27-07-2020: Łączenie przedsiębiorstw: Komisja zwraca się do Polski o ocenę utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa przez Discovery i Polsat

Komisja Europejska zwróciła się do polskiego organu ochrony konkurencji o dokonanie oceny proponowanego utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa przez Discovery Communications Europe Limited („Discovery”) z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, należącej do Discovery, Inc. („Discovery Group”) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Cyfrowy Polsat S.A. („Polsat”) z siedzibą w Polsce.

Wspomniane wspólne przedsiębiorstwo będzie świadczyć usługę over-the-top („OTT”) w Polsce. Nowa usługa połączy w sobie nielinearne treści Discovery i Polsatu, jak również ich kanały linearne w Polsce. Discovery Group jest przedsiębiorstwem medialnym, które produkuje kanały telewizyjne i dostarcza treści telewizyjne za pośrednictwem wielu platform dystrybucyjnych. Polsat produkuje kanały telewizyjne, działa jako operator satelitarnej platformy cyfrowej typu pay-TV oraz dostarcza usługi telekomunikacyjne. Polski organ poprosił Komisję o przekazanie mu do oceny proponowanej koncentracji. Uważa, że transakcja ta może w istotny sposób wpływać na konkurencję na rynkach produkcji i licencjonowania treści audiowizualnych, hurtowej dostawy kanałów telewizyjnych, detalicznej dostawy usług telewizyjnych oraz sprzedaży offline i online przestrzeni reklamowej w Polsce, które to usługi spełniają wszelkie cechy odrębnych rynków. Dowody zebrane przez Komisję potwierdziły, że spełnione zostały warunki odesłania sprawy do właściwych organów państwa członkowskiego, o których mowa w art. 9 rozporządzenia UE w sprawie koncentracji przedsiębiorstw, i że polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest najlepiej umocowany do oceny skutków transakcji w Polsce. Komisja zdecydowała zatem o odesłaniu sprawy do Polski. Organy polskie rozpatrzą sprawę na podstawie prawa krajowego.

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna