2009-11-27: KE aktualizuje czarną listę linii lotniczych

Komisja Europejska opublikowała dziś dwunastą aktualizację wspólnotowej listy linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w Unii Europejskiej. Lista poszerzyła się o przewoźników z trzech kolejnych krajów, w przypadku których czynności kontrolne wykazały uchybienia w zakresie bezpieczeństwa.

Dzięki podniesieniu poziomu bezpieczeństwa do zadowalającego poziomu dla trzech przewoźników aktualizacja listy oznacza uchylenie zakazu, a w przypadku jednego przewoźnika warunkowe zezwolenie na wznowienie działalności.

„Kiedy w grę wchodzi bezpieczeństwo lotnictwa, nie możemy sobie pozwolić na żadne kompromisy. Obywatele mają prawo latać bezpiecznie w Europie i na całym świecie,” powiedział wiceprzewodniczący Komisji Antonio Tajani. „Naszym celem nie jest tylko stworzenie listy linii lotniczych, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa. Jesteśmy gotowi udzielić tym krajom pomocy w zakresie zwiększenia ich zdolności technicznych i administracyjnych, które posłużą im do zapewnienia bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Zacieśnimy współpracę z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, aby zapewnić lepszą koordynację naszych działań i udzielać pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Nie możemy jednak zaakceptować sytuacji, w której linie lotnicze oferują przeloty i nie spełniają międzynarodowych standardów bezpieczeństwa. Stanowi to zagrożenie dla wszystkich, którzy nieświadomie mogą się znaleźć w samolocie niespełniającym standardów bezpieczeństwa. Z tego względu lista jest niezbędna.”

Nowa lista zastępuje poprzednią i jest już dostępna na stronach internetowych Komisji.

Zasady umieszczania przewoźników na liście linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywana przewozów działają w dwójnasób:
a) Lista służy jako środek zapobiegawczy zwiększający bezpieczeństwo lotnictwa. Dobrze ilustrują to liczne sytuacje, w których Wspólnota skutecznie zapobiegła potencjalnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa na długo przed koniecznością odwołania się do ostatecznego kroku, jakim jest nałożenie ograniczeń.
b) Listę wykorzystuje się również w celu podjęcia ostatecznego środka, jakim jest nałożenie ograniczeń lub zakazu wykonywania przelotów w europejskiej przestrzeni powietrznej w sytuacji, kiedy kwestie bezpieczeństwa pozostają nierozwiązane. Środki te stanowią silną motywację do likwidowania niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa.

W bieżącej aktualizacji z listy usunięto trzech przewoźników z Ukrainy: Ukraine Cargo Airways i Volare utraciły certyfikaty przewoźnika lotniczego, a po otrzymaniu stosownych informacji od władz ukraińskich z listy usunięto również przewoźnika Motor Sich. Ukrainian Mediterranean Airlines zezwolono na wznowienie działalności przy użyciu jednego samolotu. Decyzje te są efektem udanej wizyty na Ukrainie przedstawicieli Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz dwóch państw członkowskich. Celem wizyty była ocena postępów osiągniętych przez poszczególnych przewoźników.

Dostrzeżono również wysiłki organów nadzorujących lotnictwo cywilne w Angoli oraz angolskiego przewoźnika lotniczego TAAG Angola Airlines na rzecz stopniowego rozwiązywania wszelkich niedociągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Linie TAAG otrzymały więc pozwolenie na zwiększenie liczby samolotów eksploatowanych na trasach do Portugalii.

W bieżącej liście podkreślono również stały dialog prowadzony z niektórymi państwami dotyczący bezpieczeństwa działających na ich terytorium przewoźników lotniczych. Odnotowano postępy i zacieśnienie współpracy z Albanią, Angolą, Egiptem, Federacją Rosyjską, Ukrainą, Kazachstanem i Kirgistanem. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego zwróciła się również o przeprowadzenie kilku inspekcji w celu oceny sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa w odniesieniu do organów i przewoźników w Albanii, Egipcie, Kirgistanie i Jemenie.

Równocześnie listę poszerzono o wszystkich przewoźników zarejestrowanych w Dżibuti, Demokratycznej Republice Konga oraz Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej ze względu na uchybienia w zakresie bezpieczeństwa zidentyfikowane w systemach nadzoru stosowanych przez urzędy lotnictwa w tych krajach.

Wszyscy przewoźnicy figurujący w bieżącej aktualizacji listy oraz w aktualizacjach poprzednich nadal podlegają priorytetowym kontrolom na ziemi w portach lotniczych Wspólnoty w celu zapewnienia stałego przestrzegania przez nich międzynarodowych norm bezpieczeństwa.

Na dzień dzisiejszy na liście Wspólnoty znajduje się pięciu pojedynczych przewoźników, którym całkowicie zakazano działalności w Unii Europejskiej – Air Koryo z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Air West z Sudanu, Ariana Afghan Airlines z Afganistanu, Siem Reap Airways International z Kambodży oraz Silverback Cargo Freighters z Rwandy. Zakazowi podlegają również wszyscy przewoźnicy (w sumie 228 przedsiębiorstw) z 15 następujących krajów: Angola (z wyjątkiem jednego przewoźnika, którego działalność ograniczona jest określonymi warunkami), Benin, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Gwinea Równikowa, Gabon (z wyjątkiem trzech przewoźników, których działalność ograniczona jest określonymi warunkami), Republika Kirgiska, Liberia, Republika Konga, Sierra Leone, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Suazi i Zambia. Działalność kolejnych ośmiu przewoźników podlega ograniczeniom i warunkom. Są to TAAG Angola Airlines, Air Astana z Kazachstanu, Gabon Airlines, Afrijet i SN2AG z Gabonu, Air Bangladesh, Air Service Comores oraz Ukrainian Mediterranean Airlines z Ukrainy.
 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna