Unia Europejska


19-02-2021: Ochrona danych: Komisja Europejska rozpoczyna procedurę dotyczącą przepływu danych osobowych do Wielkiej Brytanii

Komisja wszczęła dziś procedurę w sprawie przyjęcia dwóch decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa, jednej z nich na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a drugiej na podstawie dyrektywy o ochronie danych w sprawach karnych. Publikacja projektów decyzji stanowi początek procesu zmierzającego do ich przyjęcia. W ramach tego procesu […]

18-02-2021: Hałas: Komisja Europejska postanawia pozwać POLSKĘ przed Trybunał Sprawiedliwości UE w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej hałasu

Hałas: Komisja Europejska postanawia pozwać POLSKĘ przed Trybunał Sprawiedliwości UE w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej hałasu. Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niedopełnieniem przez nią zobowiązań wynikających z dyrektywy dotyczącej hałasu (2002/49/WE). Europejski Zielony Ład wytycza dla UE ambitny cel zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, co przynosi korzyści pod względem […]

18-02-2021: Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w lutym

Przegląd według dziedzin polityki Przyjmując jak zwykle pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa Unii. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa Unii dla dobra obywateli i przedsiębiorstw. W […]

18-02-2021: Komisja zmierza w kierunku otwartej, zrównoważonej i asertywnej polityki handlowej Unii

Komisja Europejska przedstawiła dziś strategię handlową na nadchodzące lata. Odzwierciedla ona koncepcję otwartej strategicznej autonomii i opiera się z jednej strony na gotowości Unii do wspierania ożywienia gospodarczego przez forsowanie transformacji ekologicznej i cyfrowej. Drugim jej filarem jest ponowne skoncentrowanie się na wzmacnianiu multilateralizmu i na reformie zasad światowego handlu, tak aby były one sprawiedliwe […]

17-02-2021: Koronawirus: Komisja zatwierdza drugą umowę z Moderną w celu zapewnienia dodatkowych 300 mln dawek szczepionki

Komisja Europejska zatwierdziła dziś drugą umowę z firmą farmaceutyczną Moderna, w której przewidziano dodatkowy zakup 300 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE (150 mln w 2021 r. oraz opcja zakupu dodatkowych 150 mln w 2022 r.). Nowa umowa przewiduje również możliwość przekazywania szczepionek w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub […]

17-02-2021: Koronawirus: Europa gotowa na zagrożenie wariantami wirusa

Komisja proponuje dziś szybkie działania przygotowujące Europę na coraz większe zagrożenie w związku z wariantami koronawirusa. Europejski plan gotowości do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19 „Inkubator HERA” będzie polegał na współpracy naukowców, firm biotechnologicznych, producentów i organów publicznych w UE i na całym świecie. Zadaniem inkubatora będzie wykrywanie nowych wariantów, tworzenie zachęt do opracowywania nowych i odpowiednio […]

15-02-2021: Zrównoważone Miasto w Minecraft

Zbadanie domu zbudowanego w całości z trwałych materiałów, udanie się na wysypisko śmieci, aby dowiedzieć się, co dzieje się z materiałami nienadającymi się do recyklingu i kilka innych zadań znaleźć można w nowej wersji Minecraft. Nowa mapa Minecrafta, nazywana „Zrównoważonym Miastem”, jest dostępna do bezpłatnego pobrania w sklepie Minecraft, a także została dodana do edukacyjnego […]

11-02-2021: PE: Posłowie rozszerzają środki pomocowe COVID-19 na sektor transportu

• Złagodzone przepisy dotyczące przydziału czasu na start i lądowanie • Zapobieganie wykonywaniu pustych lotów • Ważność niektórych dokumentów i certyfikatów, jak prawo jazdy lub kontrola techniczna zostanie przedłużona Wspierając sektor transportu podczas pandemii, posłowie poparli zmiany przepisów dotyczących dystrybucji przydziałów czasu na start lub lądowanie i terminów ważności niektórych certyfikatów. Parlament tymczasowo zawiesił, w […]

11-02-2021: Prognoza gospodarcza z zimy 2021 r.: Ciężka zima, ale widać światło na końcu tunelu

Europa nadal jest sparaliżowana pandemią koronawirusa. Ponowny wzrost liczby zakażeń oraz pojawienie się nowych, bardziej zakaźnych szczepów koronawirusa zmusiły wiele państw członkowskich do ponownego wprowadzenia lub zaostrzenia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się pandemii. Jednocześnie rozpoczęcie programów szczepień w całej UE daje podstawę do ostrożnego optymizmu. Wzrost gospodarczy przyspieszy w miarę znoszenia obostrzeń W prognozie gospodarczej z zimy […]

11-02-2021: PE: Posłowie za wstrzymaniem uruchomienia białoruskiej elektrowni atomowej w Ostrowcu

Posłowie wyrażają poważne obawy co do bezpieczeństwa elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi i domagają się wstrzymania jej komercyjnej eksploatacji. • Obawy związane z częstymi zatrzymaniami awaryjnymi i awariami • Elektrownia atomowa znajduje się w pobliżu państw bałtyckich • Białoruś musi przestrzegać międzynarodowych standardów w zakresie energetyki jądrowej W rezolucji przyjętej 642 głosami do 29, […]

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna