Strona główna


Witamy na stronie Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct – Olsztyn

W związku z zagrożeniem koronawirusem od poniedziałku 16 marca 2020 r. konsultanci Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn są dostępni tylko mailowo. Na wszelkie zapytania postaramy się odpowiadać najszybciej jak to możliwe.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn, działający przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, jest punktem informacyjnym wchodzącym w skład sieci Europe Direct Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Nasze usługi kierujemy do mieszkańców powiatów: olsztyńskiego, ostródzkiego, elbląskiego, szczycieńskiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, braniewskiego, nidzickiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego i mrągowskiego.  Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością.

23-07-2020: Konsultacje publiczne na temat projektu wytycznych w sprawie pomocy regionalnej

Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje publiczne, zwracając się do wszystkich zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag na temat projektu zmienionych wytycznych UE w sprawie regionalnej pomocy państwa (zwanych dalej „wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej”). Uwagi można zgłaszać do 30 września 2020 r. Wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła: Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej mają na celu wspieranie […]

23-07-2020: Koronawirus: Unijny humanitarny most powietrzny dla Jemenu

Z Liège w Belgii wyleciał samolot w ramach unijnego humanitarnego mostu powietrznego. Ładunek zawiera artykuły medyczne i inne niezbędne produkty, które zwiększą wsparcie humanitarne dla tego kraju. Łącznie Jemeńczykom najbardziej potrzebującym pomocy dostarczane jest ponad 220 ton artykułów pierwszej potrzeby. Można tego było łatwiej dokonać dzięki wspólnym wysiłkom Szwecji i UE. Ten unijny humanitarny most […]

22-07-2020: Przyszłe finansowanie i odbudowa UE

Debata poselska na temat konkluzji szczytu UE 17-21 lipca, z Przewodniczącym Rady Charlesem Michelem oraz Przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen, odbędzie się w czwartek od 9.30. Podsumowując nadzwyczajną debatę plenarną, która ma trwać od 9.30 do 12.30, posłowie przyjmą tego samego dnia rezolucję w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF), systemu zasobów własnych oraz planu […]

20-07-2020: UE rozpoczyna konsultacje w sprawie przyszłego podejścia do polityki wobec Arktyki

Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych wspólnie rozpoczęły konsultacje publiczne w sprawie przyszłego podejścia do polityki UE wobec Arktyki. Konsultacje te będą okazją do szerokiej refleksji na temat polityki UE wobec Arktyki w obliczu nowych wyzwań i nowych możliwości związanych z tym regionem, a także planów UE wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu. W ramach konsultacji UE […]

20-07-2020: Wytyczne dla sądów krajowych dotyczące ujawniania informacji poufnych

Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie ochrony informacji poufnych przez sądy krajowe w postępowaniach dotyczących egzekwowania unijnego prawa konkurencji na drodze prywatnoprawnej. Przyjęcie komunikatu poprzedziły konsultacje publiczne otwarte 29 lipca 2019 r., w których Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o uwagi na temat projektu komunikatu. W wyniku konsultacji Komisja otrzymała uwagi od różnych zainteresowanych stron, […]

16-07-2020: Koronawirus: KE apeluje o ochronę pracowników sezonowych

Komisja Europejska przedstawia dziś wytyczne w celu zapewnienia ochrony pracowników sezonowych w UE w kontekście pandemii koronawirusa. Wytyczne zawierają wskazówki dla organów krajowych, inspektoratów pracy i partnerów społecznych, aby zagwarantowali prawa, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników sezonowych oraz dopilnowali, by pracownicy ci byli świadomi swoich praw. Transgraniczni pracownicy sezonowi korzystają z szerokiego wachlarza praw, ale ze […]

16-07-2020: UE inwestuje ponad 2 mld euro w 140 kluczowych projektów transportowych

UE wspiera odbudowę gospodarki we wszystkich państwach członkowskich, przekazując 2,2 mld euro na 140 kluczowych projektów transportowych. Projekty te pomogą zbudować brakujące połączenia transportowe na całym kontynencie, wesprzeć zrównoważony transport i utworzyć miejsca pracy. Projekty otrzymają finansowanie za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę”, który jest unijnym programem dotacji na rzecz infrastruktury transportowej. Budżet ten przyczyni się do […]

15-07-2020: Koronawirus: Komisja zwiększa gotowość na wypadek występowania ognisk choroby

Komisja przedstawiła dziś natychmiastowe środki krótkoterminowe mające na celu zwiększenie gotowości UE w dziedzinie zdrowia na wypadek występowania ognisk COVID-19. Komisja od początku koordynowała wymianę informacji i zaleceń dotyczących transgranicznych działań i środków zdrowotnych. Ciągła czujność i szybkie reagowanie ze strony Komisji i państw członkowskich mają zasadnicze znaczenie, jeżeli chodzi o możliwość ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa i […]

15-07-2020: Uczciwe i proste opodatkowanie

Komisja Europejska przyjęła dziś ambitny nowy pakiet podatkowy, aby zapewnić, że polityka podatkowa UE będzie wspierać ożywienie gospodarcze i długoterminowy wzrost w Europie. Pakiet ten opiera się na dwóch filarach: na sprawiedliwości i na prostocie. Sprawiedliwe opodatkowanie pozostaje jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej jako środek ochrony dochodów publicznych, który w perspektywie krótkoterminowej będzie odgrywał […]

15-07-2020: Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej w oczach niemieckiej prezydencji

W środę po południu posłowie komisji ds. rolnictwa Parlamentu Europejskiego omówili priorytety niemieckiej prezydencji e UE z federalną minister do spraw żywności i rolnictwa Julią Klöckner. Minister powiedziała, że do prorytetów niemieckiej prezydencji należy wypracowanie postanowień tymczasowych na lata 2021-2022, umożliwiających przejście od dotychczasowych przepisów Wspólnej Polityki Rolnej do nowych, jeszcze nie wynegocjowanych, oraz wypracowanie […]

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna