2009-11-07: Polacy o Murze Berlińskim

Zdaniem przeważającej większości Polaków upadek muru berlińskiego przyczynił się do zjednoczenia Europy. Polacy w większości są jednak przekonani, że to raczej przemiany demokratyczne w Polsce miały wypływ na upadek muru berlińskiego, niż odwrotnie. Zdecydowana większość z nas wie, co oddzielał od siebie mur berliński, ale znacznie rzadziej potrafimy prawidłowo wskazać daty wybudowania i zburzenia muru. To wyniki sondażu zamówionego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Więcej informacji na: www.ec.europa.eu/polska 
 

Polacy w większości (68%) przekonani są, że to raczej przemiany demokratyczne w Polsce miały wypływ na upadek muru berlińskiego, niż odwrotnie.

W 1989 roku upadek muru berlińskiego wzbudzał w Polakach przede wszystkim radość (27%) i nadzieję (22%). 21% badanych deklaruje, że był im obojętny.

Upadek muru berlińskiego miał znaczenie przede wszystkim dla Niemiec – tak uważa 70 proc. badanych. Ponad połowa respondentów (56%) jest zdania, że to wydarzenie było bardzo ważne dla Europy, a 38%, że bardzo ważne dla Polski.

Jeśli za moment powstania muru przyjąć rok 1961, to jedynie 8% badanych wskazuje właściwy przedział czasowy – 1956-1965. Prawidłową datę jego upadku (9 listopada 1989 r.), spośród wymienionych w pytaniu, umie wskazać tylko 27% ankietowanych.

Polacy w zdecydowanej większości uważają za symboliczne dla przemian lat 1980-1989 w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenia, które miały miejsce w Polsce: powstanie Solidarności (51%) oraz obrady Okrągłego Stołu i wybory 4 czerwca (29%). Zburzenie muru berlińskiego jest najczęściej wymienianym (13%) spośród wydarzeń zagranicznych.

Zdaniem przeważającej większości Polaków upadek muru berlińskiego przyczynił się do zjednoczenia Europy (79%), przyspieszył przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej (82%) oraz oznaczał koniec zimnej wojny i podziału Europy na dwa bloki ideologiczne (69%).

Przekonanie, że upadek muru berlińskiego miał swój udział w zjednoczeniu Europy, rośnie wraz z wiekiem badanych. Pogląd ten podziela 65% 18-24-latków, 73% 25-34-latków, 82% 35-44-latków, 82% 45-54-latków, 86% 55-64-latków oraz 85% badanych w wieku 65 i więcej lat.

Im wyższe wykształcenie, tym częstsze wśród respondentów przekonanie, że upadek muru berlińskiego miał wpływ na zjednoczenie Europy. Uważa tak 67% osób z wykształceniem podstawowym, 80% z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 79% z wykształceniem średnim i 88% z wyższym.

82% respondentów uważa, że upadek muru berlińskiego przyspieszył przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. Z opinią tą nie zgadza się 13% Polaków, zaś 5% nie ma na ten temat zdania.

Częściej pozytywny wpływ zburzenia muru berlińskiego na przemiany demokratyczne dostrzegają osoby z wykształceniem średnim (87%) i wyższym (88%) niż badani z wykształceniem podstawowym (67%).

Z drugiej strony według 73% badanych znaczenie zburzenia muru berlińskiego dla przemian w Europie Środkowo-Wschodniej było raczej symboliczne niż rzeczywiste, według 47% przemiany te i zjednoczenie Niemiec nastąpiłyby nawet bez upadku muru, a według 45% miało ono istotny wpływ jedynie na sytuację w Niemczech.

Wśród Polaków nieznacznie przeważa (52%) opinia, że obchody 20. rocznicy obalenia muru berlińskiego powinny być świętem tylko Niemiec. Jeśli nie, to raczej całej Europy (33%) niż tylko Europy Środkowo-Wschodniej (12%).

Cały raport dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej w Polsce:
www.ec.europa.eu/polska

Źródło:Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna