Przyszłość Europy: kolejna sesja plenarna poświęcona wnioskom obywateli

Na drugiej sesji plenarnej, w której uczestniczyli ukraińscy obywatele i posłowie, podsumowano zalecenia paneli obywatelskich konferencji.

Na sesji plenarnej konferencji podsumowano 88 zaleceń europejskich paneli obywatelskich dotyczących „UE w świecie / migracji” oraz „silniejszej gospodarki, sprawiedliwości

społecznej i zatrudnienia / edukacji, kultury, młodzieży i sportu / transformacji cyfrowej”, a także powiązane zalecenia krajowych paneli obywatelskich. Inwazja Putina na Ukrainę i reakcja UE na nią były ważnym tematem debat podczas weekendu.

Przedstawiciele uchodźców uciekających przed wojną na Ukrainie, parlamentarzyści Rady Najwyższej Ukrainy i przedstawiciele stowarzyszenia PromoUkraina zabrali głos, aby podzielić się swoimi poglądami podczas rozmowy na temat „UE w świecie”. Udział w dyskusji wzięli również przedstawiciele Bałkanów Zachodnich. Przemówienia można obejrzeć tutaj.

Fragmenty sesji plenarnej konferencji są dostępne tutaj. Wszystkie relacje wideo, audio i fotograficzne z grup roboczych oraz debat na sesjach plenarnych są dostępne w Centrum Multimedialnym Parlamentu.

Wypowiedzi współprzewodniczących zarządu konferencji

Guy Verhofstadt (Parlament Europejski) stwierdził: Dramatyczne wydarzenia na Ukrainie powodują fale wstrząsów w całej Unii Europejskiej, co można było zauważyć podczas debat sesji plenarnej. Wnioski z konferencji będą musiały to odzwierciedlać. Nie ulega wątpliwości, że przyszłość będzie odmienna od naszych wyobrażeń jeszcze sprzed kilku tygodni. Europa musi się zmienić, aby zmierzyć się z tą przyszłością i z powstającym nowym porządkiem światowym.

Clément Beaune (francuska prezydencja Rady) skomentował: Otrzymaliśmy wszystkie zalecenia sformułowane przez obywateli europejskich. Na sesji plenarnej konferencji musimy spróbować przełożyć je na konkretne propozycje. W świetle dramatycznych wydarzeń na naszym kontynencie konieczne jest zreformowanie i wzmocnienie Unii.

Dubravka Šuica (wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej) stwierdziła: W momencie, gdy angażujemy się w ćwiczenie zbliżające nas do obywateli, Putin rozpoczyna działania wojskowe przeciwko obywatelom Ukrainy, którzy wyrazili europejskie aspiracje. Jest to atak na nasze wartości i nasz styl życia. Bycie Europejczykiem oznacza bycie częścią jedynego w swoim rodzaju projektu, który umożliwia nam wszystkim pełne wykorzystanie własnego potencjału i korzystanie ze swoich praw. Dlatego też obecnie, w tych przerażających okolicznościach, konferencja jest ważniejsza i potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Co dalej?

W dniach 25–26 marca sesja plenarna konferencji będzie pracować nad wnioskami, które będą oparte na zaleceniach krajowych i z europejskich paneli obywatelskich, wkładzie zgromadzonym w ramach wielojęzycznej platformy cyfrowej oraz debatach prowadzonych na sesjach plenarnych konferencji i w grupach roboczych, pogrupowanych według tematów.

Kontekst

Zalecenia panelu „UE w świecie / migracja”, przyjęte na ostatnim posiedzeniu w Maastricht (Holandia) w lutym, są dostępne tutaj. Zalecenia panelu „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna i zatrudnienie/edukacja, kultura, młodzież i sport / transformacja cyfrowa”, sfinalizowane w lutym w Dublinie (Irlandia), można znaleźć tutaj. W ramach każdego europejskiego panelu obywatelskiego spotkało się (osobiście lub zdalnie) po 200 Europejczyków, ze wszystkich państw członkowskich UE, w różnym wieku i o różnych profilach. Uczestnicy omawiali i opracowywali zalecenia związane z aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami dla Europy.

Sesja plenarna konferencji składa się z przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej, parlamentów narodowych i obywateli. Reprezentowani są również Komitet Regionów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny, partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie. Sesja plenarna przedstawi – na zasadzie konsensusu – swoje wnioski zarządowi, który sporządzi ostateczne wnioski konferencji w pełnej współpracy z sesją plenarną i przy zachowaniu przejrzystości.

Dalsze informacje

Przebieg Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Harmonogram Konferencji w sprawie przyszłości Europy

 

14 marca 2022

 

Przyszłość Europy Pobierz (97.157 kB - PDF)