Ankieta Komisji Europejskiej dla dostawców produktów rolno-spożywczych 👉 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs

Komisja Europejska uruchomiła coroczne badanie dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych w branży rolno-spożywczej.
Zachęcamy dostawców produktów rolnych i spożywczych do wypełnienia krótkiej ankiety.
Badanie skierowane jest do rolników i przedsiębiorców zajmujących się produkcją, dystrybucją, przetwórstwem lub sprzedażą hurtową w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych.
Komisja Europejska co roku sprawdza, jak skuteczne są unijne przepisy, które mają na celu ochronę rolników i małych dostawców przed nieuczciwymi praktykami handlowymi ze strony dużych podmiotów.

Ankieta jest dostępna w języku polskim i można ją wypełnić do 15 marca 2023 r. 👉https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs

Jej wyniki zostaną opublikowane online 👉 https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/FOODCHAIN_UTP_3/