2009-11-12: Rozpoczynają się konsultacje społeczne dot. inicjatywy obywatelskiej wprowadzonej Traktatem lizbońskim

Komisja Europejska rozpoczyna szerokie konsultacje społeczne, aby ułatwić dopracowanie praktycznych szczegółów inicjatywy obywatelskiej przewidzianej w traktacie lizbońskim. Dzięki tej inicjatywie obywatele w liczbie miliona będą mogli zwracać się do Komisji o przedstawienie wniosku w określonej dziedzinie polityki.

„Udział obywateli w procesie podejmowania decyzji jest niezbędny dla demokracji”, powiedziała Margot Wallström, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za stosunki instytucjonalne i strategię komunikacji społecznej. „Dzięki traktatowi lizbońskiemu społeczeństwo uzyska środek wyrażania swych opinii i będzie mogło wywierać bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki w UE.”

Wprowadzona traktatem lizbońskim inicjatywa obywatelska umożliwia milionowi obywateli posiadających obywatelstwo znacznej liczby państw członkowskich bezpośrednie zwrócenie się do Komisji o przedstawienie inicjatywy w interesującym ich zakresie w sprawach podlegających kompetencjom UE.

W opublikowanej dzisiaj zielonej księdze przedstawiono praktyczne pytania dotyczące możliwie najlepszego funkcjonowania inicjatywy w praktyce. Pytania te dotyczą kwestii takich jak: liczba krajów, z których muszą pochodzić obywatele, sposób sprawdzania autentyczności podpisów, forma, jaką powinna przybrać petycja, terminy itd.

Wszelkie uwagi będą mile widziane, a można je przedstawiać, odpowiadając na pytania postawione w zielonej księdze, dostępnej we wszystkich 23 językach urzędowych na stronie internetowej: 
 

http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_pl.htm

Termin udzielania odpowiedzi upływa z końcem stycznia 2010 r. Po jego upływie Komisja Europejska wystąpi do Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów z wnioskiem o przyjęcie rozporządzenia.

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

 

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna