2009-11-20: Unia Europejska ma prezydenta!

Przywódcy państw UE wybrali premiera Belgii na pierwszego stałego przewodniczącego Rady Europejskiej, tzw. prezydenta UE. Szefową unijnej dyplomacji zostanie obecna unijna komisarz ds. handlu Catherine Ashton z Wielkiej Brytanii.

W wyniku pełnych napięcia negocjacji na historycznym szczycie Rady Europejskiej przywódcy krajów UE jednomyślnie wybrali premiera Belgii Hermana Van Rompuy oraz unijną komisarz Catherine Ashton.

„Myślę, że trudno byłoby dokonać trafniejszego wyboru na te dwa ważne stanowiska w UE”, powiedział, składając gratulacje, przewodniczący Komisji Barroso.

62-letni chrześcijański demokrata Van Rompuy z wykształcenia jest ekonomistą, a na czele rządu belgijskiego stoi zaledwie od roku. Wielu uważa, że to właśnie on przywrócił stabilność w Belgii, po okresie napięć pomiędzy francuskojęzycznymi Walonami oraz niderlandzkojęzycznymi Flamandami.

„Sam nie ubiegałem się o ten wysoki urząd. Jednak dziś obejmuję go z przekonaniem”, powiedział.

W porozumieniu z Komisją Europejką Rada nominowała 53-letnią Catherine Ashton na stanowisko wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Catherine Ashton, członek brytyjskiej Izby Lordów, zostanie również wiceprzewodniczącą nowej Komisji Europejskiej, której skład poznamy niedługo.

Dwa nowe stanowiska zostały ustanowione na mocy niedawno zatwierdzonego traktatu lizbońskiego, który ma na celu wzmocnić pozycję UE na arenie międzynarodowej i usprawnić proces podejmowania decyzji.

Stały przewodniczący Rady Europejskiej jest wybierany na okres dwóch i pół roku. Ten nowy urząd zastępuje system rotacyjnego przewodnictwa w Radzie, zgodnie z którym jedno z państw członkowskich przewodniczyło najważniejszym spotkaniom UE przez sześć miesięcy.

Van Rompuy będzie m.in. przewodniczył ważnym spotkaniom Rady oraz reprezentował UE na arenie międzynarodowej. Będzie on również reprezentował Radę w relacjach z innymi instytucjami UE.

Catherine Ashton będzie mogła proponować działania w zakresie polityki obronnej i bezpieczeństwa. Zostanie jej również powierzone zadanie ustanowienia sieci dyplomatów z całego świata, którzy będą ją wspierać w pełnieniu nowych obowiązków.

Powiedziała, że nominacja na tak ważne stanowisko (którą jeszcze musi zatwierdzić Parlament) była dla niej zaskoczeniem. „Jestem zaszczycona, że poproszono mnie o pełnienie tej ważnej roli.

Dołożę wszelkich starań, by wartości UE były reprezentowane na całym świecie.”

Urząd wysokiego przedstawiciela stanowi połączenie dwóch dotychczasowych stanowisk: wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz komisarza ds. stosunków zewnętrznych.

Van Rompuy i Ashton przejmą nowe obowiązki 1 grudnia wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego.

 

Konferencja prasowa Rady Europejskiej: najwyższe stanowiska UE obsadzone lang en - 2009-11-20: Unia Europejska ma prezydenta!lang fr - 2009-11-20: Unia Europejska ma prezydenta!

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna