UE i jej międzynarodowi partnerzy wspólnie potępiają agresję Putina na Ukrainę. UE zapewnia wsparcie osobom poszukującym schronienia i udziela pomocy tym, którzy starają się bezpiecznie powrócić do ojczyzny. UE nadal będzie oferować Ukrainie pomoc polityczną, finansową i humanitarną oraz nakładać surowe sankcje na Rosję i strony popierające tę wojnę.

Solidarność z Ukrainą: niezbędne informacje znajdziesz na stronie: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_pl

Солідарність ЄС з Україною: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_uk

Солидарность ЕС с Украиной: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_ru