2009-11-12: Manifest kreatywności i innowacji w Europie

Jednym z głównych produktów Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 jest „Manifest kreatywności i innowacji w Europie”. Dokument jest wynikiem współpracy Ambasadorów Roku – ważnych osobowości w dziedzinie kultury, nauki, gospodarki, edukacji i projektowania w Europie. Ze swoimi „siedmioma przykazaniami” Manifest pomoże ukształtować strategię UE na rzecz promowania kreatywności i innowacji w najbliższym dziesięcioleciu. Dziś w południe, podczas ceremonii w sali prasowej Komisji, Ambasadorowie wręczą Manifest przewodniczącemu Komisji Jose Manuelowi Barroso.

Przewodniczący Komisji Jose Manuel Barroso powiedział: „Twórcy i innowatorzy, niezależnie od dziedziny ich działalności, dzielą wizję przyszłości i sposobu uczynienia jej lepszą od przeszłości. Europa potrzebuje takiej wizji bardziej niż kiedykolwiek, gdyż staramy się przewodzić międzynarodowym staraniom mającym na celu wyjście z kryzysu i radzenie sobie ze zmianą klimatu. Pragnę zatem gorąco podziękować Ambasadorom za ich „Manifest kreatywności i innowacji w Europie” i chciałbym zaznaczyć, że dołożę wszelkich starań, aby ich wizja została włączona do nowej strategii Komisji dla UE 2020.”

W jaki sposób Europa może znaleźć się na czele nowego, zglobalizowanego, wysoce konkurencyjnego i opartego na wiedzy świata XXI wieku? Jak lepiej wykorzystać potencjał kreatywności i innowacyjności Europy w edukacji, badaniach, kulturze, projektowaniu, biznesie oraz w miejscu pracy? Jak polityka publiczna na poziomie europejskim i narodowym może sprzyjać kreatywności i innowacyjności w tych dziedzinach?

Nad pytaniami tymi zastanawiali się czołowi przedstawiciele różnych środowisk, piastując funkcję Ambasadora Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009. Wynikiem ich wspólnej pracy jest Manifest kreatywności i innowacji w Europie. Siedem priorytetów i siedem kierunków działania, które określono w Manifeście, stanowi istotny wkład w przyspieszenie zmian. Manifest pomoże ukształtować europejską wizję roli kreatywności i innowacji i wzmocni strategię Unii na dekadę 2010-2020.

Niżej wymienieni Ambasadorowie potwierdzili swoją obecność na ceremonii wręczenia.

· Jean-Philippe Courtois (FR), prezes Microsoft International;

· Jordi Savall (ES), muzyk i profesor

· Christine van Broeckhoven (BE), profesor, naukowiec zajmujący się neurologią molekularną

· Damini Kumar (IE), projektant i wynalazca

· Blanka Říhová (CZ), profesor, mikrobiolog

· Leonel Moura (PT), artysta konceptualny

· Dominique Langevin (FR), profesor, fizyk

· Edward de Bono (MT), autor i międzynarodowy wykładowca w dziedzinie kreatywności i myślenia lateralnego

· Ernő Rubik (HU), profesor, architekt, projektant

Manifest zostanie przedstawiony przez Ambasadorów przewodniczącemu Barroso podczas konferencji prasowej, która odbędzie się dziś o godz. 12.00 w sali prasowej w Berlaymont. Po konferencji będzie możliwość przeprowadzenia wywiadu z Marošem Šefčovičem, europejskim komisarzem ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży, oraz z Ambasadorami Roku Europejskiego.

Celem obchodów Roku jest promowanie postaw twórczych i innowacyjnych w różnych obszarach działalności ludzkiej oraz przyczynianie się do lepszego przygotowania Unii Europejskiej na nadchodzące wyzwania zglobalizowanego świata.

Oficjalna strona Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji:
http://www.create2009.europa.eu

Pełna treść komunikatu:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1702&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna