Strona główna


Witamy na stronie Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct – Olsztyn

W związku z zagrożeniem koronawirusem od poniedziałku 16 marca 2020 r. konsultanci Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn są dostępni tylko mailowo. Na wszelkie zapytania postaramy się odpowiadać najszybciej jak to możliwe.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn, działający przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, jest punktem informacyjnym wchodzącym w skład sieci Europe Direct Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Nasze usługi kierujemy do mieszkańców powiatów: olsztyńskiego, ostródzkiego, elbląskiego, szczycieńskiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, braniewskiego, nidzickiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego i mrągowskiego.  Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością.

12-05/30-06-2020: Konsultacje publiczne: Przystosowanie się do zmiany klimatu – strategia UE

Pomimo działań na rzecz łagodzenia skutków zmiany klimatu mają one już poważne konsekwencje w Europie i na świecie. W związku z tym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja ogłasza nową strategię, która ma pomóc UE w dostosowaniu się do tych skutków. Strategia ma następujące cele: wspieranie inwestycji w ekologiczne rozwiązania uodparnianie gospodarki na zmianę klimat […]

31-03/23-06-2020: Konsultacje publiczne: Plan w zakresie celów klimatycznych na 2030 r.

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest sprawienie, by Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. W związku z tym Komisja zamierza zwiększyć cel UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 50 %, a nawet o 55 % w porównaniu z poziomami z 1990 r. Zmiana obecnego celu na 2030 […]

04-03/17-06-2020: Konsultacje publiczne: Europejski Pakt na rzecz Klimatu

Zielony ład to nowa strategia UE na rzecz walki ze zmianą klimatu, która ma sprawić, że gospodarka europejska stanie się zrównoważona, czystsza, bezpieczniejsza i zdrowsza. Niezbędne jest przy tym zaangażowanie całego społeczeństwa, aby zaszczepić nową kulturę świadomości i zainicjować konkretne wspólne działania. Sposobem na promowanie takiej powszechnej mobilizacji społecznej jest „pakt na rzecz klimatu”, który […]

29-05-2020: Komisja zatwierdza polski program pomocy dla przedsiębiorców o wartości 1,6 mld euro

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program pomocy o wartości 1,6 mld euro na zrekompensowanie przedsiębiorstwom strat poniesionych z powodu pandemii COVID-19 i na zapewnienie pomocy na utrzymanie płynności finansowej Komisja Europejska zatwierdziła zgodnie z zasadami pomocy państwa UE polski program pomocy, w ramach którego około 1,6 mld euro (7,5 mld zł) zostanie przeznaczone na częściową […]

28-05-2020: Nowy instrument pożyczkowy w celu wspierania ekologicznych inwestycji

Komisja Europejska przedstawia dzisiaj wniosek dotyczący instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Instrument będzie wdrażany we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i będzie wspierał inwestycje publiczne, które służą przejściu na gospodarkę neutralną dla klimatu. Korzystać z niego będą regiony, których gospodarka opiera się na węglu i technologiach wysokoemisyjnych. Instrument będzie […]

28-05-2020: Globalna reakcja na pandemię koronawirusa

Komisja poinformowała dzisiaj o kolejnych działaniach podejmowanych na szczeblu międzynarodowym w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa – inicjatywy na rzecz powszechnego dostępu do niedrogich szczepionek, metod leczenia i badań pod kątem koronawirusa. Maraton deklaracji, który rozpoczął się 4 maja, będzie teraz okazją do rozpoczęcia nowej kampanii, której pomysłodawcą jest organizacja rzecznictwa Global Citizen, pod hasłem „Globalny cel: zjednoczeni z […]

27-05-2020: EBI po raz pierwszy wspiera finansowo projekt w dziedzinie energii słonecznej w Polsce

EBI po raz pierwszy wspiera finansowo projekt w dziedzinie energii słonecznej w Polsce Kredyt w wysokości 82 mln PLN (około 18 mln EUR) na budowę elektrowni fotowoltaicznych w północnej Polsce to pierwsza pożyczka udzielona przez EBI na realizację tego rodzaju inwestycji w naszym kraju. Elektrownie o łącznej mocy sięgającej 66 MW – wystarczającej do zaopatrzenia w energię 19 tys. gospodarstw domowych – umożliwią zmniejszenie emisji dwutlenku […]

27-05-2020: Sprawozdanie z osiągnięć w zakresie badań i innowacji

Komisja opublikowała dziś najnowsze sprawozdanie dotyczące wyników UE w dziedzinie nauki, badań i innowacji. Przeanalizowano w nim europejskie osiągnięcia na tle całego świata. W sprawozdaniu zaznaczono, że badania naukowe i innowacje powinny stanowić wsparcie w rozwoju przedsiębiorstw, regionów i państw w sposób zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Wzmacnianie systemów innowacji nie może pozostawiać nikogo w […]

26-05-2020: PE Sondaż: obywatele UE chcą większych kompetencji dla UE, na wypadek kryzysu typu COVID-19

W nowym badaniu zleconym przez Parlament Europejski większość (58 %) respondentów stwierdziło, że od początku kryzysu doświadcza trudności finansowych. Przeprowadzone pod koniec kwietnia b.r. badanie pokazało, że prawie siedmiu na dziesięciu respondentów (69%) pragnie wzmocnienia roli UE w zwalczaniu obecnego kryzysu. Jednocześnie prawie sześciu na dziesięciu respondentów jest niezadowolonych z braku solidarności między państwami członkowskimi […]

25-05-2020: Komisja zatwierdza polski program subsydiowanych kredytów o wartości 2,2 mld euro dla dużych przedsiębiorstw

Komisja Europejska zatwierdziła polski program subsydiowanych kredytów służący wsparciu dużych przedsiębiorstw w związku z epidemią koronawirusa. Środek ten zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w dniu 19 marca 2020 r., a następnie zmienionych w dniu 3 kwietnia 2020 r. i w dniu 8 maja 2020 r. Przedmiotowy program jest częścią większego programu wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, […]

twoja europa 1 - Prawa kolumnahead ban pl1 - Prawa kolumnateachers format3 pl - Prawa kolumnalogo erasmus  - Prawa kolumnasticker pl 1 - Prawa kolumnaSmall banner - Prawa kolumna130719 eckpl - Prawa kolumnaeutube - Prawa kolumnaesprawiedliwosc 150x56 - Prawa kolumnalogo wmir - Prawa kolumna