Unia Europejska


2009-01-23: Rośnie innowacyjność w Europie

Opublikowana wczoraj europejska tablica wyników innowacyjności za rok 2008 wskazuje, że UE poczyniła znaczne postępy w zakresie innowacyjności. Względne różnice w dziedzinie innowacyjności w stosunku do Stanów Zjednoczonych i Japonii zostały zmniejszone, w szczególności dzięki znacznym postępom w wielu państwach członkowskich, takich jak Cypr, Rumunia i Bułgaria. W całej UE osiągnięto szczególny postęp w dziedzinie zasobów ludzkich i dostępności środków finansowych na innowacje. Innowacyjne inwestycje dokonywane przez przedsiębiorstwa są jednak wciąż względnie słabe, zwłaszcza w porównaniu do Stanów Zjednoczonych i Japonii.

2009-01-22: Decyzje Komisji Europejskiej dotyczące funduszy solidarności i zarządzania migracją

Komisja Europejska podjęła decyzje w sprawie uruchomienia trzech Funduszy dla Polski. Są to: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich 2007-2013, Fundusz Granic Zewnętrznych 2007-2013 oraz Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów.

2009-01-28: Komisja przeznaczy 5 mld EUR w infrastrukturę energetyczną i szerokopasmowe łącza internetowe w latach 2009-2011

Komisja przedstawiła dzisiaj wnioski dotyczące inwestycji w najważniejsze projekty infrastruktury energetycznej i szerokopasmowe łącza internetowe. Wnioski te przedstawiono w ramach realizowanego obecnie planu naprawczego UE, zatwierdzonego przez Radę Europejską w grudniu 2008 r.

2009-01-20: EUROBAROMETR 70

Eurobarometr Standard jest badaniem realizowanym dwa razy w roku na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej we wszystkich krajach UE, a także w Turcji, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i na terytorium Cypru Północnego.

2009-01-19: Prognozy śródokresowe KE na lata 2009–10: spowolnienie narasta, ale wzrost gospodarczy powróci przed końcem 2009 r.

Zgodnie z najnowszymi prognozami wzrost PKB w Unii Europejskiej spadnie w roku 2009 o 1,8%, a w roku 2010 nieznacznie wzrośnie do 0,5%. Jest to efekt skutków, jakie wywierają na gospodarkę głęboki kryzys finansowy, następujące po nim globalne spowolnienie, którego dowodem jest wyraźny spadek obrotów handlowych i produkcji przemysłowej na całym świecie, oraz – w niektórych krajach – korekta na rynku nieruchomości.

2009-01-16: Komisja proponuje dodatkowe środki mające wspomóc sektor przetworów mlecznych

Mając na względzie ostatni spadek cen mleka i przetworów mlecznych komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel obiecała dzisiaj wprowadzenie nowych środków mających na celu wsparcie rynku. W przyszłym tygodniu Komisja ponownie wprowadzi refundacje wywozowe za masło, ser, oraz pełne i odtłuszczone mleko w proszku.

2009-01-14: Ponad 3 miliony nazw zarejestrowanych pod domeną .eu

11 stycznia br. obywatel niemiecki zarejestrował trzymilionową nazwę domeny .eu. Stało się to dwa i pół roku po powstaniu domeny i potwierdza jej sukces jako domeny najwyższego poziomu. Jest to czwarta pod względem popularności domena w Europie i dziewiąta na całym świecie.

2009-01-01: Słowacy z euro

Słowacy wraz z Nowym Rokiem powitali także euro. Oznacza to, że do strefy euro należy już 16 krajów UE. Po 16-dniowym okresie przejściowym, kiedy w użyciu będą obie waluty, korona słowacka zniknie z portfeli i kas sklepowych. 1 stycznia – to symboliczna data, gdyż mija właśnie 10 lat od wprowadzenia euro w 11 państwach UE, choć kraje te zachowały swoje dotychczasowe banknoty i monety do początków roku 2002.

2009-01-01: Czechy rozpoczynają przewodnictwo w Unii Europejskiej

Czechy jako pierwszy kraj byłego bloku sowieckiego rozpoczynają 1 stycznia półroczne przewodnictwo w UE. Trzy wymieniane przez czeski rząd priorytety przewodnictwa to tzw. 3xE (ekonomia, energia i Europa na świecie).

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna