Sytuacja na rynkach rolnych UE po inwazji Rosji na Ukrainę będzie przedmiotem dyskusji w czwartek na forum Komisji Rolnictwa (AGRI). Członkowie komisji AGRI dowiedzą się od Komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, jak kształtuje się sytuacja na unijnych rynkach rolnych po inwazji Rosji na Ukrainę.

Kiedy: Czwartek, 17 marca, około 11.00

Gdzie: Parlament Europejski / transmisja na żywo

Kontekst

Przewiduje się, że wojna na Ukrainie będzie miała znaczący wpływ na europejskie rynki rolne ze względu na długotrwałe ograniczenie importu. Rosja i Ukraina odpowiadają za ponad 30% światowego handlu pszenicą, 32% jęczmieniem, 17% kukurydzą i ponad 50% olejami, nasionami i mączkami słonecznikowymi.

Debata z Komisarzem jest kontynuacją wymiany poglądów na ten temat, którą członkowie odbyli z przedstawicielem Komisji podczas posiedzenia komisji AGRI 28 lutego. Można ją obejrzeć ponownie tutaj.

Następne kroki

Dyskusja z komisarzem będzie stanowić wkład w debatę plenarną zaplanowaną na przyszły tydzień, podczas której posłowie będą rozmawiać z Radą i Komisją o planie działania UE na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego.