Quiz dot. Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu

Regulamin Quizu dot. Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu
1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Quiz dot. Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu.
2. Organizatorzy konkursu: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn.
3. Celem konkursu jest:
− popularyzowanie wiedzy nt. Wspólnej Polityki Rolnej;
− popularyzowanie wiedzy nt. Europejskiego Zielonego Ładu.
4. Konkurs skierowany jest wszystkich zainteresowanych udziałem.
5. Zadaniem uczestników rozwiązanie quizu, który znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/bpH3hwURQjogMhAR7. Link będzie dostępny od godz. 00:01 w dniu 29 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59 w dniu 30 kwietnia 2021 r.
6. 30 uczestnikom, którzy jako pierwsi zdobędą najwyższy wynik przyznane zostaną upominki. Upominki zostaną wysłane pocztą.
7. Udział w quizie wymaga podania danych osobowych (imię i nazwisko) oraz adresu e-mail.
8. Zgłoszenie udziału w quizie oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym Regulaminie.
9. Kontakt w sprawie konkursu: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, tel: 89535-48-43, e-mail: europedirectolsztyn@europedirect-olsztyn.pl.
10. Regulamin Konkursu, oraz bieżące informacje związane z Konkursem, w tym również informacje o wynikach będą umieszczane na stronach Facebook Organizatorów: facebook.com/WMIROL, facebook.com/EDOlsztyn.
11. KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników konkursu
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza ul. Towarowa 1 10-416 Olsztyn.
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@wmirol.org.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: 89 534-05-67; lub pisemnie pod adres siedziby administratora.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Quizie dot. Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych, co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w Quizie dot. Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu.
4. Podane przez Panią/Pana w zgłoszeniu do udziału w Quizie dot. Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody
(art.6 ust.1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
8. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach i materiałach audiowizualnych z operacji mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do wycofania zgody. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie Pani/Pana danych, jednak nie będzie obowiązku zabrania i zniszczenia materiałów wykorzystanych i
rozpowszechnionych przed ich wycofaniem.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania przez Administratora dokumentacji dot. Quizu dot. Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna