15-07-2020: Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej w oczach niemieckiej prezydencji

W środę po południu posłowie komisji ds. rolnictwa Parlamentu Europejskiego omówili priorytety niemieckiej prezydencji e UE z federalną minister do spraw żywności i rolnictwa Julią Klöckner.
Minister powiedziała, że do prorytetów niemieckiej prezydencji należy wypracowanie postanowień tymczasowych na lata 2021-2022, umożliwiających przejście od dotychczasowych przepisów Wspólnej Polityki Rolnej do nowych, jeszcze nie wynegocjowanych, oraz wypracowanie do października stanowiska negocjacyjnego Rady w sprawie rteformy WPR.

Prezydencja skupi się również na dobrostanie zwierząt, cyfryzacji i ograniczeniu marnotrawienia żywności. Również bioróżnorodność, leśnictwo oraz strategia „z pola na stół” znajdą się w centrum uwagi niemieckiej prezydencji.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego przestrzegli Radę przed próbami samodzielnego decydowania o losach wspólnej Polityki Rolnej i zwrócili uwagę na konieczność zastosowania procedury legislacyjnej uwzględniającej stanowisko Parlamentu. Wielu mówców postulowało wprowadzenie dwuletniego okresu przejściowego, a także apelowało o przyjazną dla rolników strategię „z pola na stół”. Część posłów zwróciła uwagę na szkodliwe skutki umów handlowych UE i wezwała do bardziej sprawiedliwego podziału dopłat w ramach i pomiędzy państwami członkowskimi.

Całość debaty można zobaczyć tutaj.

 

Więcej informacji:
Nagranie obrad komisji
Nagranie konfrencji prasowej poprzedzającej obrady
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna