14 września 2022 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi trzecie w swojej karierze orędzie o stanie Unii. Co roku we wrześniu przewodnicząca Komisji Europejskiej wygłasza orędzie o stanie Unii na forum Parlamentu Europejskiego. 

W orędziu podsumowuje dotychczasowe osiągnięcia i przedstawia swoją wizję przyszłości.

Po przemówieniu odbywa się debata plenarna. W ten sposób rozpoczyna się dialog z Parlamentem Europejskim i Radą mający na celu opracowanie programu prac Komisji na rok 2023.

Priorytety Komisji pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen

W grudniu 2019 r. Komisja pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen wyznaczyła nowy i ambitny kierunek rozwoju Unii Europejskiej ku bardziej ekologicznej, cyfrowej i sprawiedliwej przyszłości. Komisja trzyma się kursu, realizując wszystkie sześć ustalonych priorytetów, a jednocześnie mierzy się z dwoma kryzysami na niespotykaną dotychczas skalę, jakimi są pandemia koronawirusa oraz nieuzasadniona i niczym niesprowokowana napaść Rosji na Ukrainę. Unia Europejska konsekwentnie wspiera Ukrainę i wprowadziła bezprecedensowe sankcje wobec Rosji, aby zmniejszyć jej zdolność do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie.

Aby zapewnić Europie bezpieczeństwo dostaw, Komisja Europejska przedstawiła plan stopniowego wycofywania rosyjskich paliw kopalnych, zwany REPowerEU. Pomaga on w przyspieszeniu transformacji ekologicznej dzięki ogromnym inwestycjom w energię ze źródeł odnawialnych.

Komisja zaproponowała ambitne działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, inwestowanie w zielone technologie i ochronę środowiska naturalnego.

Aby przyspieszyć realizację cyfrowej dekady w Europie, Komisja pomaga w tworzeniu przepisów, które będą kształtować erę cyfrową poza naszymi granicami, w oparciu o bezpieczną i wiarygodną technologię.

Komisja koordynuje reakcję UE na pandemię COVID-19: zapewnia wszystkim Europejczykom dostęp do bezpiecznych i skutecznych szczepionek, chroni swobodny przepływ osób i towarów oraz pracuje nad zapewnieniem gotowości na ewentualne pandemie w przyszłości.

Europejski plan odbudowy NextGenerationEU dał nadzieję na przyszłość rodzinom, przedsiębiorstwom i inwestorom w UE, bowiem dzięki niemu dokonano inwestycji na niespotykaną dotychczas skalę, które pomogą w modernizacji gospodarki naszych krajów po pandemii.

Więcej informacji: https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_pl