po jego przyjęciu, w połączeniu z inicjatywą Next Generation EU – która jest instrumentem tymczasowym służącym stymulowaniu odbudowy Europy – będą stanowić największy w historii pakiet środków stymulacyjnych, jaki kiedykolwiek finansowano z budżetu UE. Wynosząca łącznie kwota 1,8 bln euro (w cenach z 2018 r.) posłuży odbudowie Europy po pandemii koronawirusa. Będzie to Europa bardziej ekologiczna, cyfrowa i odporna.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat programu „Cyfrowa Europa”

Zestawienie informacji

Technologie cyfrowe w długoterminowym budżecie UE

Wieloletni budżet UE na lata 2021–2027 i Next Generation EU

Plan odbudowy

Horyzont Europa

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie programu „Cyfrowa Europa” Pobierz (46.612 kB – PDF)

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna