EUROPE DIRECT Olsztyn swoje usługi informacyjne kieruje do mieszkańców podregionów olsztyńskiego i elbląskiego województwa warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli samorządu terytorialnego, rolników i mieszkańców wsi, małych i średnich przedsiębiorców, nauczycieli i instytucji oświatowych, młodzieży studenckiej oraz organizacji pozarządowych.

Lekcje europejskie – w szkołach województwa warmińsko-mazurskiego organizujemy bezpłatne lekcje europejskie. Lekcje prowadzone przez konsultantów EUROPE DIRECT Olsztyn są adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

W trakcie spotkań konsultanci EUROPE DIRECT stosują różnego rodzaju metody dydaktyczne – np. przeprowadzają konkursy wiedzy – euroquizy, w których nagrodami są gadżety europejskie.

Prowadzone przez nas spotkania dają możliwość pogłębienia poziomu wiedzy o Unii Europejskiej oraz stanowią uzupełnienie lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie.

Szczególnie zapraszamy do współpracy szkoły znajdujące się w małych miejscowościach i wsiach, gdzie młodzież ma ograniczone możliwości dotarcia do informacji europejskiej.