Strona główna


W dniach od 12 do 16 lipca 2021 r. nasze biuro będzie nieczynne.
Zapraszamy ponownie od 19 lipca 2021 r.

 

EuropeDirect Poziom OLG001 scaled - Strona główna

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że będziemy z Wami przez kolejne 5 lat!

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza po raz kolejny została wybrana do prowadzenia centrum informacji europejskiej EUROPE DIRECT Olsztyn.

Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzacie oraz współpracę trwającą od 2005 r.!

Co nas czeka w tym roku? M.in.:
– spotkania informacyjne nt. Europejskiego Zielonego Ładu,
– rajd rowerowy Pędź z Unią Europejską,
– Eko Challenge – konkurs na własnoręcznie wykonaną, z materiałów ekologicznych lub pochodzących z recyclingu, ozdobę do domu lub biżuterię,
– konkurs Ogród Europejski, w ramach którego uczniowie będą musieli przygotować krótki film o tym, jak dbać o środowisko i przeciwdziałać zmianom klimatycznym,
– spotkania z zakresu kodowania skierowane do uczniów,
– lekcje europejskie,
i wiele, wiele innych wydarzeń 😄

EUROPE DIRECT Olsztyn, działający przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, jest punktem informacyjnym wchodzącym w skład sieci Europe Direct Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Obszar naszego działania obejmuje miasta Elbląg i Olsztyn oraz powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki oraz szczycieński.

Zapraszamy 🇪🇺

W związku z zagrożeniem koronawirusem od poniedziałku 16 marca 2020 r. konsultanci EUROPE DIRECT Olsztyn są dostępni tylko mailowo. Na wszelkie zapytania postaramy się odpowiadać najszybciej jak to możliwe.

06-05-2021: Strategia KE na rzecz środków terapeutycznych przeciwko COVID-19

Ogłoszona dziś strategia Komisji Europejskiej na rzecz środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 stanowi uzupełnienie skutecznej strategii UE dotyczącej szczepionek. Ma ona wspierać rozwój i dostępność bardzo potrzebnych środków terapeutycznych przeciwko COVID-19, w tym środków niezbędnych do leczenia długiego COVID-19. Ogłoszona dziś strategia obejmuje pełny cykl życia leków: od badań, rozwoju i produkcji po zamówienia i wdrażanie. Strategia stanowi część […]

Quiz dot. Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu

Regulamin Quizu dot. Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu 1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Quiz dot. Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu. 2. Organizatorzy konkursu: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn. 3. Celem konkursu jest: − popularyzowanie wiedzy nt. Wspólnej Polityki Rolnej; − popularyzowanie […]

Konkurs „Gazetka szkolna o Unii Europejskiej”

9 maja – Dzień Europy zbliża się wielkimi krokami. A co Wy wiecie o Unii Europejskiej? Ile państw wchodzi w jej skład? Jakie są jej symbole? Czym się zajmuje? Czy jest obecna w Waszym codziennym życiu? A może w życiu Waszej szkoły? Gdzie zwrócić się z pytaniami o UE? Redakcje szkolnych gazetek – przygotujcie numer […]

26-03-2021: Komisja z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie Programu UE dla zdrowia

Komisja z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze wejście w życie Programu UE dla zdrowia. Zostało ono poprzedzone przyjęciem przez Radę 17 marca oraz głosowaniem w sprawie programu przez Parlament Europejski 9 marca. Jest to ostatni krok w kierunku udostępnienia 5,1 mld euro na wzmocnienie odporności systemów opieki zdrowotnej i promowanie innowacji w tym sektorze. Program UE dla zdrowia wniesie […]

25-03-2021: Zwiększenie zaufania do badań naukowych nad produktami spożywczymi: nowe przepisy sprzyjają większej przejrzystości i niezależności

27 marca 2021 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. Wniosek Komisji dotyczący tego rozporządzenia został przyjęty w 2019 r. w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Wejście w życie rozporządzenia nie tylko stanowi ważny krok naprzód w modernizacji polityki UE w zakresie bezpieczeństwa żywności, ale jest również doskonałym […]

24-03-2021: Komisja uruchamia ogólnodostępną platformę publikacji naukowych

Komisja Europejska uruchomiła dziś Open Research Europe – ogólnie dostępną platformę publikacji naukowych. Na platformie zamieszczane będą wyniki badań finansowanych w ramach programu „Horyzont Europa”, unijnego programu badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027, oraz poprzedniego programu „Horyzont 2020”. Open Research Europe zapewni każdemu, zarówno naukowcom, jak i innym zainteresowanym, bezpłatny dostęp do najnowszych odkryć naukowych. Platforma stanowi […]

24-03-2021: Komisja proponuje działania na rzecz przestrzegania praw dziecka i wspierania dzieci w potrzebie

Komisja przyjęła dziś pierwszą kompleksową strategię UE na rzecz praw dziecka, a także wniosek dotyczący zalecenia Rady ustanawiającego europejską gwarancję dla dzieci w celu promowania równych szans dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przygotowując obie inicjatywy, Komisja, we współpracy z czołowymi światowymi organizacjami praw dziecka, zgromadziła opinie ponad 10 tys. dzieci. Strategia UE: sześć obszarów tematycznych & proponowane […]

24-03-2021: Koronawirus: nowa procedura ułatwiająca i przyspieszająca zatwierdzanie szczepionek dostosowanych do nowych wariantów COVID-19

Działając w ramach Inkubatora HERA, nowego europejskiego planu do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19, Komisja przyspiesza dziś wydawanie zezwoleń na dostosowane szczepionki przeciwko COVID-19. Komisja wprowadzi zmiany w przepisach UE, które pozwolą przedsiębiorstwom skoncentrowanie się na gromadzeniu niezbędnych dowodów w odpowiednim czasie i umożliwią dopuszczanie do obrotu dostosowanych szczepionek na podstawie mniejszego zestawu dodatkowych danych przedkładanych […]

22-03-2021: Sprawozdanie potwierdza: SURE skutecznie chroni miejsca pracy i dochody

Komisja opublikowała pierwszą wstępną ocenę skuteczności SURE – instrumentu o wartości 100 mld euro, służącego ochronie miejsc pracy i dochodów przed skutkami pandemii COVID-19. Ze sprawozdania wynika, że instrument istotnie złagodził poważne społeczno-gospodarcze skutki kryzysu związanego z koronawirusem. Państwa członkowskie, które korzystają z SURE, doświadczają dzięki niemu znacznie mniejszego wzrostu bezrobocia w obecnym kryzysie niż […]

22-03-2021: Bezpieczne i odporne lasy: Komisja działa na rzecz zapobiegania pożarom lasów w Europie i na świecie

Dziś, w następstwie Międzynarodowego Dnia Lasów, Komisja opublikowała nowe wytyczne dotyczące zapobiegania pożarom lasów, aby umożliwić lepsze zrozumienie zapobiegania pożarom w oparciu o użytkowanie gruntów oraz skuteczne reagowanie na nie. Przeanalizowano w nich środki zapobiegawcze, jakie można wprowadzić w ramach zarządzania, planowania i gospodarki leśnej oraz opisano, w jaki sposób państwa członkowskie UE mogą uzyskać dostęp do […]

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna