Strona główna


EuropeDirect Poziom OLG001 scaled - Strona główna

Co nas czeka w tym roku? M.in.:

– spotkania informacyjne nt. Europejskiego Zielonego Ładu,
– rajd rowerowy Pędź z Unią Europejską,
– Eko Challenge – konkurs na własnoręcznie wykonaną, z materiałów ekologicznych lub pochodzących z recyclingu, ozdobę do domu lub biżuterię,
– konkurs Ogród Europejski, w ramach którego uczniowie będą musieli przygotować krótki film o tym, jak dbać o środowisko i przeciwdziałać zmianom klimatycznym,
– spotkania z zakresu kodowania skierowane do uczniów,
– lekcje europejskie,
i wiele, wiele innych wydarzeń 😄

EUROPE DIRECT Olsztyn, działający przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, jest punktem informacyjnym wchodzącym w skład sieci Europe Direct Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Obszar naszego działania obejmuje miasta Elbląg i Olsztyn oraz powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki oraz szczycieński.

Zapraszamy 🇪🇺

Konkurs „Kolędowanie w języku angielskim”

Zaśpiewajcie rodzinnie kolędę lub piosenkę świąteczną i pokażcie to całej Europie! EUROPE DIRECT Olsztyn zaprasza do udziału w międzyszkolnym konkursie „Kolędowanie w języku angielskim”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 grudnia 2021 r. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII ze szkół powiatu olsztyńskiego. Regulamin konkursu karta zgłoszenie i oświadczenie rodziców – doc karta zgłoszenie […]

06-05-2021: Strategia KE na rzecz środków terapeutycznych przeciwko COVID-19

Ogłoszona dziś strategia Komisji Europejskiej na rzecz środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 stanowi uzupełnienie skutecznej strategii UE dotyczącej szczepionek. Ma ona wspierać rozwój i dostępność bardzo potrzebnych środków terapeutycznych przeciwko COVID-19, w tym środków niezbędnych do leczenia długiego COVID-19. Ogłoszona dziś strategia obejmuje pełny cykl życia leków: od badań, rozwoju i produkcji po zamówienia i wdrażanie. Strategia stanowi część […]

Quiz dot. Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu

Regulamin Quizu dot. Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu 1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Quiz dot. Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu. 2. Organizatorzy konkursu: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn. 3. Celem konkursu jest: − popularyzowanie wiedzy nt. Wspólnej Polityki Rolnej; − popularyzowanie […]

Konkurs „Gazetka szkolna o Unii Europejskiej”

9 maja – Dzień Europy zbliża się wielkimi krokami. A co Wy wiecie o Unii Europejskiej? Ile państw wchodzi w jej skład? Jakie są jej symbole? Czym się zajmuje? Czy jest obecna w Waszym codziennym życiu? A może w życiu Waszej szkoły? Gdzie zwrócić się z pytaniami o UE? Redakcje szkolnych gazetek – przygotujcie numer […]

26-03-2021: Komisja z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie Programu UE dla zdrowia

Komisja z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze wejście w życie Programu UE dla zdrowia. Zostało ono poprzedzone przyjęciem przez Radę 17 marca oraz głosowaniem w sprawie programu przez Parlament Europejski 9 marca. Jest to ostatni krok w kierunku udostępnienia 5,1 mld euro na wzmocnienie odporności systemów opieki zdrowotnej i promowanie innowacji w tym sektorze. Program UE dla zdrowia wniesie […]

25-03-2021: Zwiększenie zaufania do badań naukowych nad produktami spożywczymi: nowe przepisy sprzyjają większej przejrzystości i niezależności

27 marca 2021 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. Wniosek Komisji dotyczący tego rozporządzenia został przyjęty w 2019 r. w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Wejście w życie rozporządzenia nie tylko stanowi ważny krok naprzód w modernizacji polityki UE w zakresie bezpieczeństwa żywności, ale jest również doskonałym […]

24-03-2021: Komisja uruchamia ogólnodostępną platformę publikacji naukowych

Komisja Europejska uruchomiła dziś Open Research Europe – ogólnie dostępną platformę publikacji naukowych. Na platformie zamieszczane będą wyniki badań finansowanych w ramach programu „Horyzont Europa”, unijnego programu badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027, oraz poprzedniego programu „Horyzont 2020”. Open Research Europe zapewni każdemu, zarówno naukowcom, jak i innym zainteresowanym, bezpłatny dostęp do najnowszych odkryć naukowych. Platforma stanowi […]

24-03-2021: Komisja proponuje działania na rzecz przestrzegania praw dziecka i wspierania dzieci w potrzebie

Komisja przyjęła dziś pierwszą kompleksową strategię UE na rzecz praw dziecka, a także wniosek dotyczący zalecenia Rady ustanawiającego europejską gwarancję dla dzieci w celu promowania równych szans dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przygotowując obie inicjatywy, Komisja, we współpracy z czołowymi światowymi organizacjami praw dziecka, zgromadziła opinie ponad 10 tys. dzieci. Strategia UE: sześć obszarów tematycznych & proponowane […]

24-03-2021: Koronawirus: nowa procedura ułatwiająca i przyspieszająca zatwierdzanie szczepionek dostosowanych do nowych wariantów COVID-19

Działając w ramach Inkubatora HERA, nowego europejskiego planu do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19, Komisja przyspiesza dziś wydawanie zezwoleń na dostosowane szczepionki przeciwko COVID-19. Komisja wprowadzi zmiany w przepisach UE, które pozwolą przedsiębiorstwom skoncentrowanie się na gromadzeniu niezbędnych dowodów w odpowiednim czasie i umożliwią dopuszczanie do obrotu dostosowanych szczepionek na podstawie mniejszego zestawu dodatkowych danych przedkładanych […]

22-03-2021: Sprawozdanie potwierdza: SURE skutecznie chroni miejsca pracy i dochody

Komisja opublikowała pierwszą wstępną ocenę skuteczności SURE – instrumentu o wartości 100 mld euro, służącego ochronie miejsc pracy i dochodów przed skutkami pandemii COVID-19. Ze sprawozdania wynika, że instrument istotnie złagodził poważne społeczno-gospodarcze skutki kryzysu związanego z koronawirusem. Państwa członkowskie, które korzystają z SURE, doświadczają dzięki niemu znacznie mniejszego wzrostu bezrobocia w obecnym kryzysie niż […]

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna