UE i jej międzynarodowi partnerzy wspólnie potępiają agresję Putina na Ukrainę. UE zapewnia wsparcie osobom poszukującym schronienia i udziela pomocy tym, którzy starają się bezpiecznie powrócić do ojczyzny. UE nadal będzie oferować Ukrainie pomoc polityczną, finansową i humanitarną oraz nakładać surowe sankcje na Rosję i strony popierające tę wojnę.

Komisja Europejska, działając w imieniu UE, wypłaciła pierwszą połowę (500 mln EUR) nowej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy o wartości 1 mld euro.

Komisja Europejska, za pośrednictwem swojego Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia, podpisała dzisiaj z firmą farmaceutyczną GSK umowę ramową dotyczącą wspólnego udzielania zamówień na szczepionkę Adjupanrix przeciwko grypie pandemicznej.

Komisja proponuje plan redukcji zapotrzebowania na gaz, aby przygotować UE na przerwy w dostawach.  

Wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis i wicepremier Chin Liu He przewodniczyli IX dialogowi wysokiego szczebla UE-Chiny w dziedzinie gospodarki i handlu.

Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia aktu na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia na lata 2022–2024.

Ochrona konsumentów: Komisja przyjmuje surowsze przepisy regulujące usługi finansowe online

Komisja ustanawia korytarze solidarnościowe, aby pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych.