Konkurs „Gazetka szkolna o Unii Europejskiej”

9 maja – Dzień Europy zbliża się wielkimi krokami. A co Wy wiecie o Unii Europejskiej? Ile państw wchodzi w jej skład? Jakie są jej symbole? Czym się zajmuje? Czy jest obecna w Waszym codziennym życiu? A może w życiu Waszej szkoły? Gdzie zwrócić się z pytaniami o UE?

Gazetka szkolna o UE e1618576202840 - Konkurs "Gazetka szkolna o Unii Europejskiej"

Redakcje szkolnych gazetek – przygotujcie numer specjalny Waszej gazetki, który dotyczyć będzie Unii Europejskiej i weźcie udział w naszym konkursie „Gazetka szkolna o Unii Europejskiej”.

Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z miast: Olsztyn i Elbląg oraz z powiatów:  bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego, braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego.

Konkurs trwa od 15.04.2021 r. do 07.05.2021 r.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie numeru/numeru specjalnego gazetki szkolnej, który będzie dotyczył szeroko pojętej Unii Europejskiej – jej historii, działalności, symboli, państw członkowskich, korzyści wynikających z członkostwa Polski w UE, obecności Unii Europejskiej w życiu szkoły i indywidualnym uczniów, sieci informacyjnych Unii Europejskiej. W gazetce obowiązkowo znaleźć się musi informacja o sieci Europe Direct oraz Dniu Europy 9 maja.

Gazetki oceniane będą w dwóch kategoriach:

  1. szkoły podstawowe,
  2. szkoły ponadpodstawowe.

Wymagania techniczne:

  • minimalna objętość gazetki: 4 strony A4;
  • gazetki przygotowywane są w wersji elektronicznej w formacie pdf.

Informacje przydatne podczas przygotowywania gazetki znaleźć można m.in.:

Kapituła Konkursu wyłoni laureatów (zespoły redakcyjne) trzech pierwszych miejsc oraz zdecyduje o przyznaniu wyróżnień. Wyłonionym laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla szkół oraz członków zespołów redakcyjnych.

Regulamin Gazetka o UE

Karta zgłoszenia Gazetka o UE

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna