Uwaga! Rodzinny konkurs plastyczny „Kartka na Wielkanoc”! Zapraszamy!

KARTKA NA WIELKANOC - Uwaga! Rodzinny konkurs plastyczny „Kartka na Wielkanoc”! Zapraszamy!

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct w Olecku i Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zapraszają do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym „Kartka na Wielkanoc”.

Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki wielkanocnej wraz z życzeniami świątecznymi:

  • kartka świąteczna w formacie A5;
  • technika wykonania pracy: dowolna
  • tematyka: zwyczaje i tradycje wielkanocne, motywy tradycyjne lub współczesne;
  • życzenia powinny być autorskie, wpisane w treści maila;
  • praca zbiorowa wykonana przez rodzinę.

Celem konkursu jest:

  • popularyzowanie wiedzy nt europejskiego dziedzictwa kulturowego;
  • promowanie europejskiego stylu życia;
  • wzbudzenie w uczestnikach kreatywności i wrażliwości artystycznej;
  • promocja Organizatorów.

Konkurs skierowany jest do rodzin. Jedna rodzina wykonuje jedną pracę. Każda rodzina może zgłosić tylko jedną pracę.

Prace zgłaszamy poprzez wysłanie ZDJĘCIA / ZDJĘĆ wykonanej kartki wielkanocnej w terminie do 29 marca 2021 r. na adres: europedirect-olsztyn@europedirect-olsztyn.pl, w tytule maila wpisując: Kartka na Wielkanoc. W treści maila powinny znaleźć się życzenia (prace bez życzeń zostaną odrzucone) oraz następujące dane: imiona i nazwisko / nazwiska uczestników, wiek dziecka / dzieci, adres i numer telefonu.

Ocenie podlegać będą: pomysłowość, oryginalność, estetyczne wykonanie, koncept, oryginalność, poprawność językowa.

Wyłonionym laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 2 kwietnia 2021 r. na stronach Facebook Organizatorów.

Nagrody dla laureatów zostaną wysłane pocztą.

Regulamin Kartka na Wielkanoc

<< powrót

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna