Publikacje


2021

Newsletter 4/2021

Newsletter 3/2021

Newsletter 2_2021

Newsletter 1/2021

2020

Newsletter 12/2020

Newsletter 11/2020

Newsletter 10/2020

Newsletter 9/2020

Newsletter 8/2020

Newsletter 7/2020

Newsletter 6/2020

Newsletter 5/2020

Newsletter 3/2020

Newsletter 2/2020

Newsletter 1/2020

2019

Newsletter 12/2019

Newsletter 11/2019

Newsletter 9-10/2019

Newsletter 8/2019

Newsletter 7/2019

Newsletter 6_2019

Newsletter 4-5_2019

Newsletter 3/2019

Newsletter 2/2019

Newsletter 1/2019

2018

Newsletter 11-12/2018

Newsletter 10/2018

Newsletter 9/2018

Newsletter 8/2018

Newsletter 6-7/2018

Newsletter 5/2018

Newsletter 4/2018

Newsletter 3/2018

Newsletter 2/2018

Newsletter 1/2018

 

Wiejski folklor dziecięcy Warmii i Mazur

Dziedzictwo na talerzu

Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy wydanie za 2016

Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy wydanie 2015

Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy wydanie 2014

Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy wydanie 2013

Unia Europejska nie tylko dla najmłodszych

Syriusz – maskotka UE – szablon do pokolorowania i wycięcia

 

EU Bookshop to księgarnia internetowa i zarazem biblioteka oraz archiwum publikacji wydawanych od 1952 r. Zawiera 100 tys. tytułów oraz 190 tys. odpowiadających im dokumentów w wersji elektronicznej (PDF-y, e booki, CD ROM-y, DVD itp.) w ponad 50 językach, włącznie z 24 językami urzędowymi UE.

Zamówienie publikacji w wersji drukowanej może się wiązać z minimalną opłatą. Publikacje w wersji PDF i e booki są bezpłatne.

Zdecydowana większość tytułów w serwisie EU Bookshop została opracowana przez instytucje UE, takie jak Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada UE, agencje UE i inne organy unijne. Niektóre publikacje wydawane są we współpracy z innymi podmiotami lub organizacjami międzynarodowymi. Inne zostały napisane przez autorów indywidualnych, których pracę aprobuje instytucja, w której są zatrudnieni.

Serwis EU Bookshop jest zarządzany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Urząd Publikacji jest wydawnictwem Unii Europejskiej. Urząd wydaje codziennie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w 23 językach urzędowych UE (lub w 24, w razie gdy wymagana jest również wersja irlandzka). Urząd Publikacji wydaje również wiele innych tytułów, w wersji papierowej bądź elektronicznej, na temat działalności i obszarów polityki Unii Europejskiej.

Ponadto Urząd Publikacji oferuje szereg usług on-line, polegających na bezpłatnym udostępnianiu informacji o prawie UE (EUR-Lex), publikacjach UE (EU Bookshop), o zamówieniach publicznych w UE (TED) oraz o badaniach naukowych i rozwoju w UE (CORDIS).

PUBLIKACJE

Czy wiesz, że… 10 praw, które przysługują obywatelom UE

Z obywatelstwem Unii Europejskiej łączy się wiele ważnych spraw – korzystamy z tego, że na naszym kontynencie panuje pokój, z faktu, że europejska gospodarka jest największa na świecie, i z możliwości swobodnego poruszania się, ale nie zawsze to doceniamy. Bycie obywatelem UE ma jednak także wpływ na małe sprawy, które decydują o jakości naszego życia każdego dnia. Mamy prawo odesłać wadliwy produkt zakupiony w internecie. Nie przepłacamy za roaming. Mamy prawo do odszkodowania, jeżeli nasz lot zostanie odwołany. To właśnie jest Europa w służbie obywateli. Pracujemy dla Was

Po pierwsze – konsumenci

Europejska polityka konsumencka to partnerstwo między UE, jej krajami członkowskimi i jej obywatelami. Opiera się ona na dwóch podstawowych zasadach określonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: na szczeblu UE należy realizować kompletny wachlarz działań służących ochronie zdrowia, bezpieczeństwa i interesów ekonomicznych konsumentów oraz wspierać realizację ich prawa do informacji i edukacji, wymogi ochrony konsumentów muszą być uwzględniane przy określaniu i wdrażaniu innych strategii i działań UE. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom

 

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna