14 września 2022 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi trzecie w swojej karierze orędzie o stanie Unii. Co roku we wrześniu przewodnicząca Komisji Europejskiej wygłasza orędzie o stanie Unii na forum Parlamentu Europejskiego. 

Komisja Europejska, działając w imieniu UE, wypłaciła pierwszą połowę (500 mln EUR) nowej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy o wartości 1 mld euro.

Komisja Europejska, za pośrednictwem swojego Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia, podpisała dzisiaj z firmą farmaceutyczną GSK umowę ramową dotyczącą wspólnego udzielania zamówień na szczepionkę Adjupanrix przeciwko grypie pandemicznej.

Komisja proponuje plan redukcji zapotrzebowania na gaz, aby przygotować UE na przerwy w dostawach.  

Wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis i wicepremier Chin Liu He przewodniczyli IX dialogowi wysokiego szczebla UE-Chiny w dziedzinie gospodarki i handlu.

Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia aktu na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia na lata 2022–2024.

Ochrona konsumentów: Komisja przyjmuje surowsze przepisy regulujące usługi finansowe online

Komisja ustanawia korytarze solidarnościowe, aby pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych.